OBS! Den version af Internet Explorer, du benytter, er forældet. Vi anbefaler, du gør brug af en nyere browser, så du får den fulde oplevelse, når du besøger Rybners.dk

For virksomheder 

Går du med tanker om at ansætte en elev? Din virksomhed skal godkendes som praktiksted, før du kan indgå en uddannelsesaftale med en elev. Der er forskellige former for uddannelsesaftaler, og der er forskellige former for tilskud, som du ikke må gå glip af, når du ansætter en elev.

Uddannelsesaftaler 

Din virksomhed kan indgå forskellige slags uddannelsesaftaler med en elev.

Læs mere her


Rybners Praktikcenter

Har du brug for hjælp til at ansætter en elev, indgår en uddannelsesaftale eller får styr på lovgivningen? Vores praktikcenter står klar til at hjælpe dig. 

Kontakt Rybners Praktikcenter

Find en elev

Hvordan finder du din næste elev? Der er mange veje at gå, hvis du ønsker en elev i din virksomhed:

Praktikpladsen.dk
praktikpladsen.dk kan du oprette et jobopslag og se opslag fra elever, der søger elevplads. For at oprette et jobopslag skal du logge på med virksomhedens NemId

Jobcenter/integration
Kontakt dit lokale Jobcenter og spørg efter ”integrationskonsulenten”, hvis du er interesseret i at få en flygtning i virksomhedsprojekt eller måske i integrationsgrunduddannelse.

Jobcenter/Kommunale unge indsats / UU
Kontakt dit lokale Jobcenter og forhør dig, om de har kontakt til ledige, der passer på den profil, du søger, (ung/voksen) og som kan tilbyde at komme til samtale samt evt. i ulønnet virksomhedspraktik.

Hjemmesider/jobportaler
Slå stillingsopslag op på din virksomheds egen hjemmeside. Herudover findes en del jobportaler som f.eks. jobnet.dk, jobzonen.dk, job-i-vest.dk, jobindex.dk, elevportalen.dk, job.syddanmark.dk, work.dk, elevpladsen.dk og ofir.dk. 

Netværk
Spørg i din omgangskreds eller i dit netværk om der er nogen, der kender en, som mangler elevplads. Er du aktiv på Facebook, så skriv et opslag og bed dine venner om at dele opslaget.

Fagforening
Kontakt fagforeninger og forhør dig, om de har kontakt til ledige, der passer på den profil, du søger, og som de kan tilbyde at komme til samtale.

Bannere og skilte
Sæt store bannere og/eller skilte op på virksomhedens bygning, på matriklen eller måske i vinduet i butikken.

Messer/åbent hus-arrangementer
Deltag f.eks. på Rybners elevpladsmesse i januar, hvor virksomheder kan stille op og møde de elever, der mangler elevplads. Ligeledes kan din virksomhed deltage i Rybners arrangement ”Dit karrierevalg” i oktober, hvor 8. klasses elever fra mange skoler i området kommer og hører om de forskellige uddannelser.

10. klasses elever
Kontakt det lokale 10. klassecenter med henblik på at få en elev i erhvervspraktik og evt. efterfølgende i uddannelsesaftale.

Facebook annoncering
Annoncering på Facebook har stor effekt, da størstedelen af unge mennesker er daglige brugere. Ligeledes er deres forældre ofte også daglige brugere. Man kan f.eks. målrette annonce på Facebook mod forældrene, da det ofte er dem, der vejleder deres børn. Derudover kan du vælge hvilket område, du vil sende ud til. Opslag på Facebook kan både indeholde tekst, billeder og video. Du kan enten oprette en annonce med din private eller din virksomhedsprofil.

Facebookgrupper
På Facebook kan du blive medlem af flere relevante grupper med din private profil. Nogle områder/byer har en lokal facebookgruppe, hvor du kan lægge et stillingsopslag ind, som f.eks. ” Job & Netværk – Esbjerg”. Ligeledes har nogle af fagområderne på Rybners oprettet en facebookgruppe for uddannelsen f.eks. ”murer Rybners”. Her kan du også blive medlem og lægge en elevplads ind. Spørg lærerne på uddannelsen.

