OBS! Den version af Internet Explorer, du benytter, er forældet. Vi anbefaler, du gør brug af en nyere browser, så du får den fulde oplevelse, når du besøger Rybners.dk

Covid-19: Rybners er delvist genåbnet 

Hold dig opdateret her.

science-bacteria

Seneste nyt 

Vi opdaterer løbende med de seneste informationer om corona-situationen.

6. april: Sådan foretager du en næsepodning med en antigentest

COVID-19 antigentest til selvtestning på skoler og institutioner

På Rybners tilbyder vi, at du kan lave en selvtest for COVID-19 på skolen. Din klasse/dit hold får tildelt 1-2 tidspunkter pr. uge, hvor det er muligt at lave selvtest.

Det er frivilligt, om du vil benytte dig af tilbuddet.

Her kan du finde hjælp til, hvordan du skal foretage en næsepodning med en antigentest:

Skoletest (ssidiagnostica.dk)

Det er vigtigt, at I læser vedhæftede, før I gennemfører en selvtest på skolen.

Samme underretning er sendt til alle vores elever og kursister. For elever under 18 år gælder, at underretningen også sendes til elevens værge.

Læs hvordan Rybners behandler dine personoplysninger

Brev fra børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil til elever og forældre

Vedhæftet er et brev fra børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil til elever og forældre om det nye lokale test-setup på de pågældende institutioner og skoler. 

Læs brevet

Alle elever kan komme tilbage efter påske

Alle elever på vores uddannelser kan vende tilbage til skolen fra d. tirsdag d. 6. april. For de fleste af vores elever betyder genåbningen, at de skal have fysisk undervisning på skolen hver anden uge.

Alle elever får yderligere information omkring genåbningen via skema og beskeder i Ludus.

Vi glæder os rigtig meget til, at I kommer på skolen igen. Der er dog nogle krav, vi alle skal leve op til:

 • Alle skal kunne fremvise et negativt testsvar, fra en hurtigtest eller en PCR-test, som er højst 72 timer gammelt. Husk derfor at få foretaget en corona-test, før du møder op på skolen igen. Se oversigt over steder, hvor du kan blive testet: https://www.esbjerg.dk/om-kommunen/corona/teststeder 
 • Hold 2 meters afstand
 • Brug mundbind eller visir
 • Bliv hjemme hvis du har symptomer

Partierne er enige om en yderligere genåbning. Følgende gælder fra den 22. marts 2021:

Certifikatfag er i nogle erhvervsuddannelser helt centrale for uddannelsen. Undervisningen er ofte rent praktisk og kan ikke gennemføres virtuelt. Derfor gives mulighed for fuld genåbning og fuldt fremmøde for elever, der skal deltage i certifikatfag og for elever i skolepraktik i hele landet. 

 

Nu må flere elever komme tilbage på Rybners – det glæder vi os meget til!

Nu får vi heldigvis flere elever ind til fysisk undervisning på skolen igen. Fra på mandag den 15. marts 2021 skal alle vores afgangselever møde ind på skolen hver anden uge, og AMU-kursister kan også møde fysisk igen. Samtidig kan alle øvrige elever, som ikke er afgangselever, møde ind til udendørs undervisning højst én dag om ugen. Det er en glædelig nyhed.

Der vil være forskel på, hvordan det kommer til at foregå i praksis på de forskellige uddannelser.

Alle elever får yderligere information omkring genåbningen i Ludus.

BEMÆRK: Det er et krav, at elever, kursister og ansatte kan fremvise en negativ coronatest, der er højst 72 timer gammel, for at få lov til at møde til fysisk undervisning. Husk derfor at få foretaget en corona-test, før du møder op på skolen.

Læs vores retningslinjer for COVID-19-test og kontrol

Brev fra børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil og social- og ældreminister Astrid Krag

Kære elever, kursister og deltagere

Det er en anderledes tid med nedlukning og hjemmeundervisning, og vi forstår godt, hvis I ønsker jer tilbage til jeres uddannelsessted, undervisere og kammerater. Vi savner alle en mere normal tid, hvor vi frit kan være sammen med vores venner, familie og kollegaer, men det er desværre ikke muligt endnu.

