OBS! Den version af Internet Explorer, du benytter, er forældet. Vi anbefaler, du gør brug af en nyere browser, så du får den fulde oplevelse, når du besøger Rybners.dk

Øget gennemførelse 

Det er en højt prioriteret målsætning for Rybners, at flest mulige elever, der påbegynder en erhvervsuddannelse på Rybners Tekniske Skole og Rybners Handelsskole, gennemfører deres uddannelse. Rybners arbejder derfor med konkrete indsatser på forskellige områder for bedst muligt at understøtte den enkelte elev i at gennemføre uddannelsesforløbet.

Mål og indsatsområder

I henhold til Bekendtgørelsen for Erhvervsuddannelser bidrager Rybners Tekniske Skole gennem arbejdet med ”Handlingsplan for øget gennemførelse” til at sikre, at det lykkes for så mange elever som muligt at gennemføre den erhvervsuddannelse, de er startet på.

De konkrete mål og indsatsområder i handlingsplanen er:

  • Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte fra 9. eller 10. klasse
  • Mål 2: Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse
  • Mål 3: Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
  • Mål 4: Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes
  • Det praktikpladsopsøgende arbejde
  • Det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag

De opstillede mål og udpegede indsatsområder for arbejdet for øget gennemførelse på Rybners Tekniske Skole og Rybners Handelsskole kan læse mere om her: 

Handlingsplan for øget gennemførelse

Nøgletal

Undervisningsministeriet stiller nøgletal omkring fuldførelsesprocenter, overgang fra grundforløb til hovedforløb samt beskæftigelsesprocenter til rådighed for uddannelsesinstitutionerne.

Oplysningerne for Rybners finder du her

keyboard_arrow_up