OBS! Den version af Internet Explorer, du benytter, er forældet. Vi anbefaler, du gør brug af en nyere browser, så du får den fulde oplevelse, når du besøger Rybners.dk

Information om Covid-19

Sådan forholder vi os til Covid-19 på Rybners

Rybners skal være et trygt og sikkert sted, og det må vi alle gøre vores for at sikre. Der er en række tiltag, du kan gøre for at hjælpe med at mindske smitterisikoen. Dem har vi samlet her på siden.

Retningslinjer - elever og kursister

Information til gæster på Rybners

Til skolehjemselever og kursister på Hermitage

     

Sundhedsstyrelsens 6 generelle råd om smitte­forebyggelse

Vi opfordrer alle elever, kursister, ansætte og gæster, som færdes på Rybners, til at følge sundhedsstyrelsens 6 gode råd om smitteforebyggelse:

 1. Bliv vaccineret
 2. Bliv hjemme og bliv testet, hvis du får symptomer – dette gælder også selvom du er vaccineret
 3. Hold afstand, når det er muligt
 4. Luft ud og skab gennemtræk 1 gang hver time
 5. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 6. Gør rent, særligt overflader som mange rører ved

Vi holder dig løbende orienteret om evt. yderligere tiltag.
Har du spørgsmål kan du kontakte os på vores hovednummer 79134511

Har du specifikke spørgsmål om vores håndtering af corona, som du ikke finder svar på her på siden, kan du også sende en mail til: corona@rybners.dk

phone-circle

Vi følger udviklingen og tilpasser vores tiltag efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Sådan gør vi, i tilfælde af smittede, på Rybners

Hvis en elev, kursist eller ansat bliver smittet med COVID-19, orienterer skolen alle elever via LUDUS. 

Af informationen vil det fremgå, hvilken uddannelse og adresse den smittede er tilknyttet. Denne info vil ligeledes fremgå på denne side. 

"Nære kontakter” bliver informeret direkte af områdets leder.

Vigtig information om:

Antigentest eller hurtige tests, som bl.a. udbydes hos Falck, har været meget omtalt i medierne den seneste tid. Sundhedsstyrelsen anbefaler dog ikke, at antigentest anvendes til at teste personer med symptomer eller personer, der er nære kontakter.

En faglig ekspertgruppe har undersøgt kvaliteten af antigentests og slår fast, at antigentests kun giver det korrekte svar i omkring 50 % af alle tests. Ekspertgruppen fraråder derfor disse tests, da man risikerer at tro, at man ikke er smittet med COVID-19 og derfor går i skole, tager på arbejde eller i byen og risikerer at smitte andre.

På Rybners følger vi også her Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og derfor kan et negativt svar fra en af de hurtige antigentests ikke anvendes som testsvar, hvis du testes som nær kontakt, eller fordi du har symptomer.

Du kan læse mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Samtidig er det vigtigt at huske, at vi på Rybners altid skal følge retningslinjerne for test af nære kontakter, som klart beskriver test på 4. og 6. dagen efter kontakt med en smittet. Det er altså ikke nok med én hurtig test. Vi har desuden ud fra egne erfaringer tilføjet, at man først må komme på skolen igen efter, at 2. test viser, at man ikke er smittet med COVID-19.

Sundhedsstyrelsen opdaterer jævnligt deres corona-vejledninger. Senest har de opdateret retningslinjerne for smitteopsporing og håndtering af nære kontakter, ligesom de har ændret retningslinjerne for opfølgning og test, hvis man får en besked via Smittestop-appen om, at man har været tæt på en person, der er påvist smittet med COVID-19.

Nære kontakter
Det er stadig vigtigt at gå i selvisolation med det samme, når man er nær kontakt, og man skal stadigvæk som udgangspunkt have taget to tests på 4. og 6. dag efter, at man sidst var i nær kontakt med den smittede person.

Man er stadigvæk at betegne som nær kontakt, hvis:

 • Man bor sammen med en, der er smittet med COVID-19
 • Man har haft direkte fysisk kontakt (fx kram eller high-five) eller direkte kontakt til smittefarlige sekreter (fx hoste eller nys) med en, der er smittet med COVID-19
 • Man har været inden for 2 meter i mere end 15 minutter (fx samtale) med en, der er smittet med COVID-19

Man er også nær kontakt, hvis man har været sammen med en smittet person inden for 2 meter i en af nedenstående situationer, hvor der er øget risiko for smitte:

 • man har opholdt sig inden for 2 meter i mere end 15 minutter med en person, der er smittet med COVID-19 i en af nedenstående situationer:
  - Aktiviteter med kraftig udånding, fx sang, høj tale eller råb
  - Aktiviteter der indebærer fysisk anstrengelse, fx fitness eller yoga
  - Ophold i lukkede rum uden udluftning eller med dårlig ventilation

Test af andre kontakter i særlige situationer
Sundhedsmyndighederne har nu indført et ekstra tiltag for at forebygge smittesmedning, og et nyt begreb er indført: ’andre kontakter’. Læs mere om andre kontakter på COVID-19: Opsporing og håndtering af nære kontakter (sst.dk) i afsnit 4.

