OBS! Den version af Internet Explorer, du benytter, er forældet. Vi anbefaler, du gør brug af en nyere browser, så du får den fulde oplevelse, når du besøger Rybners.dk

Covid-19: Rybners er delvist nedlukket 

Hold dig opdateret her.

science-bacteria

Seneste nyt 

Vi opdaterer løbende med de seneste informationer om corona-situationen.

I det vedhæftede brev kan du bl.a. læse om de ændrede anbefalinger for nære kontakter ift. afstand og smitte med nye virusvarianter, og du kan læse om rejse- og karantæneregler. 

Læs mere

Rybners er fortsat delvist nedlukket - nu frem til d. 7. februar

Regeringen har besluttet at forlænge de nuværende restriktioner til og med den 7. februar. Det sker for at inddæmme smitten med covid-19.

Elever på vores gymnasier og erhvervsuddannelser skal derfor fortsætte med fjernundervisning.

De elever, som starter d. 18. januar på grundforløb 2 (GF2) på en af vores erhvervsuddannelser, har fået tilsendt nærmere information om deres opstart. Informationen er sendt direkte til den enkelte elevs eBoks.

Opstart af grundforløb- eller hovedforløbsundervisning

Jeres elev er blevet indkaldt til grundforløb- eller hovedforløbsundervisning d. 18. januar eller tidligere.

Skolen er stadig delvis lukket og derfor vil undervisningen foregår digitalt som fjernundervisning. Eleverne er således blevet orienteret om at skal have en computer til rådighed og have adgang til Moodle (en lukket hjemmeside med opgaver, teori, projekter osv) og Microsoft Team (til on-line undervisning, minder om Skype).

Vejledninger til disse programmer og hvordan eleven får adgang, ligger på vores hjemmeside under ”Studieportal” som kræver en kode for at logge på. Eleven har fået en midlertidig kode tilsendt sammen med oplysningerne om den digitale undervisning. Dette betyder at eleven skal logge på med den oplyste kode og vælge ”IT vejledninger” og efterfølgende ændrer koden på knappen: ”Skift kode” øverst til højre. Herefter er eleven logge på og får adgang til Moodle, Team mm og kan downloade relevante programmer.

Det er en udfordring for mange elever at modtage undervisning på denne måde og vi ved at der vil opstå frustrationer og problemer, som vi efter bedste evne vil forsøge at afhjælpe. Eleven er selvfølgelig blevet orienteret om at opstår der problemer med IT eller programmerne, skal de kontakte deres underviser. Vi har også i særlige tilfælde, hvor eleven er frafaldstuet eller af pædagogiske årsager er særlig udfordret, mulighed for at tilbyde eleven at komme på skolen. Dette kan også være tilfældet, hvis eleven modtager støttetimer i fx matematik eller dansk.

Hvis skolen fortsat skal være lukket i februar, vil det være muligt, at noget af den praktiske undervisning på hovedforløbet skal flyttes til et senere tidspunkt. Vi vil løbende følge ministeriets vejledninger og anbefalinger, også på det punkt og vil selvfølgelig kontakte jer for et accept inden vi sender eleven hjem til jer i virksomheden.

Alle skolens støttefunktioner: Praktikcentret, Vejlederne, Uddannelsessekretariatet m.fl. kan stadig kontaktes på mail og telefon som vanligt – se kontaktoplysninger på hjemmesiden.

Hvis I har spørgsmål eller kommentarer er I som altid meget velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen

Uddannelseslederne på Rybners

Telefon: 7913 4511

GF2-elever starter d. 18. januar 2021

Selv om regeringen har indført yderligere coronarestriktioner, skal alle elever starte på grundforløb 2 (GF2) mandag d. 18. januar.

I vil alle få nærmere information omkring opstart, så hold øje med jeres indbakke i e-Boks.

Info til alle elever på Rybners Gymnasium (STX, HHX, HTX og HF)

På gymnasiet (STX, HHX, HTX og HF) møder alle elever ind til virtuel undervisning den 4. januar 2021.

Fysisk undervisning kan ifølge den seneste udmelding fra myndighederne først ske fra den 8. februar 2021.

Opfordring til brug af hurtigtest før skolestart i 2021 
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at vores elever og kursister får taget 2 hurtigtest i ugen op til, de skal møde ind til fysisk undervisning på skolen efter nytår. De 2 test skal tages med 3-4 dages mellemrum. Hurtigtest er gratis og fås fx via Falck, SOS International eller andre udbydere.

