OBS! Den version af Internet Explorer, du benytter, er forældet. Vi anbefaler, du gør brug af en nyere browser, så du får den fulde oplevelse, når du besøger Rybners.dk

Velkommen til Byg et hus

Byg et hus er et undervisningsprojekt til brug for 3. - 6. klassetrin.
Det tilbydes i et samarbejde mellem Rybners Tekniske Skole og Esbjerg Kommune.

Rybners Byg et hus logo

I løbet af de fire skoleår, hvor klasserne hvert år arbejder i to - seks uger med projektet, bygger eleverne, organiseret i familier på 4-5 elever, et hus i skalamodel 1:20.

Med udgangspunkt i huset er følgende fag integreret i dette arbejde: Dansk, matematik, historie, billedkunst/arkitektur, sløjd, natur/teknik, engelsk og uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering. 

Målet med Byg et hus er, at eleverne arbejder med og lærer skolens fag i praksisnære og anvendelsesorienterede undervisningsforløb.

Et "Byg et hus-forløb" indebærer, at to af klassens lærere deltager i et heldagskursus, hvor hele forløbet gennemgås i teori og praksis.

Byg et hus på fire skoleår

Klasserne skal igennem følgende forløb i de fire år:

  • 3. årgang - Råhuset (start)
  • 4. årgang - Rum, vinduer og døre
  • 5. årgang - Tag
  • 6. årgang - El og vand (slut)

Sådan foregår Byg et hus-forløbene

Forløbene foregår hvert år på følgende måde: Klassen besøger Rybners Tekniske Skole en dag, hvor selve huset bygges/udbygges. Resten af forløbet foregår hjemme på skolen eller ude i byen, før og efter dagen på Teknisk Skole.

Til projektet er udviklet et materiale, denne hjemmeside. Det er opbygget med en række kan- og skal-opgaver. Der gives undervisningsforslag, som klassen arbejder med både før og efter den praktiske dag på Teknisk Skole. Et storylineforløb kan inddrages gennem alle fire år.

Eksempler fra Byg et hus-undervisningen

En 3. klasse har besøg af Antons far som er arkitekt. Han fortæller om sit arbejde og sammen får klassen på tavlen tegnet et hus. Undervejs får eleverne indblik i muligheder inden for byggeri.

En 4. klasse tager ud i lokalområdet, hvor de ser på vinduer og døre. De tegner og fotograferer og snakken falder fx på, hvorfor nogle sætter "nye" vinduer i et gammelt hus

I 5. klasse sættes der tag på huset på Teknisk Skolen-dagen. Det er med rigtige gitterspær og talen kommer hurtigt til at dreje sig om spidse-, stumpe- og rette vinkler

En 6. klasse arbejder med køb og salg af huse. De taler bl.a. om at huses udseende og beliggenhed har betydning for prisen.

Fakta om læringsforløbet

Varighed
I løbet af de fire skoleår (3. - 6. klassetrin) arbejder klasserne hvert år i to - seks uger med projektet.

Målet
Målet med Byg et hus er, at eleverne arbejder med og lærer skolens fag i praksisnære og anvendelsesorienterede undervisningsforløb.

Fag
Dansk
Matematik
Historie
Billedkunst/arkitektur
Sløjd
Natur/teknik
Engelsk
Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering 

Materiale og beskrivelser

Byg et hus på 3. årgang

På 3. årgang er der fokus på Råhuset. Der arbejdes med opstart af storylineforløbet og der søges byggetilladelse.

Fagudtryk, begreber og håndværk er gennem alle årene i fokus.

På 3. årgang ser vi på arkitektens og murerens arbejde. Der arbejdes med huse historisk og geografisk, herunder kommer man også omkring byggematerialer. Der er måleopgaver, som er med til at forberede eleverne på byggeriet på Teknisk Skole-dagen.

Mål

Opgaver

Evaluering

Byg et hus på 4. årgang

På 4. årgang er der fokus på Rum, vinduer og døre. Der arbejdes videre med storylineforløbet og huset indrettes.
Fagudtryk, begreber og håndværk er gennem alle årene i fokus.

På 4. årgang ser vi på tømrerens og snedkerens arbejde. Der arbejdes med huses indretning, herunder vinduer, døre, møbler og tapetsering. Der lægges op til ture i nærområdet. Husets indretning planlægges i gruppen inden dagen på Rybners Tekniske Skole.

Mål

Opgaver

Evaluering

Byg et hus på 5. årgang

På 5. årgang er der fokus på Taget. Der arbejdes videre med storylineforløbet og der lægges et gitterspærstag på huset. Fagudtryk, begreber og håndværk er gennem alle årene i fokus.