Læs brevet

Til alle elever og kursister

Opfordring til 2 ugentlige test ved fysisk fremmøde på skolen

Regeringen har skærpet de generelle retningslinjer i forhold til brug af test. Det betyder bl.a., at elever, kursister og ansatte, der møder fysisk på skolen, nu opfordres til at blive testet to gange om ugen. Testningen kan gennemføres ved såvel hurtigtest som PCR-test.

Regionen har to faste testcentre i Esbjerg. På Limfjordsvej 3, 6715 Esbjerg N gennemføres hurtigtest alle dage mellem kl. 8.00 – 20.00 - her er der ingen tidsbestilling. På Randersvej 42, 6700 Esbjerg gennemføres PCR-test alle dage mellem kl. 7.00 – 23.00 - Her skal du bestille tid på www.coronaprover.dk. Der kan naturligvis også anvendes andre testcentre.

Vær opmærksom på, at hurtigtest ikke kan erstatte PCR-test ved testning af personer, der har symptomer på COVID-19 eller er ’nære kontakter’, da de ikke er lige så sikre.

Det er samtidig vigtigt at huske, at alle test kun viser et øjebliksbillede og ikke kan erstatte de generelle anbefalinger om at blive hjemme ved sygdom eller udvikling af symptomer, at holde afstand, at huske god håndhygiejne, bruge mundbind mv.

Forberedelse til næste fase af genåbningen

Vi holder løbende øje med udviklingen ift. hvornår vi må åbne yderligere for fysisk fremmøde på skolen. Du vil få besked via Ludus, og du kan holde dig orienteret på vores hjemmeside.

Vi er meget opmærksomme på, at Corona-situationen på mange måder er meget opslidende for os alle, men det er vigtigt, at vi alle holder ved og følger myndighedernes udmeldinger, så vi snart kan ses igen.

På Rybners passer vi på hinanden!

Rybners åbner ikke yderligere d. 1. marts

Onsdag formiddag præsenterede regeringen og dens støttepartier aftalen om næste fase af genåbningen af Danmark fra d. 1. marts.

Rybners er desværre ikke en del af den næste fase af genåbningen, hvorfor skolen fortsat er delvist lukket for fysisk undervisning.

Elever på vores gymnasier og erhvervsuddannelser skal derfor fortsætte med fjernundervisning.

Politisk aftale om sommerens prøver og eksamener

Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal Alliance er blevet enige om, hvordan prøver og eksamener skal håndteres i resten af dette skoleår.

Læs aftalen

Disse prøver bliver afholdt

STX, HHX og HTX

 • 1. og 2.g: Der udtrækkes 1 prøve i 1.g og 1 mundtlig prøve i 2.g.
 • 3.g : Mundtligt forsvar af SRP/SOP, dansk (skriftligt), 2 mundtlige prøver i studieretningsfag eller andet A-niveaufag. Htx-elever, der har afsluttet SOP i vinterterminen, kan vælge at få karakteren for det skriftlige produkt annulleret og gå til mundtligt forsvar mhp. en samlet karakter (som kan være lavere end tidligere modtagne karakter). Fravælger eleven, der har afsluttet SOP i vinterterminen, det mundtlige forsvar, skal eleven til 3 mundtlige prøver i studieretningsfag eller andet A-niveaufag

HF

 • 1.hf: Prøver i naturvidenskabelig faggruppe (to mundtlige prøver)
 • 2.hf: Dansk (skriftlig), 3 mundtlige prøver
 • Hf-enkeltfag/GSK/SOF: Op til 4 prøver, herunder EP-forsvar

EUX

 • Merkantile eux-elever, der ikke afslutter det studieforberedende år og tekniske eux-elever, der ikke afslutter deres uddannelse: Én mundtlig prøve
 • Merkantile eux-elever, der afslutter det studieforberedende år og tekniske eux-elever, der afslutter deres uddannelse: Mundtligt forsvar af EOP, dansk (skriftlig) samt yderligere 2 mundtlige prøver (tekniske eux-elever, der har aflagt en eller flere af disse prøver udtrækkes hvis muligt i andre tilsvarende prøver). Eleverne sikres overgang mellem forløb i eux’en uanset prøveaflysning. Det lægges således op til at, at de afsluttende prøver for eud-fagene fortsat afholdes, jf. tabel 3. Det gælder også for eux-elever.

