OBS! Den version af Internet Explorer, du benytter, er forældet. Vi anbefaler, du gør brug af en nyere browser, så du får den fulde oplevelse, når du besøger Rybners.dk

 • Handelsskole

 • Skoleoplæring

  Selv om du ikke har fået en ordinær uddannelsesaftale med en virksomhed, kan du komme videre i din uddannelse. En måned efter du har bestået grundforløbet, kan du få en aftale om skoleoplæring.

  I skoleoplæring på Handelsskole og EUX Business 

  Rybners tilbyder skoleoplæring indenfor:

  • Handel (med og uden EUX)
  • Detailhandel (med og uden EUX)
  • EUX Kontor

  Optagelse i skoleoplæring

  Du har mulighed for at søge om optagelse i skoleoplæring, hvis du:

  • har gennemført grundforløbet
  • har været registreret som elevpladssøgende siden start på grundforløbet
  • har haft en synlig profil på www.lærepladsen.dk siden start på grundforløbet
  • har været mødt til det obligatoriske informationsmøde om skoleoplæring
  • opfylder EMMA-kravene: Egnet til uddannelsen, Mobil geografisk, Mobil fagligt, Aktiv søgende

  Du kan indgå en skoleaftale med Rybners Praktikcenter, hvis kravene er opfyldt. Kravene skal være opfyldt gennem hele perioden for skoleaftalen.

   

  5 ting du skal vide om skoleoplæring

  Ud i virksomheder

  En uddannelse i skoleoplæring giver samme erhvervs- og uddannelseskompetencer som en ordinær praktikplads i en virksomhed. Målet med skoleoplæring er, at du får en restlæreaftale med en virksomhed hurtigst muligt - alternativt en kort eller en delaftale. Dele af undervisningen i skoleoplæring kan også foregå i en virksomhed. 

  Hvis du får en uddannelsesaftale for resten af din uddannelsestid, trækkes den tid du allerede har været i skoleoplæring på Rybners fra praktikperioden. 

  Praktik på skolen 

  Som skoleoplæringselev inden for handel og kontor arbejder du i en fiktiv virksomhed, som indgår i et handelssamarbejde med omkring 35 erhvervsskoler i Danmark og en række udenlandske, som også har fiktive virksomheder. De forskellige virksomheder handler med hinanden, og dermed kommer eleverne omkring alle arbejdsopgaver, der er i en virksomhed.

  Som skoleoplæringselev inden for butik arbejder du med butiksrelevante opgaver og kommer ud i virksomheder. 

  Økonomi

  I skoleoplæringen modtager du skoleoplæringsydelse i løbet af uddannelsen.

  Du skal søge elevpladser

  Skoleoplæringen starter først 1 måned efter din dimission og indtil da, skal du fortsat være aktivt søgende. Når du er i gang med skoleoplæringen, skal du også være aktivt søgende og vedligeholde dit CV på www.lærepladsen.dk.

  Befordringsgodtgørelse

  Som elev med en skoleaftale kan du få befordringstilskud, hvis du har over 10 km. til skolen eller praktikstedet. Oplysningerne udfyldes elektronisk via hjemmesiden www.sdbf.dk ved at bruge dit NEM-id.

  Du vil få 90 % befordringstilskud, når du er i virksomhedsforlagt undervisning og 100 %, når du er på et skoleophold. Når du modtager skoleydelse, kan du ikke trække kørsel fra på selvangivelsen, idet der ikke er tale om løn.

  Spørgsmål? Kontakt Christina

   

  Christina Klingenberg

  Lærepladskonsulent

  phone76 13 33 25

  mailE-mail

  Christina Klingenberg

  keyboard_arrow_up