OBS! Den version af Internet Explorer, du benytter, er forældet. Vi anbefaler, du gør brug af en nyere browser, så du får den fulde oplevelse, når du besøger Rybners.dk

Skolepraktik 

Selvom du ikke har fået en ordinær uddannelsesaftale med en virksomhed, kan du sagtens komme videre i din uddannelse. Senest en måned efter, du har bestået grundforløbet, kan du få en skoleaftale med Rybners Praktikcenter. Dermed har du garanti for at kunne gennemføre din uddannelse.

Krav for at få en skoleaftale 

For at få en skoleaftale med Praktikcentret, skal du opfylde bestemte krav som f.eks:

 • Du skal have en synlig profil på www.praktikpladsen.dk 
 • Du skal deltage i informationsmødet om skolepraktik
 • Du skal være registreret praktikpladssøgende
 • Du skal opfylde EMMA kravene: Egnet, Mobil geografisk, Mobil fagligt, Aktiv søgende

Du kan indgå en skoleaftale med Rybners Praktikcenter, hvis kravene er opfyldt. Kravene skal være opfyldt gennem hele perioden for skoleaftalen.

 

Hvilke uddannelser har skolepraktik?

Du kan få en skoleaftale, så du kan gøre din uddannelse færdig på Rybners Tekniske Skole på følgende uddannelser:

Rybners Tekniske Skole:

 • Bygningsmaler
 • Elektriker
 • Ernæringsassistent
 • EUX-uddannelserne
 • Gastronom
 • Lager- og terminaluddannelsen
 • Murer
 • Personvognsmekaniker
 • Skibsmontør
 • Smed
 • Teknisk Designer
 • Træfagenes Byggeuddannelser
 • VVS- og energiuddannelsen 

Rybners Handelsskole:

 • EUX Kontor
 • Detailhandel
 • Handel

 

5 ting du skal vide om skolepraktik

Ud i virksomheder

En uddannelse i skolepraktik giver samme erhvervs- og uddannelseskompetencer som en ordinær praktikplads i en virksomhed. Målet med skolepraktikken er, at du får en restlæreaftale med en virksomhed hurtigst muligt - alternativt en kort eller en delaftale. Dele af undervisningen i skolepraktikken kan også foregå i en virksomhed. 

Hvis du får en uddannelsesaftale for resten af din uddannelsestid, trækkes den tid du allerede har været i skolepraktik på Rybners fra praktikperioden. 

Praktik på skolen 

Som skolepraktikelev inden for handel og kontor arbejder du i en fiktiv virksomhed, som indgår i et handelssamarbejde med omkring 35 erhvervsskoler i Danmark og også en række udenlandske, som også har fiktive virksomheder. De forskellige virksomheder handler med hinanden, og dermed kommer eleverne omkring alle arbejdsopgaver, der er i en virksomhed. 

Som skolepraktikelev inden for butik arbejder du med butiksrelevante opgaver og kommer ud i virksomheder. 

Økonomi

I skolepraktikken modtager du skolepraktikydelse i løbet af uddannelsen.

Du skal søge elevpladser

Skolepraktikken starter først 1 måned efter din dimission og indtil da, skal du fortsat være aktivt søgende. Når du er i gang med skolepraktikken, skal du også være aktivt søgende og vedligeholde dit CV på Praktikpladsen.dk.

Befordringsgodtgørelse

Som elev med en skoleaftale kan du få befordringstilskud, hvis du har over 10 km. til skolen eller praktikstedet. Oplysningerne udfyldes elektronisk via hjemmesiden www.sdbf.dk ved at bruge dit NEM-id.

Du vil få 90 % befordringstilskud, når du er i virksomhedsforlagt undervisning og 100 %, når du er på et skoleophold. Når du modtager skoleydelse, kan du ikke trække kørsel fra på selvangivelsen, idet der ikke er tale om løn.

Skolepraktik på Rybners Handelsskole

Har du brug for råd og vejledning om skolepraktik på Rybners Handelskole? Kontakt vores skolepraktikvejleder:

Charlotte Christensen 
Tlf.: 25 72 83 38 
E-mail
 

Skolepraktik på Rybners Tekniske Skole

Vil du have flere oplysninger om skolepraktik på Teknisk Skole og EUX Teknisk, så kontakt vores uddannelses- og erhvervsvejledere. 

Kontakt vejledningen på Teknisk Skole

keyboard_arrow_up