Momenttilspænd/efterspænd af bolte, Off Vindmøl

Du får kurser, der giver dig kompetencer til offshorebranchen og industrien. Vi tilbyder både faglige kurser som fx instrumentrørlægger eller momenttilspænding/efterspænd af bolte i vores Styrings- og Reguleringscenter samt sikkerhedskurser i samarbejde med Rescue Center Denmark.

Hvornår

18. jan 2021 - 20. jan 2021

Varighed: 3 dage

Tilmeldingsfrist:

11. jan 2021

Hvor

Rybners
Spangsbjerg Møllevej 72
6700 Esbjerg

Fag tilknyttet kurset

Momenttilspænd/efterspænd af bolte, Off Vindmøller


Skolefagkode:
46589

Varighed:
3 dage

Timer pr dag:
7,4

Deltagerpris:
378 kr.

Pris for ledige:
2147,9 kr.

Pris udenfor AMU-målgruppe:
2147,9 kr.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer, som har beskæftigelse inden for montage, drift og vedlige-hold af Offshore Vindmøller.

Formål

Indhold

Deltageren har, efter teoretisk og praktisk træning, viden med hensyn til sikkerhed og færdigheder i udførelse af bolt momenttilspænding og efterspænding på Offshore vindmøller, med anvendelse af tilspændingsværktøjer, som momentnøgler, hydraulisk vride- og strækværktøj. Deltageren har viden om mærkning af bolte og møtrikker. Deltageren kan anvende manualer og udvælge de rigtige mo-menter ved tilspænding. Deltageren er fortrolig med hydraulisk drejningsmoment og valg af til-spændingsværktøjer. Deltageren kender sikkerhedsforskrifter for anvendelse af tilspændingsværktø-jer. Deltageren kan inspicere og udføre daglig vedligehold på tilspændingsværktøjer.

Tilmelding

Kursets kviknummer: 280560AST211bo3

12 pladser

Yderligere holdinformation

Undervisningsform

Dagundervisning

Undervisningstid

08:00-15:25

Forudsætninger

Beskrivelse

Momenttilspænd/efterspænd af bolte, Off Vindmøller.Der er mulighed for på 4. dagen at tage EN-1591-4 certifikat, som er godkendt i Norge.Ved tilmelding til kurset, bedes du give besked til kontaktpersonen, hvis du ønsker det norske certifikat.

Har du spørgsmål om kurset?

Kontakt os:


Jette Henriksen

tlf. 79134584

e-mail: jehe@rybners.dk

Yderligere hold

keyboard_arrow_up