Erhvervsuddannelser – prøver afholdes løbende fra d. 1. marts

 • Afsluttende prøver, herunder svendeprøver, grundforløbsprøver og prøver i certifikatfag og prøver i uddannelsesspecifikke fag.

AMU

 • Alle prøver, herunder certifikatkurser og øvrige kurser.

 

I det vedhæftede brev kan du bl.a. læse om de ændrede anbefalinger for nære kontakter ift. afstand og smitte med nye virusvarianter, og du kan læse om rejse- og karantæneregler. 

Læs mere

Opstart af grundforløb- eller hovedforløbsundervisning

Jeres elev er blevet indkaldt til grundforløb- eller hovedforløbsundervisning d. 18. januar eller tidligere.

Skolen er stadig delvis lukket og derfor vil undervisningen foregår digitalt som fjernundervisning. Eleverne er således blevet orienteret om at skal have en computer til rådighed og have adgang til Moodle (en lukket hjemmeside med opgaver, teori, projekter osv) og Microsoft Team (til on-line undervisning, minder om Skype).

Vejledninger til disse programmer og hvordan eleven får adgang, ligger på vores hjemmeside under ”Studieportal” som kræver en kode for at logge på. Eleven har fået en midlertidig kode tilsendt sammen med oplysningerne om den digitale undervisning. Dette betyder at eleven skal logge på med den oplyste kode og vælge ”IT vejledninger” og efterfølgende ændrer koden på knappen: ”Skift kode” øverst til højre. Herefter er eleven logge på og får adgang til Moodle, Team mm og kan downloade relevante programmer.

Det er en udfordring for mange elever at modtage undervisning på denne måde og vi ved at der vil opstå frustrationer og problemer, som vi efter bedste evne vil forsøge at afhjælpe. Eleven er selvfølgelig blevet orienteret om at opstår der problemer med IT eller programmerne, skal de kontakte deres underviser. Vi har også i særlige tilfælde, hvor eleven er frafaldstuet eller af pædagogiske årsager er særlig udfordret, mulighed for at tilbyde eleven at komme på skolen. Dette kan også være tilfældet, hvis eleven modtager støttetimer i fx matematik eller dansk.

Hvis skolen fortsat skal være lukket i februar, vil det være muligt, at noget af den praktiske undervisning på hovedforløbet skal flyttes til et senere tidspunkt. Vi vil løbende følge ministeriets vejledninger og anbefalinger, også på det punkt og vil selvfølgelig kontakte jer for et accept inden vi sender eleven hjem til jer i virksomheden.

Alle skolens støttefunktioner: Praktikcentret, Vejlederne, Uddannelsessekretariatet m.fl. kan stadig kontaktes på mail og telefon som vanligt – se kontaktoplysninger på hjemmesiden.

Hvis I har spørgsmål eller kommentarer er I som altid meget velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen

Uddannelseslederne på Rybners

Telefon: 7913 4511

GF2-elever starter d. 18. januar 2021

Selv om regeringen har indført yderligere coronarestriktioner, skal alle elever starte på grundforløb 2 (GF2) mandag d. 18. januar.

I vil alle få nærmere information omkring opstart, så hold øje med jeres indbakke i e-Boks.

Information om Covid-19

Sådan forholder vi os til Covid-19 på Rybners

Rybners skal være et trygt og sikkert sted, og det må vi alle gøre vores for at sikre. Der er en række tiltag, du kan gøre for at hjælpe med at mindske smitterisikoen. Dem har vi samlet her på siden.

Information til gæster på Rybners

Elever og kursister – sådan hjælper du med at forebygge smitte Under opdatering

Retningslinjer for COVID- 19-test og kontrol

Til skolehjemselever og kursister på Hermitage

Hvis du har symptomer eller er smittet med COVID-19 Under opdatering

Attest – fritagelse for test for COVID-19

Krav om godkendt mundbind eller visir på alle skolens fællesarealer

Alle (elever, kursister, ansatte og gæster) skal bruge mundbind eller visir på skolens fællesarealer på alle tidspunkter på dagen. Det gælder for alle områder, hvor man er uden for sit eget klasselokale, fx toiletter, gange og kantiner.

Man skal ikke bruge mundbind udenfor.

