OBS! Den version af Internet Explorer, du benytter, er forældet. Vi anbefaler, du gør brug af en nyere browser, så du får den fulde oplevelse, når du besøger Rybners.dk

Information om Covid-19

Sådan forholder vi os til Covid-19 på Rybners

Rybners skal være et trygt og sikkert sted, og det må vi alle gøre vores for at sikre. Der er en række tiltag, du kan gøre for at hjælpe med at mindske smitterisikoen. Dem har vi samlet her på siden.

Retningslinjer - elever og kursister

Information til gæster på Rybners

Til skolehjemselever og kursister på Hermitage

     

Sundhedsstyrelsens 6 generelle råd om smitte­forebyggelse

Vi opfordrer alle elever, kursister, ansætte og gæster, som færdes på Rybners, til at følge sundhedsstyrelsens 6 gode råd om smitteforebyggelse:

  1. Bliv vaccineret
  2. Bliv hjemme og bliv testet, hvis du får symptomer – dette gælder også selvom du er vaccineret
  3. Hold afstand, når det er muligt
  4. Luft ud og skab gennemtræk 1 gang hver time
  5. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
  6. Gør rent, særligt overflader som mange rører ved

Vi holder dig løbende orienteret om evt. yderligere tiltag.
Har du spørgsmål kan du kontakte os på vores hovednummer 79134511

Har du specifikke spørgsmål om vores håndtering af corona, som du ikke finder svar på her på siden, kan du også sende en mail til: corona@rybners.dk

phone-circle

Seneste nyt 

Vi opdaterer løbende med de seneste informationer om corona-situationen.

Politisk aftale om længe ventede lempelser i hverdagen

Hvor har jeg glædet mig til at kunne skrive denne information ud til jer! Fra på mandag er der ikke længere krav om brug af mundbind/visir hverken for elever, kursister, ansatte eller gæster på Rybners. Hvor er det bare skønt 😊

Testkrav

Med nattens aftale er det også slået fast, at krav om test, testkontrol og mulighed for selvtestning på skolen fortsætter frem til 31. juli 2021, og herefter bortfalder også disse krav.

Afstand og øvrige generelle anbefalinger

Det er yderst vigtigt, at alle fortsat holder fast i de gode råd for at holde smitten nede. Det er særligt vigtigt, at alle holder 2 meters afstand, når det er muligt og altid mindst 1 meter. Undgå håndtryk, kys og kram.

De øvrige generelle anbefalinger er også fortsat gældende:

  • Hvis du får symptomer, så bliv hjemme og bliv testet
  • Luft ud og skab gennemtræk og undgå at være for mange sammen
  • Host og nys i ærmet
  • Husk at vaske hænder tit eller brug håndsprit
  • Gør rent, særligt overflader som mange rører ved.

I øvrigt

Vi afventer fortsat retningslinjerne gældende for ungdomsuddannelsesinstitutionerne, før vi kan se, om der er ændringer fx i forhold til, om vi må ”blande” elever og ansatte på tværs af afdelinger. Så snart vi modtager disse informationer, melder vi det naturligvis ud.

Forventningen er, at vi kan være tilbage til en normal hverdag på skolen fra den 1. september 2021. Det bliver så godt!

På direktionens vegne
Annalise Schmidt, Viceadministrerende direktør

Til alle elever/kursister – vigtige informationer vedr. COVID-19

Så er der igen ændringer i forhold til retningslinjerne vedr. Corona, og denne gang betyder ændringerne heldigvis nogle lempelser i hverdagen for os alle.

Kantinerne
Vi har nu lukket op for salg i kantinerne om morgenen og i formiddagspauserne. En forudsætning for denne åbning er dog, at alle husker at holde en afstand på 2 meter. Fra næste uge vil der også ske ændringer i forhold til middagspausen, hvor vi indfører forskellige ringetider/pausetider i stedet for den nuværende ”klasseplan”.

Afstand
Sundhedsmyndighedernes anbefaling er ændret, så der nu ikke længere er en afstandsanbefaling i stamklasser/på faste hold.

