OBS! Den version af Internet Explorer, du benytter, er forældet. Vi anbefaler, du gør brug af en nyere browser, så du får den fulde oplevelse, når du besøger Rybners.dk

Information om Covid-19

Sådan forholder vi os til Covid-19 på Rybners

Rybners skal være et trygt og sikkert sted, og det må vi alle gøre vores for at sikre. Der er en række tiltag, du kan gøre for at hjælpe med at mindske smitterisikoen og holde skolen åben. Dem har vi samlet her på siden.

Retningslinjer - elever og kursister

Guidelines - for students

Retningslinjer til gæster på Rybners

 

Seneste nyt 

Vi opdaterer løbende med de seneste informationer om corona-situationen.

Til alle elever og kursister – nye retningslinjer vedr. COVID-19

Børne- og undervisningsministeriet har udsendt nye retningslinjer for ungdoms- og voksenuddannelser gældende fra 3. januar 2022, og det indebærer en række nye tiltag her på skolen:

Organisering af undervisningen

Undervisningen organiseres, så du blandes mindst mulig med elever fra andre klasser/hold.

Vi fortsætter med at gennemføre undervisning i valgfag og sammenlæsninger på tværs af klasser/hold. Du placeres i lokalet så vidt muligt grupperet med elever fra din egen stamklasse / dit eget hold og med så stor afstand som muligt til elever fra andre klasser.

Der gennemføres ikke andre typer af aktiviteter på tværs af klasser/hold fx morgensamlinger, eSport, diverse klubaktiviteter m.v. Sociale aktiviteter kan afholdes indenfor stamklassen/holdet.

Pauser og kantiner

I pauserne skal du blive i dit eget klasselokale eller opholde dig udenfor, hvor du også opfordres til ikke at blande dig med elever fra andre klasser/hold.

Kantinerne holdes åbne med begrænset udvalg, og klassen/holdet tildeles et tidspunkt, hvor I kan handle i kantinen. Dette for at undgå at mange er samlet og bliver blandet på tværs af klasser/hold.

Mundbind/visir

Kravet om brug af mundbind/visir, som trådte i kraft d. 19. december 2021, er fortsat gældende. Du skal bære mundbind eller visir indendørs på skolen. Hvis kravet ikke overholdes, kan det medføre bortvisning.

Der er dog en række undtagelser, hvor kravet ikke gælder:

 • Når du deltager i undervisning i klasselokaler eller værksteder samt ved prøveaflæggelse.
 • Lærere der gennemfører undervisning, uddannelsesaktiviteter eller prøveaflæggelse i klasselokaler og værksteder. Skolen opfordrer dog lærere til også at anvende mundbind/visir i undervisningssituationer, hvor der ikke kan holdes ”god afstand” til elever eller kursister.
 • For personer, der generelt er fritaget for brug af mundbind

Overgang til virtuel undervisning forlænges med to dage

I dagene op til jul har en stor del af uddannelserne på skolen været omlagt til virtuel undervisning. Denne omlægning til virtuel undervisning forlænges ind til og med den 3. og 4. januar.

Eksamen og prøver gennemføres dog på alle uddannelser med fysisk tilstedeværelse.

Nærmere information udsendes af ledelsen på den enkelte uddannelse.

Evt. sygemelding

Hvis du bliver konstateret smittet med COVID-19 i løbet af juleferien, skal du ikke give skolen besked herom i løbet af juleferien, medmindre det får betydning for din deltagelse i undervisningen efter nytår. I sådanne tilfælde skal du naturligvis give skolen besked som ved anden sygdom, når vi åbner igen den 3. januar 2022.
22. december 2021

I øvrigt

Der er fra myndighedernes side nu en opfordring til at blive testet to gange om ugen for elever, kursister og ansatte på ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner.

Opfordringen til test gælder alle, dvs. også personer, der er vaccinerede. Er det under 12 uger siden, du blev testet positiv for covid-19, behøver du ikke blive testet. Det skyldes, at du stadig kan teste positiv i denne periode, selvom du er rask og ikke længere smitter.

Sundhedsstyrelsens retningslinjer for opsporing og håndtering af kontakter til personer smittet med COVID-19 er blevet opdateret. For nærmere oplysninger om dette henvises til SSI’s hjemmeside: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Opsporing-og-haandtering-af-naere-kontakter

Vi holder naturligvis løbende øje med evt. ændringer i retningslinjerne hen over julen, og vi informerer via Ludus og hjemmeside ved evt. ændringer efter nytår.

