OBS! Den version af Internet Explorer, du benytter, er forældet. Vi anbefaler, du gør brug af en nyere browser, så du får den fulde oplevelse, når du besøger Rybners.dk

HTX: CSI Murder Investigation

I læringsforløbet vil eleverne arbejde med at opklare mord.

Tilmeld jer forløbet

Under overskriften "CSI Murder" skal eleverne opklare mord. Til at opklare mordet får eleverne teori om genetik og de skal lave undersøgelser i laboratoriet.

Forløbet afspejler den pædagogiske tilgang på Teknisk Gymnasium: teori i anvendelse. Eleverne arbejder i grupper og undervisningen veksler mellem teori og praksis.

På forløbet lærer klassen: 

 

  • at prøve kræfter med naturvidenskabelige fag og deres metoder
  • at prøve kræfter med laboratoriearbejde
  • at opnå kendskab til genetik og hvordan teori herom kan anvendes i virkeligheden
  • at opnå kendskab til fagene kemi og biologi


Læringsforløbet dækker følgende fælles mål for biologi:

Kompetenceområde

Kompetencemål

Færdigheds- og vidensområder og -mål

Undersøgelse

Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i naturfag.

Undersøgelser i naturfag

Eleven kan indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser i naturfag

Eleven kan konkludere og generalisere på baggrund af eget og andres praktiske og undersøgende arbejde

Modellering

Eleven kan anvende og vurdere modeller i naturfag

Eleven kan anvende modeller til forklaring af fænomener og problemstillinger i naturfag.

Eleven kan vælge modeller efter formål

Eleven kan vurdere modellers anvendelighed og begrænsninger

Perspektivering

Eleven kan perspektivere naturfag til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse.

Eleven kan beskrive naturfaglige problemstillinger i den nære omverden.

Kommunikation

Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med naturfag.

Eleven kan kommunikere om naturfag ved brug af egnede medier.

Fakta om læringsforløbet 

Varighed
En hel skoledag.

time-clock-circle

Emner
Teori og praksis
Naturvidenskab
Eksperimenter

navigation-menu-horizontal

Fag
Biologi
Fysik
Kemi

study-light-idea

Tilmelding. Kontakt Michael 

 

Michael Christian Beck Fallesen

Uddannelsesleder - HTX

smartphone2078 4897

phone7913 4459

mailE-mail

Michael Christian Beck Fallesen

Brobygningsforløb på jeres skole

road-sign-oneway-right

RybnersToGo - Vi kommer til jer

Vi bringer unikke læringsforløb til jeres skole. I vælger selv, hvilke af vores gymnasier og erhvervsuddannelser, I vil have et indblik i. 

Få en oversigt over alle vores tilbud

 

Hvad er HTX?

messages-bubble-information

Rybners Tekniske Gymnasium (HTX)

Det faglige på HTX bærer præg af, at vi er et Science gymnasium. Matematik, fysisk og kemi er fedt - især, når fagene møder virkeligheden i laboratoriet. Er man mere til IT og programmering eller måske design og kommunikation, har vi også studieretninger for det.

Bliv klogere på Rybners HTX

keyboard_arrow_up