Ud fra de beskrevne retningslinjer, anses hele klassen (og valghold) til en smittet som andre kontakter, og de opfordres derfor til at få lavet én test, så hurtigt som muligt, for at udelukke yderligere smittespredning. Det samme gælder for lærere, der har undervist holdet/klassen, uagtet at de har anvendt værnemidler efter anvisningerne.

Personer, der identificeres som anden kontakt, bør gøre følgende:

 • Booke tid til at få foretaget én test via coronaproever.dk hurtigst muligt
 • Skal ikke selvisolere, men må gerne både før test, og mens der afventes testsvar, gå på arbejde/i skole og foretage praktiske gøremål som indkøb mm.
 • Bør have skærpet opmærksomhed på evt. udvikling af symptomer og følge de smitteforebyggende anbefalinger, herunder sikre fysisk afstand, god hygiejne, grundig rengøring samt korrekt anvendelse af mundbind i påkrævede situationer mv.

I tilfælde af, at testen påviser smitte med COVID-19, skal personen straks isolere sig selv, og der skal kontaktopspores ift. nære kontakter og evt. andre kontakter.

Hvis man bor i husstand med en person, som identificeres som anden kontakt, skal man ikke tage særlige forholdsregler.

Smittestop-appen
Vi opfordrer stadigvæk alle til at downloade og aktivere appen ’Smittestop’. Anbefalingerne i appen er nu ændret, så hvis man får besked om smitterisiko, skal man testes én gang hurtigst muligt ved at bestille tid på coronaprover.dk. Man skal kun isolere sig selv, hvis man har symptomer på COVID-19, eller hvis man på anden måde har fået at vide, at man er nær kontakt til en smittet person.

Vi skal fortsat passe godt på hinanden
Smittetallene er fortsat høje, og selvom der er en vaccine i udsigt, skal vi stadig passe godt på hinanden. Det er fortsat vigtigt at blive hjemme ved symptomer, der kan være COVID-19, og det er vigtigt at huske, at hvis vi bliver testet som nære kontakter, må vi først komme på skolen igen, når vi har negative svar på begge test.

En stor tak for den indsats I alle yder hver eneste dag for at minimere smittespredningen på Rybners.

Oversigt over antal Covid-19 tilfælde på Rybners 

Når en elev eller en kursist bliver smittet med COVID-19 opdateres denne liste. 

Tilfælde af coronasmitte på Rybners Erhvervsuddannelser

På Rybners fik vi fredag eftermiddag oplysninger om, at en elev på elektrikeruddannelsen på Sp. Møllevej var testet positiv med COVID-19.

Vi følger naturligvis fortsat de gældende vejledninger og retningslinjer fra Styrelsen for Patientsikkerhed og Undervisningsministeriet, og agerer i øvrigt iht. Rybners beredskabsplan for tilfælde af smitte med COVID-19. Alle de mulige nære kontakter er informerede.

Dette er det andet smittetilfælde, vi har haft på skolen siden sommerferien, da vi i august også havde et enkelt smittetilfælde i Grådybet. Da COVID-19 fra myndighedernes side ikke længere er betegnet som en samfundskritisk sygdom, vil vi fremadrettet kun informere om smittetilfælde, hvis vi på den samme adresse har tre smittede inden for en uge.

Vi opfordrer fortsat alle elever og ansatte til at følge Sundhedsstyrelsens 6 gode råd om smitteforebyggelse.

De 6 råd er:

1. Bliv vaccineret
2. Bliv hjemme og bliv testet, hvis du får symptomer – dette gælder også selvom du er vaccineret
3. Hold afstand, når det er muligt
4. Luft ud og skab gennemtræk 1 gang hver time
5. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
6. Gør rent, særligt overflader som mange rører ved.

Rybners anbefaler elever og ansatte at downloade appen smitte|stop

Hent appen her

Forebyg smitte

Vask dine hænder tit eller brug håndsprit

Host eller nys i ærmet

Begræns fysisk kontakt

Vær opmærksom på rengøring

Vær opmærksom i større forsamlinger

keyboard_arrow_up