OBS! Den version af Internet Explorer, du benytter, er forældet. Vi anbefaler, du gør brug af en nyere browser, så du får den fulde oplevelse, når du besøger Rybners.dk

 • Om os

 • En sund skole

  På Rybners har vi sunde kantiner, og vi har indført røgfri skoletid.  

  Sunde kantiner 

  Rybners har sunde kantine, som tilbyder dagens ret og andre lette måltider to go – nemt og sundt! Vi har en kantine på alle vores adresser. 

  Åbningstider: 

  Spangsbjerg Møllevej:
  Mandag til torsdag: kl. 07.30 – 8.15, 8.40 – 10.15,  10.45 – 14.00
  Fredag: kl. 07.30 – 8.15, 8.40 – 10.15,  10.45 – 13.00

  Grådybet:
  Mandag til torsdag: kl. 07.30 – 8.15, 9.15 – 10.00,  11.00 – 12.15, 13.00 – 13.45
  Fredag: kl. 07.30 – 8.15, 9.15 – 10.00,  11.00 – 12.15, 13.00 – 13.45

  Rygeforbud

  • Rygning på Rybners er ikke tilladt i skoletiden - hverken på eller udenfor skolens område.
  • Det er heller ikke tilladt at ryge, når man er på tur.
  • Røgfri skoletid gælder for alle elever, kursister og ansatte.
  • Gælder alle former for tobaksmidler, e-cigaretter og snus.
  • Overtrædelse af skolens rygepolitik medfører påtale og i værste fald bortvisning.
  • Rybners tilbyder hjælp til rygestopkursus.
    

  Røgfri skoletid

  Regeringen og Kommunernes Landsforening er med økonomiaftalen for 2021 enige om, at børn og unge ikke skal konfronteres med rygning eller anden brug af tobaksvarer m.v. i skoletiden. Derfor er parterne enige om at indføre røgfri skoletid for elever på alle skoler, kostskoler og efterskoler, der har optaget børn og unge under 18 år.

  Rybners er omfattet af ”Bekendtgørelse af lov om røgfrie miljøer” og fra den 31. juli 2021 af reglerne om røgfri skoletid. Der er derfor vedtaget en ny rygepolitik i HSU.

  Initiativerne skal endvidere forebygge rygestart hos såvel elever som ansatte, og endelig skal politikken lette overgangen fra skolemiljøet til arbejdspladser, der er omfattet af en politik om røgfri arbejdstid.

  Dette betyder at det fra 1. august ikke længere er tilladt at ryge, dampe, snuse eller anden anvendelse af tobaksvarer, e-cigaretter, tobakssurrogater eller urtebaserede rygeprodukter. 

  Forbuddet gælder i skole- og arbejdstiden for såvel ansatte som elever og kursister. For elever uanset om disse opholder sig på eller uden for skolens matrikler og for ansatte, når disse opholder sig på skolen eller har anden form for kontakt med eleverne/kursisterne samt for gæster på skolen

  Overtrædelse af rygepolitikken kan have konsekvenser for både ansatte, kursister og elever.

   

  keyboard_arrow_up