OBS! Den version af Internet Explorer, du benytter, er forældet. Vi anbefaler, du gør brug af en nyere browser, så du får den fulde oplevelse, når du besøger Rybners.dk

 • HF

 • Store skriftlige opgaver på HF

  Udover løbende skriftlige afleveringer skal du lave to større projektopgaver: Dansk-HistorieOpgaven (DHO) og den Større Skriftlige Opgave (SSO).

  Dansk-Historieopgave (DHO)

  Den første store opgave er DHO, hvor du arbejder med historiefagets arbejdsform og får tid til at fordybe dig i en historisk problemstilling i samarbejde med danskfaget.

  Du lærer om:

  • kildekritik
  • opbygning af en opgave med korrekt brug af kildehenvisninger, litteraturliste og noter

  Større Skriftlig Opgave (SSO)

  SSO er et stort skriftligt projekt, du får 7 dage til at skrive. Du skal skrive i et eller to fag, som du selv vælger. Et af fagene skal dog være på mindst B-niveau. Problemformuleringen laves af dine vejledere, som du også løbende har vejledningsmøder med.

  Du lærer, hvordan du:

  • finder relevant litteratur om dit emne
  • sætter dig ind i ny viden
  • strukturerer en opgave

  keyboard_arrow_up