Den generelle afstandsanbefaling er 2 meter, når det er muligt og altid mindst 1 meter.

I skal dog altid holde 2 meters afstand i følgende tilfælde:

  • Når I møder elever fra andre hold/klasser på fællesarealer, i kantine m.v. Undtaget herfra er undervisning på valgfag og ved sammenlæsninger, hvor I skal holde mindst 1 meters afstand til elever fra andre faste hold/klasser.
  • Ved afholdelse af prøver, hvor der deltager elever fra flere hold/klasser, skal I holde 2 meters afstand.
  • På kursusområdet gælder det, at ved deltagelse i certifikatkurser skal I holde en afstand på 2 meter. I nogle tilfælde er det ikke muligt – f.eks. ved køretimer, i sådanne tilfælde skal der anvendes mundbind/visir.

Tilbud om selvtest
Vi tilbyder to ugentlige selvtest til alle elever og kursister, der har fysisk fremmøde i en hel uge. Hvornår din klasse/dit hold har mulighed for selvtest i skolens testtelte fremgår af Ludus. Er du i tvivl om, hvornår du kan gennemføre selvtest, kan du altid spørge din lærer.

I øvrigt
Generelt går det stadig godt med at følge de mange retningslinjer, og I skal have stor tak for jeres kæmpe indsats i den forbindelse. Det er dog vigtigt, at vi alle husker på, at selv om vi alle bliver testet mere, så er det altafgørende, at vi også følger de gældende retningslinjer:

  • bliv hjemme, hvis du er syg eller har symptomer
  • bliv løbende testet, så du altid har et testresultat, der er mindre end 72 timer gammelt
  • brug mundbind
  • hold min. 2 m afstand til andre – i ALLE situationer, hvor det er muligt
  • vask dine hænder tit og/eller brug håndsprit.

 

Vigtige informationer til alle elever og kursister vedr. COVID-19

Så har vi heldigvis igen fået flere elever ind til fysisk undervisning på skolen. Alle elever på vores erhvervsuddannelser har nu fået mulighed for fuldt fremmøde, og afgangseleverne på vores gymnasier må nu møde til fysisk undervisning 80% af tiden. Det er bestemt glædeligt.

Myndighederne har endnu engang ændret på en række retningslinjer, og det konstateres, at det ikke altid er lige let at finde ”meningen” bag de forskellige retningslinjer, men vi skal naturligvis fortsat respektere og efterleve de mange retningslinjer.

Hvad sker der, hvis en elev eller lærer testes positiv?

I tilfælde af, at én – og kun én - elev i en klasse eller én af klassens lærere testes positiv i vores egne testtelte på skolen, vil den pågældende blive sendt hjem i selvisolation og skal hurtigst muligt få taget en opfølgende PCR-test. Resten af klassen kan fortsætte undervisningen på skolen, indtil der foreligger svar fra den opfølgende PCR-test. Alle elever i klassen og øvrige ’nære kontakter’ vil i denne situation blive opfordret til at blive testet hurtigst muligt, hvis de ikke er blevet selvtestet samme dag, og vil få mulighed for selvtest på skolen.

Hvis den ene person er testet positiv ved en hurtigtest eller en PCR-test i et offentligt testcenter, eller der er mere end én person med en positiv selvtest i klassen/på holdet, starter kontaktopsporingen med det samme, og klassekammerater og lærere sendes hjem i selvisolation.

Reglerne for undtagelse af testkravet er blevet ændret

Krav om test gælder nu ikke for elever, kursister, ansatte og besøgende, der:

  • tidligere har været smittet med covid-19, hvis smittetidspunktet er mindst 14 dage og højst 180 dage gammelt. Perioden er således sat op fra højst 12 uger til højst 180 dage.
  • kan fremvise dokumentation for et gennemført vaccinationsforløb mod covid-19. Et vaccinationsforløb mod covid-19 anses for gennemført 14 dage efter den afsluttende dosis.

I øvrigt

Overordnet går det rigtig godt med at forstå og efterleve de gældende retningslinjer på Rybners. Det er helt naturligt og forståeligt, at der indimellem opstår tvivl og en smule forvirring om, hvad der egentligt gælder i de forskellige konkrete situationer, der opstår i løbet af en skoledag.