Vi håber, at eleverne vil følge anbefalingerne, da det vil kunne medvirke til, at vi kan holde skolen åben på trods af COVID-19 smittespredning i samfundet. Du kan læse mere på Hurtigtest kan bruges til epidemikontrol - Sundhedsstyrelsen. Hurtigtest kan ikke erstatte PCR-test ved testning af personer, der har symptomer på COVID-19 eller er `nære kontakter`, da de ikke er lige så sikre.

Det er samtidig vigtigt at huske, at test ikke kan erstatte de generelle anbefalinger om at blive hjemme ved sygdom eller udvikling af symptomer, at holde afstand, at huske god håndhygiejne mv

Info til elever på Rybners Erhvervsuddannelser og kursister på Rybners Kursuscenter - opdateret

Kursister:

Kursister på GWO og Svejseteknisk afdeling møder som planlagt til fysisk undervisning den 4. januar 2021 (Branche og myndighedscertifikat). 

Elever:

 • Elever på ambulancebehandleruddannelsen med uddannelsesaftale møder til fysisk undervisning fra den 4. januar 2021.
 • Elever på ambulancebehandleruddannelsens hovedforløb hold 01, 02 og 04 møder ind til virtuel undervisning i uge 1. Dette gælder også for undervisningen fra UC Syd
 • Elever på GF2, som er planlagt til førstehjælpsundervisning, skal møde fysisk til undervisning som planlagt.
 • Elever, som skal til grundforløbsprøve, møder til fysisk undervisning den 4. januar 2021. Se i øvrigt afsnittet ”eksamener på Rybners Erhvervsuddannelser”.
 • Elever på personvognsmekaniker, lager og ambulancebehandlergrundforløb, hvis praktiske grundforløbsprøve er aflyst, møder til virtuel undervisning den 4. januar 2021. Se i øvrigt afsnittet ”eksamener på Rybners Erhvervsuddannelser”.
 • Elever på smede svendeprøveholdet skal møde ind til fysisk undervisning den 4. januar 2021.
 • På Teknisk Skole møder alle andre elever ind til virtuel undervisning den 4. januar 2021. Fysisk undervisning kan pt. ske fra den 7. februar 2021.
 • På Handelsskolen, EUX merkantil, EUX teknisk og Skolepraktik merkantil møder alle elever ind til virtuel undervisning den 4. januar. Fysisk undervisning kan pt. ske fra den 7. februar 2021.
 • Skolepraktikelever på de tekniske erhvervsuddannelser er hjemsendt, og skal først møde op fysisk den 18. januar 2021.

 

Opfordring til brug af hurtigtest før skolestart i 2021
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at vores elever og kursister får taget 2 hurtigtest i ugen op til, de skal møde ind til fysisk undervisning på skolen efter nytår. De 2 test skal tages med 3-4 dages mellemrum. Hurtigtest er gratis og fås fx via Falck, SOS International eller andre udbydere.

Vi håber, at eleverne vil følge anbefalingerne, da det vil kunne medvirke til, at vi kan holde skolen åben på trods af COVID-19 smittespredning i samfundet. Du kan læse mere på Hurtigtest kan bruges til epidemikontrol - Sundhedsstyrelsen. Hurtigtest kan ikke erstatte PCR-test ved testning af personer, der har symptomer på COVID-19 eller er `nære kontakter`, da de ikke er lige så sikre.

Det er samtidig vigtigt at huske, at test ikke kan erstatte de generelle anbefalinger om at blive hjemme ved sygdom eller udvikling af symptomer, at holde afstand, at huske god håndhygiejne mv.

Eksamener på Rybners Erhvervsuddannelser

Regeringen har besluttet at aflyse grundfagseksamener i perioden 21.12.20 - 31.1.2021. Montørprøve på Automekaniker og virtuel eksamen på Handelsskolen med Marstal Navigationsskole gennemføres dog som planlagt.

Din standpunktskarakter vil gælde som eksamenskarakter på dit bevis.

Du kan læse udmeldingen her:  https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/dec/201218-de-fleste-proever-aflyses-frem-til-udgangen-af-januar-2021

Grundforløbsprøver gennemføres i januar som det er aftalt i den enkelte afdeling.

Har du spørgsmål kontakt venligst:

Smede, skibsmontør, VVS eller Teknisk designer uddannelse:
Anette Fuglkjær, afk@rybners.dk, mobil: 23455147

Rybners Handelsskole og EUX:
Marianne Kirk, mkn@rybners.dk, mobil 29466564

Personvognsmekaniker, lager og ambulancebehandler:
Den praktiske del af grundforløbsprøven aflyses. Der gennemføres mundtlig overhøring med udgangspunkt i grundforløbsprojektet.

