OBS! Den version af Internet Explorer, du benytter, er forældet. Vi anbefaler, du gør brug af en nyere browser, så du får den fulde oplevelse, når du besøger Rybners.dk

 • Teknisk Skole

 • For virksomheder

  Her har vi samlet de oplysninger, som de fleste virksomheder har brug for, når de skal ansætte en lærling.

  Covid-19: Rybners er delvist lukket. Hold dig opdateret her

  Godkendelse som uddannelsessted

  Vi vejleder dig gerne omkring processen, når din virksomhed skal godkendes som uddannelsessted.

  Læs mere

  office-file-stamp


  Uddannelsesaftaler

  Her kan du se de mest almindelige uddannelsesaftaler din virksomhed kan indgå med eleven.

  Læs mere

  business-deal-handshake-1


  Find en lærling 

  Hvordan finder du din næste lærling? Der er mange veje at gå, hvis du ønsker en lærling i din virksomhed.

  Læs mere

  human-resources-search-employees


  Ny mesterlære

  Virksomheden skal sammen med skolen uddanne en elev fra start til slut. På den måde kommer eleven i gang i virksomheden med det samme og er kun i skole en dag om ugen i den første del af uddannelsen. 

  Læs mere

  business-contract-handshake-sign


  Voksenlærling 

  I forbindelse med ansættelse af en voksenlærling, er det vigtigt at følge en bestemt rækkefølge, når ansøgninger og dokumenter skal udfyldes og indsendes.

  Læs mere

   

  business-contract-approve


  Elevrefusion  

  Du kan få dækket dine udgifter til løn og transport, når dine elever er på skole.

  Læs mere

   

  money-atm


  Skoleophold 

  Du kan holde øje med Praktikpladsen.dk, hvor vi informerer dig om skoleophold.  

  Læs mere

  book-open-2


  Planlægning af elevforløbet 

  Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er med til at sikre, at eleven får en uddannelse, der lever op til gældende krav og at din virksomhed får gavn af en veluddannet elev. 

  Læs mere

  notes-checklist-flip

  Erhvervsskolereformen 2015 - et kort overblik  

  I august 2015 trådte erhvervsskolereformen i kraft. Det betød en kortere uddannelse for nogle typer af elever og en længere uddannelse for dem, som tager den nye EUX

  Læs mere

  bookmarks-document

  Kontakt Praktikcentret

  Har du brug for hjælp til at ansætter en lærling, indgår en uddannelsesaftale eller får styr på lovgivningen? Vores praktikcenter står klar til at hjælpe dig.  

  I Praktikcentret på Rybners har vi samlet arbejdet med at skaffe lærepladser, virksomhedsrådgivning, udarbejdelse af uddannelsesaftaler og ansvaret for skolepraktikeleverne på et sted. 

  Praktikcentret på Rybners Tekniske Skole ligger på Spangsbjerg Møllevej og har åbent i skolens åbningstid.

  Kontakt Praktikcentret

  phone-circle

  Bliv godkendt som læreplads

  Hvordan bliver din virksomhed godkendt som læreplads? Hvis du ønsker at lave en uddannelsesaftale med en elev, skal din virksomhed godkendes som læreplads.

  Bliv godkendt som læreplads for elever fra disse uddannelser:


  Industriteknikeruddannelsen, personvognsmekaniker, skibsmontør, smed og teknisk designer

  Ansøg på: www.iu.dk


  Anlægsstruktør, bygningskonstruktør og brolægger, tømrer og murer

  Ansøg på: www.bygud.dk


  Lager- og terminaluddannelsen, ambulancebehandleruddannelsen og vejgodstransportuddannelsen

  Ansøg på: www.tur.dk


  Elektriker og VVS-energiuddannelsen

  Ansøg på: www.evu.dk


  Gastronom, tjener og cater

  Ansøg på: www.khru.dk


  Frisør

  Ansøg på: www.frisorfaget.dk


  Ernæringsassistent

  Ansøg på: www.ernaerings-assistent.dk


  Bager

  Ansøg på: www.dffu.dk


  Bygningsmaler

  Ansøg på: www.mffu.dk


  Hvilke uddannelsesaftaler kan min virksomhed indgå med en elev? 