Du ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Krav om brug af mundbind eller visir

Folketingets Epidemiudvalg har fredag besluttet at indføre en række tiltag på børne- og undervisningsområdet. Der indføres blandt andet krav om mundbind eller visir på ungdoms- og voksenuddannelserne gældende fra søndag den 19. december 2022.

Mundbind og visir

Elever, kursister, besøgende og ansatte skal bære mundbind eller visir indendørs på skolen. Der er dog en række undtagelser, hvor kravet ikke gælder:

 • Når elever og kursister deltager i undervisning i klasselokaler eller værksteder samt ved prøveaflæggelse.
 • Ansatte der opholder sig alene i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil andre ikke har adgang.
 • Lærere der gennemfører undervisning, uddannelsesaktiviteter eller prøveaflæggelse i
 • klasselokaler og værksteder. Skolen opfordrer dog lærere til også at anvende
 • mundbind/visir i undervisningssituationer, hvor der ikke kan holdes ”god afstand” til elever eller kursister.
 • For personer, der generelt er fritaget for brug af mundbind.

Pas godt på dig selv og hinanden.

Kære elever på vores gymnaasier og erhversuddannelser

Desværre stiger smittetallene fortsat i Esbjerg Kommune og rundt om i landet. Blandt elever og ansatte på Rybners er antallet af smittede og nære kontakter til smittede også steget i løbet af de seneste uger.

Derfor har vi ud fra et udvidet forsigtighedsprincip valgt at:

 • alle gymnasielever overgår til virtuel undervisning torsdag d. 16. december
   
 • alle elever på Handelsskolen (EUD, EUX, hovedforløb og skolepraktik) overgår til virtuel undervisning fra og med fredag den 17. december
   
 • alle elever på grundforløbene på Teknisk Skole (EUD og EUX) overgår som udgangspunkt til virtuel undervisning fra fredag den 17. december. Bemærk, der er dog visse undtagelser*

*Følgende undervisningsaktiviteter fortsætter med fysisk fremmøde:

 • Hovedforløbene på Teknisk Skole
 • Skolepraktikelever på Teknisk Skole
 • Elever der skal til eksamen og lærlinge der skal til svendeprøve kan fortsat møde på skolen 20 min. inden prøven starter.
 • Alle kursusaktiviteter
 • Auto GF2
 • Ambulancebehandler GF2
 • Smede GF2
 • Skibsmontør GF2
 • Skolehjemmet er fortsat åbent

Den virtuelle undervisning gælder  til og med tirsdag d. 4. januar 2022.

 

Information til alle elever og kursister
- Krav om coronapas og kraftig opfordring til brug af mundbind/visir

Smittetallene stiger desværre fortsat og ligger væsentlig højere end samme tid sidste år. På pressemødet den 24. november blev det understreget, at det som udgangspunkt er regeringens målsætning at holde samfundet åbent denne vinter, men for at dette kan lade sig gøre, tages der flere restriktioner i brug. For os betyder det, at vi skal vise coronapas for at være på skolen, og at vi vælger kraftigt at opfordre til brug af mundbind eller visir i særlige situationer.


Coronapas på Rybners
Alle ansatte, elever, kursister og besøgende skal fra og med mandag den 29. november kunne fremvise gyldigt coronapas. Dette gælder for alle ungdomsuddannelsesinstitutioner.

Hvis du ikke kan fremvise et gyldigt coronapas, må du ikke være fysisk på skolen, og der vil blive registreret fravær.

Et gyldigt coronapas angiver, at du er færdigvaccineret, tidligere smittet inden for de seneste 6 måneder eller at du har et gyldigt testsvar. Testen kan enten være en PRC-test eller en hurtigtest.

Husk, at hvis du har symptomer eller er nær kontakt, så skal du altid følge sundhedsmyndighedernes testvejledninger.


Ændring i gyldigheden for test
Bemærk, at gyldigheden for test er blevet ændret:

 • PCR-test gælder i 72 timer fra testtidspunktet
 • Hurtigtest gælder i 48 timer fra testtidspunktet.

Bemærk også, at det ifølge straffelovens § 171 om dokumentfalsk er strafbart at ændre, kopiere eller omdanne testsvar eller manipulere med coronapasset.
 

Opfordring til vaccination
I lighed med sundhedsmyndighederne opfordrer vi alle til at blive vaccineret. Det er dog fortsat den enkeltes eget valg, om man ønsker at blive vaccineret. Det er et personligt valg, som vi alle skal have respekt for, og det er vigtigt at huske, at der kan være forskellige årsager til dette valg.