Du er altid velkommen til at kontakte skolens corona-beredskab eller lederen på din uddannelse, hvis du er i tvivl om noget i forbindelse med de gældende retningslinjer. Corona-beredskabet kontaktes på mail corona@rybners.dk eller telefon 79 13 45 33. Telefonerne er åbne mandag til torsdag fra kl. 8.00 – 15.30 og fredag fra kl. 8.00 – 13.30. Retningslinjerne på hjemmesiden opdateres hurtigst muligt.

På direktionens vegne

Annalise Schmidt

Viceadministrerende direktør

Vi følger udviklingen og tilpasser vores tiltag efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Sådan gør vi, i tilfælde af smittede, på Rybners

Hvis en elev, kursist eller ansat bliver smittet med COVID-19, orienterer skolen alle elever via LUDUS. 

Af informationen vil det fremgå, hvilken uddannelse og adresse den smittede er tilknyttet. Denne info vil ligeledes fremgå på denne side. 

"Nære kontakter” bliver informeret direkte af områdets leder.

Vigtig information om:

Antigentest eller hurtige tests, som bl.a. udbydes hos Falck, har været meget omtalt i medierne den seneste tid. Sundhedsstyrelsen anbefaler dog ikke, at antigentest anvendes til at teste personer med symptomer eller personer, der er nære kontakter.

En faglig ekspertgruppe har undersøgt kvaliteten af antigentests og slår fast, at antigentests kun giver det korrekte svar i omkring 50 % af alle tests. Ekspertgruppen fraråder derfor disse tests, da man risikerer at tro, at man ikke er smittet med COVID-19 og derfor går i skole, tager på arbejde eller i byen og risikerer at smitte andre.

På Rybners følger vi også her Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og derfor kan et negativt svar fra en af de hurtige antigentests ikke anvendes som testsvar, hvis du testes som nær kontakt, eller fordi du har symptomer.

Du kan læse mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Samtidig er det vigtigt at huske, at vi på Rybners altid skal følge retningslinjerne for test af nære kontakter, som klart beskriver test på 4. og 6. dagen efter kontakt med en smittet. Det er altså ikke nok med én hurtig test. Vi har desuden ud fra egne erfaringer tilføjet, at man først må komme på skolen igen efter, at 2. test viser, at man ikke er smittet med COVID-19.

Sundhedsstyrelsen opdaterer jævnligt deres corona-vejledninger. Senest har de opdateret retningslinjerne for smitteopsporing og håndtering af nære kontakter, ligesom de har ændret retningslinjerne for opfølgning og test, hvis man får en besked via Smittestop-appen om, at man har været tæt på en person, der er påvist smittet med COVID-19.

Nære kontakter
Det er stadig vigtigt at gå i selvisolation med det samme, når man er nær kontakt, og man skal stadigvæk som udgangspunkt have taget to tests på 4. og 6. dag efter, at man sidst var i nær kontakt med den smittede person.

Man er stadigvæk at betegne som nær kontakt, hvis:

  • Man bor sammen med en, der er smittet med COVID-19
  • Man har haft direkte fysisk kontakt (fx kram eller high-five) eller direkte kontakt til smittefarlige sekreter (fx hoste eller nys) med en, der er smittet med COVID-19
  • Man har været inden for 2 meter i mere end 15 minutter (fx samtale) med en, der er smittet med COVID-19

Man er også nær kontakt, hvis man har været sammen med en smittet person inden for 2 meter i en af nedenstående situationer, hvor der er øget risiko for smitte:

  • man har opholdt sig inden for 2 meter i mere end 15 minutter med en person, der er smittet med COVID-19 i en af nedenstående situationer:
    - Aktiviteter med kraftig udånding, fx sang, høj tale eller råb
    - Aktiviteter der indebærer fysisk anstrengelse, fx fitness eller yoga
    - Ophold i lukkede rum uden udluftning eller med dårlig ventilation

Test af andre kontakter i særlige situationer
Sundhedsmyndighederne har nu indført et ekstra tiltag for at forebygge smittesmedning, og et nyt begreb er indført: ’andre kontakter’. Læs mere om andre kontakter på COVID-19: Opsporing og håndtering af nære kontakter (sst.dk) i afsnit 4.