På 5. årgang ser vi på tagdækkerens arbejde. Der arbejdes med taget, herunder vinkler, konstruktion og isolering. Der er matematikopgaver om afstande og fordeling, som er med til at forberede eleverne på byggeriet på Teknisk Skole-dagen.

Mål

Opgaver

Evaluering

Byg et hus på 6. årgang

På 6. årgang er der fokus på el og vand. Der arbejdes videre med storylineforløbet og der lægges el i huset.
Fagudtryk, begreber og håndværk er gennem alle årene i fokus.

På 6. årgang ser vi på ingeniørens, elektrikerens og vvs-"mandens" arbejde. Der arbejdes med husets installationer med størst vægt på el. Der tages fat på køb og salg af huse.

Mål

Opgaver

Evaluering

Byg et hus-dagene

Her finder I information om hvad der skal ske på de fire dage, hvor I bygger på Rybners Teknisk Skole.

Dagene ligger fordelt henover foråret. Inden sommerferien vil skolens sekretær og UU-vejleder modtage en plan.

På Byg et hus-dagene kræves det at klassen bliver ledsaget af to lærere/pædagoger.

3. årgang
4. årgang
5. årgang
6. årgang

Lærerkurset

I vil på kurset få et indtryk af undervisningsforløbets mulig­he­der på alle fire klassetrin ved selv at arbejde med modellen af et hus i størrelses­forhol­det 1:20.

Kursusinstruktørerne vil desuden give jer et indblik i tankerne bag pro­jek­tet og den del af undervisningen, der skal foregå hjemme på skolen. Der vil være lagt størst vægt på de 3., 4. og 5. årgang. I forhold til 6. årgang, så vil I få information om hvad der arbejdes med.

Undervisningsforløbet er flerfagligt og inddrager en række af fagene på de nævnte klassetrin. En oplagt mulighed for teamsamarbejde!

Når I tilmelder sig Byg et hus er det en pakke bestående af både elevdage på Teknisk Skole og lærerkurset.

Kurset finder sted i december. Er I tilmeldt får I nærmere besked herom.

Hvis klassen skifter lærere undervejs i forløbet, bedes I kontakte os i forhold til de nye læreres deltagelse på lærerkurset.

Ophavsret

Ophavsrettighederne til alt materiale (fotos, tegninger og opgaver) på dette website tekniskskoleesbjerg.dk/bygethus tilhører Rybners Teknisk Skole og Esbjerg Kommune med mindre andet er angivet.

Ophavsretten til det publicerede materiale følger den til enhver tid gældende lov om ophavsret.

Det er således ikke tilladt at kopiere materiale, fotos og lign. fra dette website uden tilladelse.

Du må gerne udprinte opgaverne til undervisningsbrug og til dit eget private brug.

Du må også gerne tage en kopi i digital form, hvis det udelukkende sker til undervisningsbrug eller din egen personlige brug inden for husstanden, jf. ophavsretslovens § 12.

Artikler og opgaver forfattet af Rybners Tekniske Skole og Esbjerg Kommune kan frit citeres til ikke-kommerciel brug, forudsat kilde og eventuel fotografier tydeligt angives med Rybners Byg et hus samt logo.

Yderligere anvendelse kræver udtrykkelig aftale med den respektive copyright holder. Nærmere aftale om brug af artikler, opgaver og foto etc. kan ske via Lizette Yde Frederiksen lyf@rybners.dk

Kontakt

Har du spørgsmål? Kontakt venligst

Esbjerg Kommune - Børn & Kultur:
Kerstin Book
Tlf.: 2146 2176
E-mail: keboo@esbjerg.dk

Susanne D. Rasmussen 
Tlf.: 7616 8649
E-mail: sh@esbjerg.dk

Rybners Tekniske Skole:
Lizette Yde Frederiksen
Elevrekrutteringschef
E-mail: lyf@rybners.dk

Mette Biltoft Jensen
Elevrekrutteringskoordinator
E-mail: mbj@rybners.dk

 

 

Hvad er Teknisk Skole?

Rybners Tekniske Skole

På Rybners Tekniske Skole får eleverne faglige kompetencer og færdigheder, de kan være stolte af.

Vi giver dem viden og opgaver, som arbejdsmarkedet efterspørger. Her er de garanteret en uddannelse, der kan bruges til noget, og som er forberedt til fremtiden.

Bliv klogere på Rybners Tekniske Skole

keyboard_arrow_up