Avisannoncer
Avisannonce i f.eks. lokale ugeaviser og fagblade har ofte både trykte og elektroniske medier, så priserne kan variere meget.

Radiospots
Radiospots når ud til et bredt publikum og kan variere meget i pris alt efter det ønskede område, tidsperioden og hyppigheden. Det kunne f.eks. være en radiokampagne på 7 dage i Varde + opland med 8 spot dagligt á 15 sek.

Tilskud

Hvordan får din virksomhed elevrefusion? Du kan få dækket dine udgifter til løn og transport, når dine elever er på skole.

Lønrefusion og befordringstilskud

Når eleven er på skole, kan virksomheden få lønrefusion og transporttilskud via Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

Læs mere om tilskud og søg om lønrefusion og befordringstilskud

Hvordan får min virksomhed lønrefusion?

Når din elev har været på skole, indberetter vi perioden til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) og du vil herefter modtage lønrefusion samt befordringsgodtgørelse på virksomhedens NemKonto ud fra AUB’s gældende satser.

Vedr. voksenlærlingeordningen

Det er Jobcentret, der kan informere om selve voksenlærlingeordningen, hvor virksomheder kan søge om løntilskud i forbindelse med ansættelse af elever over 25 år. Der er forskellige betingelser, der skal være opfyldt, hvilket Jobcentret kan informere om. I forbindelse med en ansøgning om voksenlærlingeordningen, skal I bruge en kopi af den registrerede uddannelsesaftale fra skolen. 

Kompetencefonde

Har din virksomhed en overenskomst, som betyder, at du betaler til en kompetencefond, kan du i visse tilfælde søge om yderligere refusion, hvis en af dine ansatte går i gang med en erhvervsuddannelse.

Bliv godkendt som praktikplads

Hvordan bliver din virksomhed godkendt som praktikplads? Hvis du ønsker at lave en uddannelsesaftale med en elev, skal din virksomhed godkendes som praktiksted.

Bliv godkendt som praktiksted for elever fra disse uddannelser:


Industriteknikeruddannelsen, personvognsmekaniker, skibsmontør, smed og teknisk designer

Ansøg på: www.iu.dk


Anlægsstruktør, bygningskonstruktør og brolægger, tømrer og murer

Ansøg på: www.bygud.dk


Lager- og terminaluddannelsen, ambulancebehandleruddannelsen og vejgodstransportuddannelsen

Ansøg på: www.tur.dk


Elektriker og VVS-energiuddannelsen

Ansøg på: www.evu.dk


Gastronom, tjener og cater

Ansøg på: www.khru.dk


Frisør

Ansøg på: www.frisorfaget.dk


Bygningsmaler

Ansøg på: www.mffu.dk


Ernæringsassistent

Ansøg på: www.ernaerings-assistent.dk


Bager

Ansøg på: www.dffu.dk

Detail, handel og kontor

Ansøg på: www.uddannelsesnaevnet.dkVoksenlærling eller -elev

Hvad skal du gøre, hvis din virksomhed gerne vil ansætte en voksenlærling eller en voksenelev? Det er vigtigt at følge nedenstående proces, når ansøgninger og dokumenter skal udfyldes og indsendes:

 • Bliv godkendt som praktiksted
 • Udfyld uddannelsesaftale 
 • Udfyld ansøgning om tilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftale med voksne, og indsend til jobcentret. Kopi af den underskrevne uddannelsesaftale skal vedlægges.
 • Når der er givet svar fra Jobcentret om tilskud, indsendes uddannelsesaftalen til erhvervsskolen.
 • Udfyld og indsend voksenansøgningsblanket til atp, erhvervssikring. Vedlæg kopi af godkendelsen fra Jobcenter samt uddannelsesaftalen.

Læs mere om, hvordan din virksomhed kan få bonus, og hvordan du kan undgå at betale et bidrag.
Praktikpladsafhængig AUB-bidrag

Ny mesterlære

Din virksomhed skal sammen med skolen uddanne en elev i ny mesterlære fra start til slut. På den måde kommer eleven i gang i din virksomhed med det samme og er kun i skole en dag om ugen i den første del af uddannelsen.