Har du spørgsmål kontakt venligst:
Grethe Gad, amg@rybners.dk, mobil 20431292

Restaurant- & Kokkeskolen. Gastronom, Tjener, Ernæringsassistent og Bager: Grundforløbsprøven gennemføres som planlagt.

Livsstil & Sundhed. Tandklinikassistent: 
Grundforløbsprøven gennemføres som planlagt.

Har du spørgsmål kontakt venligst:
Henrik Jørgensen, hjoe@rybners.dk, mobil 40140663

Grundforløbsprøven gennemføres som aftalt for murer, tømrer, elektriker og maler.

Har du spørgsmål kontakt venligst:
Karsten Grigel, kjg@rybners.dk, mobil 61557572

Eksamener på Rybners Gymnasium i januar 2021 er aflyst

Som konsekvens af den seneste udmelding fra regeringen er alle eksamener på de gymnasiale uddannelser aflyst i perioden fra og med den 21. december 2020 til og med den 31. januar 2021.

På Rybners Gymnasier drejer det sig om følgende eksamener, der var planlagt til afvikling i uge 1:

1. års HF – fagene Design C og Idræt C

2. års HF – fagene Religion C og Samfundsfag C

3. års HTX – SOP

I stedet for eksamenskarakter gives der iht. gældende retningslinjer for SOP karakter for det skriftlige produkt alene, mens der for de øvrige fag tildeles en afsluttende standpunktskarakter, der ophøjes til prøvekarakter.

Du kan læse mere om udmeldingen fra Børne- og Undervisningsministeriet i dette link: https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/dec/201218-de-fleste-proever-aflyses-frem-til-udgangen-af-januar-2021

Information til kursister på Rybners Kursuscenter

Fra onsdag den 16. december kl. 16.00 er der kun undervisning på certifikatkurser – al anden undervisning på Rybners Kursuscenter er aflyst. 

Kursister og virksomheder får direkte besked om aflyste kurser. 

Kursuscentrets e-learning kurser fortsætter uændret.

Information til elever på Rybners

Rybners overgår til virtuel undervisning fra den 16. december kl. 16.00.

Alle elever får direkte besked om virtuel undervisning fra deres undervisere. Elever på ambulancebehandleruddannelsen er undtaget, og skal møde til fysisk undervisning.

Nedlukningen løber på nuværende tidspunkt til og med den 7. februar 2021.

Information om Covid-19

Sådan forholder vi os til Covid-19 på Rybners

Rybners skal være et trygt og sikkert sted, og det må vi alle gøre vores for at sikre. Der er en række tiltag, du kan gøre for at hjælpe med at mindske smitterisikoen. Dem har vi samlet her på siden.

Elever og kursister – sådan hjælper du med at forebygge smitte

Til skolehjemselever og kursister på Hermitage

Hvis du har symptomer eller er smittet med COVID-19

Krav om godkendt mundbind eller visir på alle skolens fællesarealer

Alle (elever, kursister, ansatte og gæster) skal bruge mundbind eller visir på skolens fællesarealer på alle tidspunkter på dagen. Det gælder for alle områder, hvor man er uden for sit eget klasselokale, fx toiletter, gange og kantiner.

Man skal ikke bruge mundbind udenfor.

Vi holder dig løbende orienteret om evt. yderligere tiltag.
Har du spørgsmål kan du kontakte os på vores hovednummer 79134511

Har du specifikke spørgsmål om vores håndtering af corona, som du ikke finder svar på her på siden, kan du også sende en mail til: corona@rybners.dk

phone-circle

Oversigt over antal Covid-19 tilfælde på Rybners 

Når en elev eller en kursist bliver smittet med COVID-19 opdateres denne liste. 

På Rybners har vi i dag fået oplysning om, at en elev på ambulancebehandleruddannelsen på Storstrømsvej er testet positiv for COVID-19.

Mulige nære kontakter og ansatte i berørte afdelinger er informeret.

Vi følger naturligvis fortsat de gældende vejledninger og retningslinjer fra Styrelsen for Patientsikkerhed, og agerer i øvrigt iht. Rybners beredskabsplan for tilfælde af smitte med COVID-19.

Det er fortsat vigtigt, at vi alle følger de gældende retningslinjer og gør alt, hvad vi kan, for at begrænse smittespredning.

