OBS! Den version af Internet Explorer, du benytter, er forældet. Vi anbefaler, du gør brug af en nyere browser, så du får den fulde oplevelse, når du besøger Rybners.dk

 • HF

 • Eksamener på HF 

  På HF får du ikke termins- og standpunktskarakterer. Du modtager i stedet løbende feedback på dine opgaver og du afslutter alle fag med eksamen. Undervisningsministeriet bestemmer hvert år, hvilke fag den enkelte elev skal til eksamen i.  

  Eksamener på HF

  Du afslutter dine fag med en eksamen, som enten kan være mundtlig eller skriftlig. Du er til eksamen hvert halve år, så du har altså din første eksamen på 1. semester.

  Overblik over, hvornår du skal til eksamen:


  1. semester 

  • Idræt C/design C/arkitektur C

   

  2. semester 

  • Matematik C 
  • Naturvidenskabelig faggruppe (biologi C, geografi C, kemi C)

  3. Semester

  • Kultur- og samfundsfaggruppe (historie B, religion C, samfundsfag C)

   

   

  4. Semester

  • Dansk A

  • Engelsk B

  • Større Skriftlig Opgave 

  • Alle fagpakkefag

  • Valgfag

   

  Eksamensformer på HF

  Prøverne til eksamen kan være skriftlige, mundtlige, case- og projektprøver eller blandingsformer. Ved de fleste prøver må eleven bruge alle former for hjælpemidler også IT. Men normalt er det ikke tilladt for eleverne at kommunikere indbyrdes eller med omverdenen.

  Undervisningsministeriet udformer alle skriftlige eksamensopgaver og udpeger eksterne censorer til alle prøver - både de mundtlige og de skriftlige.

  Læs mere:

  Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser

  Eksamensbevis 

  Du får et eksamensbevis, når du har opnået mindst 02 i vægtet gennemsnit af dine afsluttende standpunktskarakterer og prøvekarakterer.

  I beregningen af eksamensgennemsnittet indgår karaktererne med forskellig vægt afhængigt af niveauet. Dit eksamensgennemsnit bliver forhøjet, hvis du tager flere fag på A-niveau, end der kræves i uddannelsen.

  keyboard_arrow_up