  Her kan du se de mest almindelige uddannelsesaftaler din virksomhed kan indgå med eleven.


  Almindelig uddannelsesaftale

  Eleven gennemfører størstedelen af uddannelsen som ansat i din virksomhed. 

  business-contract-handshake-sign


  Kort uddannelsesaftale

  Eleven er ansat i virksomheden i en afgrænset del af uddannelsen. Minimum en praktikperiode og et hovedforløb.  
   

  business-contract-handshake-sign


  Ny mesterlære 

  Eleven gennemfører en praktisk oplæring i din virksomhed i løbet af det første år af uddannelsen, i stedet for grundforløb. 

  business-contract-handshake-sign

  Her finder du blanketter og vejledninger til uddannelsesaftaler

   

  Uddannelsesaftaler

  Læs mere om uddannelsesaftalerne på undervisningsministeriets hjemmeside, hvor du også kan finde en uddannelsesaftaleformular. Husk, at uddannelsesaftaler skal sendes til Rybners Handelsskole.  

  Ny mesterlære 

  Virksomheden skal sammen med skolen uddanne en elev fra start til slut. På den måde kommer eleven i gang i virksomheden med det samme og er kun i skole en dag om ugen i den første del af uddannelsen. 

  Det første år af uddannelsesaftalen gennemføres som praktisk oplæring i virksomheden med skole en dag om ugen og træder i stedet for grundforløbet. 

  • Aftalen omfatter hele praktik- og skoleforløbet. 
  • Virksomheden har det juridiske, økonomiske og uddannelsesmæssige ansvar for eleven i hele aftaleperioden. 
  • Eleven ansættes i virksomheden som lønmodtager med elevløn. Aflønningen sker efter branchens gældende overenskomst for elever. 
  • Virksomhed, elev og erhvervsskole udarbejder en personlig uddannelsesplan for eleven.  

  Den praktiske oplæring afsluttes med, at eleven gennemfører en praktisk opgave, som mester og kontaktlærer udformer i samarbejde. Opgaveløsningen foregår i virksomheden og vurderes godkendt/ikke godkendt af mester og kontaktlærer i fællesskab. 

  Herefter fortsætter eleven i hovedforløbet på samme måde som andre elever.

  Voksenlærling

  Hvad skal du gøre, hvis din virksomhed gerne vil ansætte en voksenlærling? Det er vigtigt at følge nedenstående proces, når ansøgninger og dokumenter skal udfyldes og indsendes:

  • Bliv godkendt som læreplads
  • Udfyld uddannelsesaftale 
  • Udfyld ansøgning om tilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftale med voksne, og indsend til jobcentret. Kopi af den underskrevne uddannelsesaftale skal vedlægges.
  • Når der er givet svar fra Jobcentret om tilskud, indsendes uddannelsesaftalen til erhvervsskolen.
  • Udfyld og indsend voksenansøgningsblanket til atp, erhvervssikring. Vedlæg kopi af godkendelsen fra Jobcenter samt uddannelsesaftalen.

  Læs mere om, hvordan din virksomhed kan få bonus, og hvordan du kan undgå at betale et bidrag.
  Praktikpladsafhængig AUB-bidrag

  Tilskud

  Hvordan får din virksomhed elevrefusion? Du kan få dækket dine udgifter til løn og transport, når dine elever er på skole.

  Lønrefusion og befordringstilskud

  Når eleven er på skole, kan virksomheden få lønrefusion og transporttilskud via Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

  Læs mere om tilskud og søg om lønrefusion og befordringstilskud

  Hvordan får min virksomhed lønrefusion?

  Når din elev har været på skole, indberetter vi perioden til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) og du vil herefter modtage lønrefusion samt befordringsgodtgørelse på virksomhedens NemKonto ud fra AUB’s gældende satser.