Vi holder dig løbende orienteret om evt. yderligere tiltag.
Har du spørgsmål kan du kontakte os på vores hovednummer 79134511

Har du specifikke spørgsmål om vores håndtering af corona, som du ikke finder svar på her på siden, kan du også sende en mail til: corona@rybners.dk

phone-circle

Oversigt over antal Covid-19 tilfælde på Rybners 

Når en elev eller en kursist bliver smittet med COVID-19 opdateres denne liste. 

Tilfælde af coronasmitte på Rybners Erhvervsuddannelser

På Rybners har vi en elev på Lager uddannelsen på Storstrømsvej, som er konstateret smittet med COVID–19 ved en PCR-test mandag den 19.4.

Den smittede elev har sidst været på skolen mandag den 19.4. Alle nære kontakter er informerede. Vi følger naturligvis fortsat de gældende vejledninger og retningslinjer fra Styrelsen for Patientsikkerhed, og agerer i øvrigt iht. Rybners beredskabsplan for tilfælde af smitte med COVID-19.

Det er fortsat vigtigt, at vi alle følger de gældende retningslinjer og gør alt, hvad vi kan, for at begrænse smittespredning.

Det vigtigste er:

 • bliv hjemme, hvis du er syg eller har symptomer
 • bliv løbende testet, så du altid har et testresultat, der er mindre end 72 timer gammelt
 • hold min. 2 m afstand til andre – i ALLE situationer, hvor det er muligt
 • vask dine hænder tit og/eller brug håndsprit

På Rybners har vi i går fået oplysning om, at en elev fra HTX, Sp. Møllevej, er testet positiv for COVID-19.

Eleven var sidst på skolen mandag den 15. marts til udendørs undervisning. Alle de mulige nære kontakter har modtaget besked.

Vi følger naturligvis fortsat de gældende vejledninger og retningslinjer fra Styrelsen for Patientsikkerhed, og agerer i øvrigt iht. Rybners beredskabsplan for tilfælde af smitte med COVID-19.

Det er fortsat vigtigt, at vi alle følger de gældende retningslinjer og gør alt, hvad vi kan, for at begrænse smittespredning.

Det vigtigste er:

• bliv hjemme, hvis du er syg eller har symptomer
• hold min. 2 m afstand til andre – i ALLE situationer, hvor det er muligt
• vask dine hænder tit og/eller brug håndsprit.

Vi følger udviklingen og tilpasser vores tiltag efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Sådan gør vi, i tilfælde af smittede, på Rybners

Hvis en elev, kursist eller ansat bliver smittet med COVID-19, orienterer skolen alle elever via LUDUS. 

Af informationen vil det fremgå, hvilken uddannelse og adresse den smittede er tilknyttet. Denne info vil ligeledes fremgå på denne side. 

"Nære kontakter” bliver informeret direkte af områdets leder.

Vigtig information om:

COVID-19 antigentest til selvtestning på skoler og institutioner

Her kan du finde hjælp til, hvordan du skal foretage en næsepodning med en antigentest:

Skoletest (ssidiagnostica.dk)

 

Antigentest eller hurtige tests, som bl.a. udbydes hos Falck, har været meget omtalt i medierne den seneste tid. Sundhedsstyrelsen anbefaler dog ikke, at antigentest anvendes til at teste personer med symptomer eller personer, der er nære kontakter.

En faglig ekspertgruppe har undersøgt kvaliteten af antigentests og slår fast, at antigentests kun giver det korrekte svar i omkring 50 % af alle tests. Ekspertgruppen fraråder derfor disse tests, da man risikerer at tro, at man ikke er smittet med COVID-19 og derfor går i skole, tager på arbejde eller i byen og risikerer at smitte andre.

På Rybners følger vi også her Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og derfor kan et negativt svar fra en af de hurtige antigentests ikke anvendes som testsvar, hvis du testes som nær kontakt, eller fordi du har symptomer.

Du kan læse mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Samtidig er det vigtigt at huske, at vi på Rybners altid skal følge retningslinjerne for test af nære kontakter, som klart beskriver test på 4. og 6. dagen efter kontakt med en smittet. Det er altså ikke nok med én hurtig test. Vi har desuden ud fra egne erfaringer tilføjet, at man først må komme på skolen igen efter, at 2. test viser, at man ikke er smittet med COVID-19.