Det vigtigste er:

 • bliv hjemme, hvis du er syg eller har symptomer
 • hold min. 2 m afstand til andre – i ALLE situationer, hvor det er muligt
 • vask dine hænder tit og/eller brug håndsprit

På Rybners har vi i dag fået oplysning om, at 8 elever og 1 underviser er testet positiv for COVID-19. Det drejer sig alle om personer fra STX.

Alle de mulige nære kontakter har modtaget kommunikation fra enten Rybners eller fra de smittede personer.

Vi følger naturligvis fortsat de gældende vejledninger og retningslinjer fra Styrelsen for Patientsikkerhed, og agerer i øvrigt iht. Rybners beredskabsplan for tilfælde af smitte med COVID-19.

På Rybners har vi i dag fået oplysning om, at følgende er testet positive for COVID-19:

 • Tre elever på STX. Den ene elev har sidst været på skolen mandag d. 14. december, og alle nære kontakter er informeret. De to andre har sidst været på skolen onsdag d. 16. december, og alle nære kontakter er informeret.
 • En elev på HHX, som sidst har været på skolen tirsdag d. 15. december. De nære kontakter er informeret.

Vi følger naturligvis fortsat de gældende vejledninger og retningslinjer fra Styrelsen for Patientsikkerhed, og agerer i øvrigt iht. Rybners beredskabsplan for tilfælde af smitte med COVID-19.

På Rybners har vi i dag fået oplysning om, at følgende er testet positive for COVID-19:

 • En elev på STX, der sidst har været på skolen mandag d. 14. december. Mulige nære kontakter er informeret.
 • 2 ansatte på STX. Den ene har ikke været på skolen siden fredag d. 11. december, og der er ikke en sandsynlig smitterisiko. Den anden har været på skolen i går, onsdag d. 16. december, hvorfor vi har informeret de kolleger og elever, der kan have været i kontakt med vedkommende.

Vi følger naturligvis fortsat de gældende vejledninger og retningslinjer fra Styrelsen for Patientsikkerhed, og agerer i øvrigt iht. Rybners beredskabsplan for tilfælde af smitte med COVID-19.

En elev på ambulancebehandler hold 2AB05 er 16.12.20 kl. ca. 20 testet positiv for COVID-19. Eleven har været på skolen, og sammen med resten af holdet i perioden 14.12.20 kl. 8 – 16.12.20 kl. 15. Eleverne har opholdt sig i et klasseværelse, og gennemført undervisning både på klassen og i grupper af 2 – 4.

Alle elever betragtes som enten ”nær kontakt” eller ”anden kontakt”, og er på baggrund af beslutning om nedlukning af uddannelsesinstitutioner hjemsendt til virtuel undervisning.

Formular for beslutning om midlertidig genoptagelse eller forlængelse af nødundervisning

Dele af ambulancebehandleruddannelsen gennemføres fortsat på opfordring af arbejdsgiverne med fysisk fremmøde med hjemmel i Bekendtgørelsen om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner for skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. i forbindelse med håndtering af COVID-19, og undtagelser af uddannelser med samfundskritiske funktioner mod bekæmpelse af COVID. Det forventes derfor at genoptage den fysiske undervisning på holdet pr. 4.1.2021.

 

Vi følger udviklingen og tilpasser vores tiltag efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Sådan gør vi, i tilfælde af smittede, på Rybners

Hvis en elev, kursist eller ansat bliver smittet med COVID-19, orienterer skolen alle elever via LUDUS. 

Af informationen vil det fremgå, hvilken uddannelse og adresse den smittede er tilknyttet. Denne info vil ligeledes fremgå på denne side. 

"Nære kontakter” bliver informeret direkte af områdets leder.

Vigtig information om:

Antigentest eller hurtige tests, som bl.a. udbydes hos Falck, har været meget omtalt i medierne den seneste tid. Sundhedsstyrelsen anbefaler dog ikke, at antigentest anvendes til at teste personer med symptomer eller personer, der er nære kontakter.

En faglig ekspertgruppe har undersøgt kvaliteten af antigentests og slår fast, at antigentests kun giver det korrekte svar i omkring 50 % af alle tests. Ekspertgruppen fraråder derfor disse tests, da man risikerer at tro, at man ikke er smittet med COVID-19 og derfor går i skole, tager på arbejde eller i byen og risikerer at smitte andre.

På Rybners følger vi også her Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og derfor kan et negativt svar fra en af de hurtige antigentests ikke anvendes som testsvar, hvis du testes som nær kontakt, eller fordi du har symptomer.

