OBS! Den version af Internet Explorer, du benytter, er forældet. Vi anbefaler, du gør brug af en nyere browser, så du får den fulde oplevelse, når du besøger Rybners.dk

Vi kommer til jer

Virtuel Brobygning

Vi bringer online introduktionsforløb til jeres skole. Vi ses på Teams.
 

Introduktionsforløb på jeres skole

COVID-19 har sat en midlertidig stopper for vores brobygning for folkeskolens 8. klasser. Det er vi kede af. Derfor tilbyder vi, som noget nyt, virtuelle introduktionsforløb for jeres skole.

Vi kommer ud til jer online og gør eleverne klogere på vores ungdomsuddannelser, så de er bedre klædt på til at vælge den rette uddannelse for dem.  

Oversigt over introduktionsforløb

Her finder I alle vores online introduktionsforløb for 8. klasse. 

Erhvervsuddannelser


design-draw


design-tool-penTeknisk Skole: Byggeri

Online introduktionsforløb

project-blueprint-home


Teknisk Skole: Livsstil og sundhed

Online introduktionsforløb

hair-dress-cut


Teknisk Skole: Mad og Cafe

Online introduktionsforløb

seafood-tunaTeknisk Skole: Metal og energi

Online introduktionsforløb

renewable-energy-wind-turbine


Teknisk Skole: Mekanik, transport og logistik

Online introduktionsforløb

transportation-ticket-car-transfer

Gymnasier


STX / Alment Gymnasium

Online introduktionsforløb

science-molecules


HHX / Handelsgymnasium

Online introduktionsforløb

designer-community-designmoo


HTX / Teknisk Gymnasium

Online introduktionsforløb

lab-tube-bottlekeyboard_arrow_up