Sådan skal du vise coronapas på Rybners
Skolen skal kontrollere, at alle elever og kursister opfylder kravet om gyldigt coronapas. Du skal derfor downloade appen ’Coronapas’ på din mobiltelefon. Hver morgen i første lektion, åbner du dit coronapas i appen og lægger mobilen, så underviserne kan kontrollere alle coronapas. Hvis du ikke har en smartphone, skal dokumentationen medbringes på anden vis – f.eks. på papir.
 

Teststeder
Det bliver ikke muligt at blive testet på skolen. Vi henviser til test i et af de offentlige testcentre. Du kan se en oversigt over teststeder i Esbjerg på Region Syddanmarks hjemmeside. Du kan også vælge et testcenter i en anden by.

Husk at give skolen besked, hvis du får en positiv test, uanset om det er en hurtigtest eller en PCR-test.
 

Mundbind/visir
Vores største ønske er, at vi kan holde skolen åben, og også fortsætte med en så normal drift som muligt; som fx at kunne afvikle aktiviteter på tværs af klasser, holde kantinen åben mv. Vi vælger derfor fra mandag den 29. november 2021 kraftigt at opfordre til brug af mundbind eller visir i særlige situationer hvor mange er samlet:

 • Når du møder om morgenen. Opfordringen gælder indtil du er i dit undervisningslokale.
 • I kantineområdet – når du står i kø og handler i kantinen.
 • Ved større samlinger – fx morgensamlinger, foredrag m.v. Opfordringen gælder ikke, når du sidder ned.

 

PÅ RYBNERS PASSER VI PÅ HINANDEN!
Vi passer på hinanden ved blandt andet at overholde de nye tiltag. Det kan virke generende for nogle, vi skal dog huske på, at vi gør det for at hjælpe hinanden med at holde skolen åben. Husk også, at et gyldigt coronapas og brugen af mundbind eller visir i særlige situationer ikke erstatter vores gode vaner i forhold til at spritte hænder af og holde afstand, hvor det er muligt.

 

På direktionens vegne,

Annalise Schmidt
Viceadministrerende direktør

          

Krav om coronapas

Alle ansatte, elever, kursister og besøgende på Rybners skal kunne fremvise gyldigt coronapas.

Krav om mundbind eller visir

Elever, kursister, besøgende og ansatte skal bære mundbind eller visir indendørs på skolen. Der er dog en række undtagelser, hvor kravet ikke gælder:

 • Når elever og kursister deltager i undervisning i klasselokaler eller værksteder samt ved prøveaflæggelse.
 • Ansatte der opholder sig alene i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil andre ikke har adgang.
 • Lærere der gennemfører undervisning, uddannelsesaktiviteter eller prøveaflæggelse i klasselokaler og værksteder. Skolen opfordrer dog lærere til også at anvende mundbind/visir i undervisningssituationer, hvor der ikke kan holdes ”god afstand” til elever eller kursister.
 • For personer, der generelt er fritaget for brug af mundbind.

Bliv testet to gange om ugen

Myndighederne opfordrer alle elever, kursister og ansatte til at blive testet to gange om ugen. Opfordringen til test gælder alle, dvs. også personer, der er vaccinerede.

Vi holder dig løbende orienteret om evt. yderligere tiltag.
Har du spørgsmål kan du kontakte os på vores hovednummer 79134511

Har du specifikke spørgsmål om vores håndtering af corona, som du ikke finder svar på her på siden, kan du også sende en mail til: corona@rybners.dk

phone-circle

Sundhedsstyrelsens 6 generelle råd om smitte­forebyggelse

Vi opfordrer alle elever, kursister, ansatte og gæster, som færdes på Rybners, til at følge sundhedsstyrelsens 6 gode råd om smitteforebyggelse:

 1. Bliv vaccineret
 2. Bliv hjemme og bliv testet, hvis du får symptomer – dette gælder også selvom du er vaccineret
 3. Hold afstand, når det er muligt
 4. Luft ud og skab gennemtræk 1 gang hver time
 5. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 6. Gør rent, særligt overflader som mange rører ved

Rybners anbefaler elever og ansatte at downloade appen Coronapas

Hent appen her

Forebyg smitte

Vask dine hænder tit eller brug håndsprit

Host eller nys i ærmet

Begræns fysisk kontakt

Vær opmærksom på rengøring

Vær opmærksom i større forsamlinger

keyboard_arrow_up