Du kan læse mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Samtidig er det vigtigt at huske, at vi på Rybners altid skal følge retningslinjerne for test af nære kontakter, som klart beskriver test på 4. og 6. dagen efter kontakt med en smittet. Det er altså ikke nok med én hurtig test. Vi har desuden ud fra egne erfaringer tilføjet, at man først må komme på skolen igen efter, at 2. test viser, at man ikke er smittet med COVID-19.

Sundhedsstyrelsen opdaterer jævnligt deres corona-vejledninger. Senest har de opdateret retningslinjerne for smitteopsporing og håndtering af nære kontakter, ligesom de har ændret retningslinjerne for opfølgning og test, hvis man får en besked via Smittestop-appen om, at man har været tæt på en person, der er påvist smittet med COVID-19.

Nære kontakter
Det er stadig vigtigt at gå i selvisolation med det samme, når man er nær kontakt, og man skal stadigvæk som udgangspunkt have taget to tests på 4. og 6. dag efter, at man sidst var i nær kontakt med den smittede person.

Man er stadigvæk at betegne som nær kontakt, hvis:

 • Man bor sammen med en, der er smittet med COVID-19
 • Man har haft direkte fysisk kontakt (fx kram eller high-five) eller direkte kontakt til smittefarlige sekreter (fx hoste eller nys) med en, der er smittet med COVID-19
 • Man har været inden for 1 meter i mere end 15 minutter (fx samtale) med en, der er smittet med COVID-19

Fremover er man dog også nær kontakt, hvis:

 • man har opholdt sig inden for 2 meter i mere end 15 minutter med en person, der er smittet med COVID-19 i en af nedenstående situationer:
  - Aktiviteter med kraftig udånding, fx sang, høj tale eller råb
  - Aktiviteter der indebærer fysisk anstrengelse, fx fitness eller yoga
  - Ophold i lukkede rum uden udluftning eller med dårlig ventilation

Test af andre kontakter i særlige situationer
Sundhedsmyndighederne har nu indført et ekstra tiltag for at forebygge smittesmedning, og et nyt begreb er indført: ’andre kontakter’. Læs mere om andre kontakter på COVID-19: Opsporing og håndtering af nære kontakter (sst.dk) i afsnit 4.

Ud fra de beskrevne retningslinjer, anses hele klassen (og valghold) til en smittet som andre kontakter, og de opfordres derfor til at få lavet én test, så hurtigt som muligt, for at udelukke yderligere smittespredning. Det samme gælder for lærere, der har undervist holdet/klassen, uagtet at de har anvendt værnemidler efter anvisningerne.

Personer, der identificeres som anden kontakt, bør gøre følgende:

 • Booke tid til at få foretaget én test via coronaproever.dk hurtigst muligt
 • Skal ikke selvisolere, men må gerne både før test, og mens der afventes testsvar, gå på arbejde/i skole og foretage praktiske gøremål som indkøb mm.
 • Bør have skærpet opmærksomhed på evt. udvikling af symptomer og følge de smitteforebyggende anbefalinger, herunder sikre fysisk afstand, god hygiejne, grundig rengøring samt korrekt anvendelse af mundbind i påkrævede situationer mv.

I tilfælde af, at testen påviser smitte med COVID-19, skal personen straks isolere sig selv, og der skal kontaktopspores ift. nære kontakter og evt. andre kontakter.

Hvis man bor i husstand med en person, som identificeres som anden kontakt, skal man ikke tage særlige forholdsregler.

Smittestop-appen
Vi opfordrer stadigvæk alle til at downloade og aktivere appen ’Smittestop’. Anbefalingerne i appen er nu ændret, så hvis man får besked om smitterisiko, skal man testes én gang hurtigst muligt ved at bestille tid på coronaprover.dk. Man skal kun isolere sig selv, hvis man har symptomer på COVID-19, eller hvis man på anden måde har fået at vide, at man er nær kontakt til en smittet person.

Vi skal fortsat passe godt på hinanden
Smittetallene er fortsat høje, og selvom der er en vaccine i udsigt, skal vi stadig passe godt på hinanden. Det er fortsat vigtigt at blive hjemme ved symptomer, der kan være COVID-19, og det er vigtigt at huske, at hvis vi bliver testet som nære kontakter, må vi først komme på skolen igen, når vi har negative svar på begge test.

En stor tak for den indsats I alle yder hver eneste dag for at minimere smittespredningen på Rybners.

Rybners anbefaler elever og ansatte at downloade appen smitte|stop

Hent appen her

Forebyg smitte

Vask dine hænder tit eller brug håndsprit

Host eller nys i ærmet

Begræns fysisk kontakt

Vær opmærksom på rengøring

Vær opmærksom i større forsamlinger

keyboard_arrow_up