Ud fra de beskrevne retningslinjer, anses hele klassen (og valghold) til en smittet som andre kontakter, og de opfordres derfor til at få lavet én test, så hurtigt som muligt, for at udelukke yderligere smittespredning. Det samme gælder for lærere, der har undervist holdet/klassen, uagtet at de har anvendt værnemidler efter anvisningerne.

Personer, der identificeres som anden kontakt, bør gøre følgende:

  • Booke tid til at få foretaget én test via coronaproever.dk hurtigst muligt
  • Skal ikke selvisolere, men må gerne både før test, og mens der afventes testsvar, gå på arbejde/i skole og foretage praktiske gøremål som indkøb mm.
  • Bør have skærpet opmærksomhed på evt. udvikling af symptomer og følge de smitteforebyggende anbefalinger, herunder sikre fysisk afstand, god hygiejne, grundig rengøring samt korrekt anvendelse af mundbind i påkrævede situationer mv.

I tilfælde af, at testen påviser smitte med COVID-19, skal personen straks isolere sig selv, og der skal kontaktopspores ift. nære kontakter og evt. andre kontakter.

Hvis man bor i husstand med en person, som identificeres som anden kontakt, skal man ikke tage særlige forholdsregler.

Smittestop-appen
Vi opfordrer stadigvæk alle til at downloade og aktivere appen ’Smittestop’. Anbefalingerne i appen er nu ændret, så hvis man får besked om smitterisiko, skal man testes én gang hurtigst muligt ved at bestille tid på coronaprover.dk. Man skal kun isolere sig selv, hvis man har symptomer på COVID-19, eller hvis man på anden måde har fået at vide, at man er nær kontakt til en smittet person.

Vi skal fortsat passe godt på hinanden
Smittetallene er fortsat høje, og selvom der er en vaccine i udsigt, skal vi stadig passe godt på hinanden. Det er fortsat vigtigt at blive hjemme ved symptomer, der kan være COVID-19, og det er vigtigt at huske, at hvis vi bliver testet som nære kontakter, må vi først komme på skolen igen, når vi har negative svar på begge test.

En stor tak for den indsats I alle yder hver eneste dag for at minimere smittespredningen på Rybners.

Oversigt over antal Covid-19 tilfælde på Rybners 

Når en elev eller en kursist bliver smittet med COVID-19 opdateres denne liste. 

Tilfælde af coronasmitte på Rybners Gymnasier

På Rybners har vi en elev fra HHX i Grådybet, som er konstateret smittet med COVID–19 ved en PCR-test torsdag d.12. august.

Den smittede elev har sidst været på skolen torsdag d. 12. august. Alle mulige nære kontakter og andre kontakter på skolen er informerede. Vi følger naturligvis fortsat de gældende vejledninger og retningslinjer fra Styrelsen for Patientsikkerhed, og agerer i øvrigt iht. Rybners beredskabsplan for tilfælde af smitte med COVID-19.

Det er fortsat vigtigt, at vi alle følger de gældende retningslinjer og gør alt, hvad vi kan, for at begrænse smittespredning.

Det vigtigste er:

  • 1. Bliv vaccineret
  • 2. Bliv hjemme og bliv testet, hvis du får symptomer – dette gælder også selvom du er vaccineret
  • 3. Hold afstand til andre, når det er muligt
  • 4. Luft ud og skab gennemtræk 1 gang hver time
  • 5. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
  • 6. Gør rent, særligt overflader som mange rører ved

Rybners anbefaler elever og ansatte at downloade appen smitte|stop

Hent appen her

Forebyg smitte

Vask dine hænder tit eller brug håndsprit

Host eller nys i ærmet

Begræns fysisk kontakt

Vær opmærksom på rengøring

Vær opmærksom i større forsamlinger

keyboard_arrow_up