  Vedr. voksenlærlingeordningen

  Det er Jobcentret, der kan informere om selve voksenlærlingeordningen, hvor virksomheder kan søge om løntilskud i forbindelse med ansættelse af elever over 25 år. Der er forskellige betingelser, der skal være opfyldt, hvilket Jobcentret kan informere om. I forbindelse med en ansøgning om voksenlærlingeordningen, skal I bruge en kopi af den registrerede uddannelsesaftale fra skolen. 

  Kompetencefonde

  Har din virksomhed en overenskomst, som betyder, at du betaler til en kompetencefond, kan du i visse tilfælde søge om yderligere refusion, hvis en af dine ansatte går i gang med en erhvervsuddannelse.

  Vi informerer dig om skoleophold 

  Du kan holde øje med Praktikpladsen.dk, hvor vi informerer dig om skoleophold.  

  På Praktikpladsen.dk kan du også:  

  • følge elevens uddannelsesforløb 
  • søge om at blive praktikpladsgodkendt og se oplysninger om virksomhedens aktuelle praktikpladsgodkendelser 
  • få overblik over nuværende lærlinge samt elevernes skoleophold og fravær 
  • oprette stillingsopslag og søge lærlinge

  Læs mere om praktikpladsen.dk 

  Planlægning af lærlingeforløbet 

  God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er med til at sikre, at eleven får en uddannelse, der lever op til gældende krav og at din virksomhed får gavn af en veluddannet lærling. 

  Der er særlige regler for elever med en uddannelsesaftale - bl.a. prøvetid, ophævelse osv. I kan læse mere om disse regler og få svar på andre spørgsmål på Uddannelsesnævnets hjemmeside:

  Elevansættelse

  Fordeling af ansvar
  Der kan sagtens være flere oplæringsansvarlige i en virksomhed og der kan også være sammenfald mellem oplæringsansvarlig og uddannelsesansvarlig. 

  Ved udfyldelse af uddannelsesplanen skal det angives, hvem der er ansvarlig for hvilke arbejdsområder og perioder. Skoleophold føres ligeledes ind i uddannelsesplanen. 


  Uddannelsesansvarlig 

  Som godkendt uddannelsessted for lærlinge, har I en uddannelsesansvarlig i virksomheden. Den uddannelsesansvarlige har det overordnede ansvar for lærlingens forløb herunder: 

  • at der udarbejdes uddannelsesaftale, som sendes til Rybners
  • at der udarbejdes en uddannelsesplan for lærlingens forløb
  • at der bliver fulgt op på lærlingens forløb med minimum 3 samtaler

  people-man-1


  Oplæringsansvarlig 

  Den oplæringsansvarlige skal være faglært eller tillært indenfor branchen og varetager hele eller dele af den faglige oplæring i hverdagen. 

  Oplæringsansvarlige kan finde inspiration og konkrete ideer til arbejdet på www.oplaeringsansvarlig.dk

   

  people-man-1

  Erhvervsskolereformen 2015 - et kort overblik

  I august 2015 trådte erhvervsskolereformen i kraft. Det betød en kortere uddannelse for nogle typer af elever og en længere uddannelse for dem, som tager den nye EUX. Det afhænger også af den baggrund, som eleverne kommer med, når de begynder på uddannelsen. Her kan du få et kort overblik over, hvad det betyder.

  Direkte fra folkeskolen

  For elever, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, bliver handelsskolens grundforløb 1-årig fra den 1. august 2015 inden for Detail- og Handelsuddannelserne. Hvis eleven ønsker Kontoruddannelsen, bliver forløbet 2-årigt, fordi eleven skal have EUX-fag, som er fag på gymnasialt niveau.

  Mere end et år væk fra folkeskolen

  Når din elev har været på skole, så indberetter vi perioden til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) og du vil herefter modtage lønrefusion samt befordringsgodtgørelse på virksomhedens NemKonto ud fra AUB’s gældende satser.

  Over 25 år

  For elever, der er fyldt 25 år, skal der foretages en realkompetencevurdering med henblik på at fastsætte uddannelsestiden.

  STX, HF og HTX

  Elever med gymnasial baggrund (STX, HF og HTX) skal have et forløb på 5 uger, før de er klar til den 2-årige uddannelse.