 • Det første år af uddannelsesaftalen gennemføres som praktisk oplæring i virksomheden med skole en dag om ugen og træder i stedet for grundforløbet.
 • Aftalen omfatter hele praktik- og skoleforløbet.
 • Virksomheden har det juridiske, økonomiske og uddannelsesmæssige ansvar for eleven i hele aftaleperioden.
 • Eleven ansættes i virksomheden med elevløn. Aflønningen sker efter branchens gældende overenskomst for elever.

Virksomhed, elev og erhvervsskole udarbejder en personlig uddannelsesplan for eleven. Den praktiske oplæring afsluttes med, at eleven gennemfører en praktisk opgave, som virksomheder og kontaktlærer udformer i samarbejde. Opgaveløsningen foregår i virksomheden og vurderes godkendt/ikke godkendt.

Herefter fortsætter eleven i hovedforløbet på samme måde som andre elever.

Vi informerer dig om skoleophold 

Du kan holde øje med Praktikpladsen.dk, hvor vi informerer dig om skoleophold.

På Praktikpladsen.dk kan du også:

 • følge elevens uddannelsesforløb
 • søge om at blive praktikpladsgodkendt og se oplysninger om virksomhedens aktuelle praktikpladsgodkendelser
 • få overblik over nuværende elever samt elevernes skoleophold og fravær
 • oprette stillingsopslag og søge elever

Læs mere om Praktikpladsen.dk


Planlægning af forløbet

God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er med til at sikre, at eleven får en uddannelse, der lever op til gældende krav og at din virksomhed får gavn af en veluddannet elev.

Der er særlige regler for elever med en uddannelsesaftale - bl.a. prøvetid, ophævelse osv. I kan læse mere om disse regler og få svar på andre spørgsmål på Uddannelsesnævnets hjemmeside 

Uddannelsesansvarlig 

Som godkendt uddannelsessted for elever, har I en uddannelsesansvarlig i virksomheden. Den uddannelsesansvarlige har det overordnede ansvar for elevens forløb herunder:

 • at der udarbejdes uddannelsesaftale, som sendes til Rybners
 • at der udarbejdes en uddannelsesplan for elevens forløb
 • at der bliver fulgt op på elevens forløb med minimum 3 samtaler

 


Oplæringsansvarlig

Den oplæringsansvarlige skal være faglært eller tillært indenfor branchen og varetager hele eller dele af den faglige oplæring i hverdagen.

Oplæringsansvarlige kan finde inspiration og konkrete ideer til arbejdet på www.oplaeringsansvarlig.dk.

 

Erhvervsskolereformen 2015 - et kort overblik

I august 2015 trådte erhvervsskolereformen i kraft. Det betød en kortere uddannelse for nogle typer af elever og en længere uddannelse for dem, som tager den nye EUX. Det afhænger også af den baggrund, som eleverne kommer med, når de begynder på uddannelsen. Her kan du få et kort overblik over, hvad det betyder.

Direkte fra folkeskolen

For elever, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, bliver handelsskolens grundforløb 1-årig fra den 1. august 2015 inden for Detail- og Handelsuddannelserne. Hvis eleven ønsker Kontoruddannelsen, bliver forløbet 2-årigt, fordi eleven skal have EUX-fag, som er fag på gymnasialt niveau.

Mere end et år væk fra folkeskolen

Når din elev har været på skole, så indberetter vi perioden til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) og du vil herefter modtage lønrefusion samt befordringsgodtgørelse på virksomhedens NemKonto ud fra AUB’s gældende satser.

Over 25 år

For elever, der er fyldt 25 år, skal der foretages en realkompetencevurdering med henblik på at fastsætte uddannelsestiden.

STX, HF og HTX

Elever med gymnasial baggrund (STX, HF og HTX) skal have et forløb på 5 uger, før de er klar til den 2-årige uddannelse.

HHX

Elever med en HHX-uddannelse er klar til den 2-årige erhvervsuddannelse.

keyboard_arrow_up