Sundhedsstyrelsen opdaterer jævnligt deres corona-vejledninger. Senest har de opdateret retningslinjerne for smitteopsporing og håndtering af nære kontakter, ligesom de har ændret retningslinjerne for opfølgning og test, hvis man får en besked via Smittestop-appen om, at man har været tæt på en person, der er påvist smittet med COVID-19.

Nære kontakter
Det er stadig vigtigt at gå i selvisolation med det samme, når man er nær kontakt, og man skal stadigvæk som udgangspunkt have taget to tests på 4. og 6. dag efter, at man sidst var i nær kontakt med den smittede person.

Man er stadigvæk at betegne som nær kontakt, hvis:

 • Man bor sammen med en, der er smittet med COVID-19
 • Man har haft direkte fysisk kontakt (fx kram eller high-five) eller direkte kontakt til smittefarlige sekreter (fx hoste eller nys) med en, der er smittet med COVID-19
 • Man har været inden for 1 meter i mere end 15 minutter (fx samtale) med en, der er smittet med COVID-19

Fremover er man dog også nær kontakt, hvis:

 • man har opholdt sig inden for 2 meter i mere end 15 minutter med en person, der er smittet med COVID-19 i en af nedenstående situationer:
  - Aktiviteter med kraftig udånding, fx sang, høj tale eller råb
  - Aktiviteter der indebærer fysisk anstrengelse, fx fitness eller yoga
  - Ophold i lukkede rum uden udluftning eller med dårlig ventilation

Test af andre kontakter i særlige situationer
Sundhedsmyndighederne har nu indført et ekstra tiltag for at forebygge smittesmedning, og et nyt begreb er indført: ’andre kontakter’. Læs mere om andre kontakter på COVID-19: Opsporing og håndtering af nære kontakter (sst.dk) i afsnit 4.

Ud fra de beskrevne retningslinjer, anses hele klassen (og valghold) til en smittet som andre kontakter, og de opfordres derfor til at få lavet én test, så hurtigt som muligt, for at udelukke yderligere smittespredning. Det samme gælder for lærere, der har undervist holdet/klassen, uagtet at de har anvendt værnemidler efter anvisningerne.

Personer, der identificeres som anden kontakt, bør gøre følgende:

 • Booke tid til at få foretaget én test via coronaproever.dk hurtigst muligt
 • Skal ikke selvisolere, men må gerne både før test, og mens der afventes testsvar, gå på arbejde/i skole og foretage praktiske gøremål som indkøb mm.
 • Bør have skærpet opmærksomhed på evt. udvikling af symptomer og følge de smitteforebyggende anbefalinger, herunder sikre fysisk afstand, god hygiejne, grundig rengøring samt korrekt anvendelse af mundbind i påkrævede situationer mv.

I tilfælde af, at testen påviser smitte med COVID-19, skal personen straks isolere sig selv, og der skal kontaktopspores ift. nære kontakter og evt. andre kontakter.

Hvis man bor i husstand med en person, som identificeres som anden kontakt, skal man ikke tage særlige forholdsregler.

Smittestop-appen
Vi opfordrer stadigvæk alle til at downloade og aktivere appen ’Smittestop’. Anbefalingerne i appen er nu ændret, så hvis man får besked om smitterisiko, skal man testes én gang hurtigst muligt ved at bestille tid på coronaprover.dk. Man skal kun isolere sig selv, hvis man har symptomer på COVID-19, eller hvis man på anden måde har fået at vide, at man er nær kontakt til en smittet person.

Vi skal fortsat passe godt på hinanden
Smittetallene er fortsat høje, og selvom der er en vaccine i udsigt, skal vi stadig passe godt på hinanden. Det er fortsat vigtigt at blive hjemme ved symptomer, der kan være COVID-19, og det er vigtigt at huske, at hvis vi bliver testet som nære kontakter, må vi først komme på skolen igen, når vi har negative svar på begge test.

En stor tak for den indsats I alle yder hver eneste dag for at minimere smittespredningen på Rybners.

Rybners anbefaler elever og ansatte at downloade appen smitte|stop

Hent appen her

Forebyg smitte

Vask dine hænder tit eller brug håndsprit

Host eller nys i ærmet

Begræns fysisk kontakt

Vær opmærksom på rengøring

Vær opmærksom i større forsamlinger

keyboard_arrow_up