  HHX

  Elever med en HHX-uddannelse er klar til den 2-årige erhvervsuddannelse.

  Sådan finder du en lærling

  Hvordan finder du din næste lærling? Der er mange veje at gå, hvis du ønsker en lærling i din virksomhed:

  Praktikpladsen.dk

  På www.praktikpladsen.dk kan du oprette et jobopslag og se opslag fra elever, der søger læreplads. For at oprette et jobopslag skal du logge på med virksomhedens NemId

  Jobcenter/integration

  Kontakt dit lokale Jobcenter og spørg efter ”integrationskonsulenten”, hvis du er interesseret i at få en flygtning i virksomhedsprojekt eller måske i integrationsgrunduddannelse.

  Jobcenter/Kommunale unge indsats / UU

  Kontakt dit lokale Jobcenter og forhør dig, om de har kontakt til ledige, der passer på den profil, du søger, (ung/voksen) og som kan tilbyde at komme til samtale samt evt. i ulønnet virksomhedspraktik.

  Hjemmesider/jobportaler

  Slå stillingsopslag op på din virksomheds egen hjemmeside. Herudover findes en del jobportaler som f.eks. jobnet.dk, jobzonen.dk, job-i-vest.dk, jobindex.dk, elevportalen.dk, job.syddanmark.dk, work.dk, elevpladsen.dk og ofir.dk. 

  Netværk

  Spørg i din omgangskreds eller i dit netværk om der er nogen, der kender en, som mangler læreplads. Er du aktiv på Facebook, så skriv et opslag og bed dine venner om at dele opslaget.

  Fagforening

  Kontakt fagforeninger og forhør dig, om de har kontakt til ledige, der passer på den profil, du søger, og som de kan tilbyde at komme til samtale.

  Bannere og skilte

  Sæt store bannere og/eller skilte op på virksomhedens bygning, på matriklen eller måske i vinduet i butikken.

  Messer/åbent hus-arrangementer

  Deltag f.eks. på Rybners elevpladsmesse i januar, hvor virksomheder kan stille op og møde de elever, der mangler læreplads. Ligeledes kan din virksomhed deltage i Rybners arrangement ”Dit karrierevalg” i oktober, hvor 8. klasses elever fra mange skoler i området kommer og hører om de forskellige uddannelser.

  10. klasses elever

  Kontakt det lokale 10. klassecenter med henblik på at få en elev i erhvervspraktik og evt. efterfølgende i uddannelsesaftale.

  Facebook annoncering

  Annoncering på Facebook har stor effekt, da størstedelen af unge mennesker er daglige brugere. Ligeledes er deres forældre ofte også daglige brugere. Man kan f.eks. målrette annonce på Facebook mod forældrene, da det ofte er dem, der vejleder deres børn. Derudover kan du vælge hvilket område, du vil sende ud til. Opslag på Facebook kan både indeholde tekst, billeder og video. Du kan enten oprette en annonce med din private eller din virksomhedsprofil.

  Facebookgrupper

  På Facebook kan du blive medlem af flere relevante grupper med din private profil. Nogle områder/byer har en lokal facebookgruppe, hvor du kan lægge et stillingsopslag ind, som f.eks. ” Job & Netværk – Esbjerg”. Ligeledes har nogle af fagområderne på Rybners oprettet en facebookgruppe for uddannelsen f.eks. ”murer Rybners”. Her kan du også blive medlem og lægge en elevplads ind. Spørg lærerne på uddannelsen.

  Avisannoncer

  Avisannonce i f.eks. lokale ugeaviser og fagblade har ofte både trykte og elektroniske medier, så priserne kan variere meget.

  Radiospots

  Radiospots når ud til et bredt publikum og kan variere meget i pris alt efter det ønskede område, tidsperioden og hyppigheden. Det kunne f.eks. være en radiokampagne på 7 dage i Varde + opland med 8 spot dagligt á 15 sek.

  keyboard_arrow_up
  social-media-facebooksocial-instagramsocial-video-youtube-clipsocial-media-snapchatprofessional-network-linkedin