OBS! Den version af Internet Explorer, du benytter, er forældet. Vi anbefaler, du gør brug af en nyere browser, så du får den fulde oplevelse, når du besøger Rybners.dk

 • EUX

 • EUX International Business

  EUX International Business er for dig, som drømmer om en karriere i en international virksomhed inden for kontor, handel eller detail. 

  EUX International Business giver dig en erhvervsuddannelse og en erhvervsfaglig studentereksamen

  En EUX International Business-uddannelse består af et grundforløb, et kompetencegivende forløb samt et hovedforløb med en samlet varighed af 4 år, hvoraf de sidste to år foregår i f.eks. en international virksomhed. Undervisningen vil i alle fag bære præg af arbejdet med den internationale dimension.

  På grundforløbet vil der være mulighed for inspirerende udlandsophold i form af 14 dages undervisning/virksomhedsforlagt undervisning i udlandet (primært Europa). På hovedforløbet vil der ligeledes være mulighed for faglig samt sproglig udvikling på højt niveau med en periode i en udenlandsk virksomhed.

  Da Rybners er Erasmus+ akkrediteret, vil der som udgangspunkt ikke være elevbetaling på vores udlandsophold udover finansiering af egne lommepenge samt et depositum.

  Efter de første to uddannelsesår vil du være godt rustet til at påbegynde din karriere i en international virksomhed inden for kontor, handel og detail.

  Undervisning på EUX International Business

  Du kan se frem til mange spændende fag som:

  • Dansk A
  • Virksomhedsøkonomi B
  • Afsætning B
  • Engelsk B
  • Informatik B
  • Kulturforståelse C
  • Innovation C
  • Tysk C
  • Erhvervsområdefag
  • Erhvervsområdeprojekt

  Sådan er uddannelsen bygget op

  4 år, inkl. 2 år på skole og 2 år i hovedforløb (elevplads og 7-15 ugers skoleophold)

  Dansk C
  Engelsk C
  Samfundsfag C
  Erhvervsfag

  Før Grundforløb 2. del, skal du vælge retning: Kontor, Handel (B2B eller Detailhandel (B2C).For at begynde på Grundforløb 2. del, skal du have bestået dansk, engelsk og samfundsfag på C-niveau.

  Organisation C
  Matematik C
  Afsætning C
  Erhvervsinformatik C
  Virksomhedsøkonomi C
  Uddannelsesspecifikke fag
  Grundforløbsprøve

  Dansk A
  Virksomhedsøkonomi B
  Afsætning B
  Engelsk B
  Informatik B
  Kulturforståelse C
  Innovation C
  Tysk C
  Erhvervsområdefag
  Erhvervsområdeprojekt

  Elevplads i en virksomhed inden for kontor, handel eller detailhandel.

  EUX 1. del

  De første to år af din EUX-uddannelse foregår på skolen, hvor du får teoretisk viden.

  Du starter på grundforløb 1, som hjælper dig med at vælge den rette uddannelse. Du får derfor en introduktion til EUX Business uddannelserne:

  • Kontor
  • Handel
  • Detailhandel

  På grundforløb 2 stiller vi skarpt på fagspecifikke fag fra EUX Business-uddannelserne. De gymnasiale fag er samlet i et 1-årigt forløb, der kaldes det studierettede år.

  Bliv klogere på grundforløb 1 og 2

  EUX 2. del

  Den anden del af din EUX-uddannelse foregår ved, at du skiftevis er på skole og elev i en virksomhed.

  På skolen lærer du teori, som du skal bruge for at løse de opgaver, du får hos din elevplads. Du får med andre ord spændende og relevant undervisning, så du bliver klogere og dygtigere til dit arbejde.

  Som EUX-uddannet med speciale kan du finde arbejde i stat, kommune og region eller i private virksomheder.

  Bliv klogere på hovedforløbet

  Fakta om uddannelsen

  Varighed
  4 år, inkl. 2 år på skole og 2 år i hovedforløb

  Specialer
  6 specialer indenfor kontor
  4 specialer indenfor handel
  7 specialer indenfor detailhandel

  (Ønsker du et lederjob i detailbranchen? Tag en overbygning til retail manager på de fleste specialer indenfor detailhandel)

  Adgangskrav
  9. eller 10. klasse eller tilsvarende + karakteren 02 i dansk og matematik

  Økonomi
  SU og elevløn

  Specialer på EUX Business

  Din EUX Business-uddannelse åbner mange døre. 
  Du kan vælge mellem hele 17 specialer: 

  Specialer på EUX Kontor:  Specialer på EUX Handel:


  Specialer på EUX Detailhandel:  Du får en studenterhue og bliver faglært

  Efter 2 år på skole og 2 år, hvor du skiftevis arbejder som elev i en virksomhed og er på skoleforløb, har du afsluttet din EUX Business-uddannelse. Du får derfor både din studenterhue og dit erhvervsuddannelsesbevis, som begge åbner mange døre. Du kan vælge at gå videre med din karriere inden for erhvervslivet og du kan læse videre.

  EUX Business giver dig adgang til 60 videregående uddannelser

  Når du har gennemført EUX 1.del og EUX 2.del har du mulighed for at læse en videregående uddannelse på erhvervsakademier, professionshøjskoler eller universiteter. Du har et stort forspring, fordi du har en erhvervserfaring, som andre studerende ikke har.

  Du kan f.eks. læse:

  • administrationsøkonom
  • handelsøkonom
  • designer
  • offentlig administration
  • international erhvervsøkonomi med fremmedsprog
  • serviceøkonom

  Gå i dybden med de 60 uddannelser, du får adgang til

  Du kan også læse videre til...

  EUX Business åbner døren for mange uddannelser. Gennemfører du ikke praktikforløbet i en virksomhed, kan du læse videre på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Det betyder, at du efter 2 år på EUX Business kan læse til f.eks: 

  • folkeskolelærer
  • pædagog
  • politibetjent
  • fængselsbetjent
  • ergoterapeut
  • sygeplejerske
  • farmakonom
  • maskinmester
  • multimediedesigner
  • arkitekt
  • journalist

  Gå i dybden med de 58 uddannelser, du får adgang til

   

  Sprog- og oplæringsophold i europa

  Erasmus+ programmet

  Erasmus+ er vores oplærings- og uddannelsestilbud i Europa, som er støttet af EU-midler. Programmet giver dig mulighed for som elev på Rybners EUX Business at komme på sprog- og oplæringsophold i Europa.

  Bliv klogere på Erasmus+

  Erasmus+ programmet

  Læs mere om EU programmet

  Hovedforløb

  Din karriere starter i hovedforløbet

  På EUX Business kommer du lynhurtigt ud i erhvervslivet. De fleste finder en elevplads under det studierettede år. Du ansættes som elev inden for et speciale og du vil få elevløn. 

  Værd at vide om hovedforløbet

  Sådan finder du en elevplads

  Får du ikke en elevplads, kan du komme i skoleoplæring

  Har du spørgsmål? Kontakt Line

   

  Line M. Juelsen

  Vejleder

  phone2162 8877

  mailE-mail

  Line M. Juelsen

  Bliv ringet op

  Når du udfylder denne formular, afleverer du dine personlige oplysninger i Rybners varetægt.
  Vi lover at passe godt på dem. Læs vores betingelser her

   

  Ansøgning

  Start på din drømmeuddannelse

  Sådan søger du ind

  Forberedende fag

  Mangler de sidste fag? Tag dem på 15 uger, så du er klar til at søge ind på EUX Business.

  EUX Business Forberedende fag

  keyboard_arrow_up