OBS! Den version af Internet Explorer, du benytter, er forældet. Vi anbefaler, du gør brug af en nyere browser, så du får den fulde oplevelse, når du besøger Rybners.dk

 • Teknisk skole

 • VVS-energiuddannelsen

  Som VVS’er arbejder du med vand, varme og gas.

  Vil du være i frontlinjen for den grønne omstilling? Som VVS’er bliver du ekspert på effektiv brug af klodens ressourcer, når det gælder vand, varme og ventilation. VVS-energiuddannelsen giver dig indgående kendskab til moderne tekniske løsninger og installationer – og du bliver en eftertragtet arbejdskraft i den grønne omstilling.

  På uddannelsen lærer du: 

  • at udnytte energien optimalt og gøre vores bygninger og installationer moderne og intelligente
  • at arbejde med tekniske løsninger inden for bl.a. vand, varme, gas m.m.
  • at rådgive om materialer, pris og kvalitet
  • at inddække byens tage, klippe og forme tagplader mm.

  Uddannelsen veksler mellem skole og læreplads.

  På skolen får du undervisning i fag som:

  • Vand-, gas- og varmeinstallationsteknik
  • Digital tegneteknik
  • Teknisk projektstyring og kundeservice
  • Plade- og tagteknik
  • Dokumentation og kvalitetssikring
  • Materialelære
  • Digital kommunikation
  • Matematik E
  • Erhvervsinformatik E

   

   

  Sådan er uddannelsen bygget op

  VVS-installationstekniker, 4 år og 3 måneder.

  Erhvervsfag 1
  Erhvervsfag 2
  Erhvervsfag 3 
  Grundfag - dansk E/C
  Valgfag, bonusfag og støttefag
   

  Matematik E

  Forebyggelse af kræftrisiko ved arbejde med farlige stoffer (§26-kursus).
  Opstilling af rulle- og bukkestillads
  Førstehjælp på mellem niveau
  Elementær brandbekæmpelse

  Grundforløbsprøve

  Grundlægende installationsteknik
  Grundlæggende plade- og tagteknik
  Plade- og tagteknik
  Svejsning og lodning
  Miljø

  Teknisk projektstyring
  Kundeservice
  Energiteknisk installation
  Sanitetsautomatik
  Energipolitik og energioptimering
  Systemteknik for energianlæg

  Teknisk projektstyring
  Kundeservice
  Energiteknisk installation
  Sanitetsautomatik
  Energipolitik og energioptimering
  Systemteknik for energianlæg

  Teknisk projektstyring
  Energiteknisk installation
  Regulering af energianlæg
  Valgfri specialefag

  Afsluttende prøve

  VVS-energispecialist, 4 år og 6 måneder.

  Erhvervsfag 1
  Erhvervsfag 2
  Erhvervsfag 3 
  Grundfag - dansk E/C
  Valgfag, bonusfag og støttefag
   

  Matematik E 
  Arbejdsmiljø og sikkerhed 
  Opstilling af rulle- og bukkestillads
  Maskinkørekort
  Førstehjælp på mellemniveau
  Elementær brandbekæmpelse
  VVS - installation og mon- tage 
  Svejsning og lodning 
  Blik - plade og tagarbejde  
  Ventilationsteknik 
  Varmt arbejde
  Erhvervsinformatik E

  Grundforløbsprøve

  Installere og opstar- te fjernvarmeanlæg, fastsætte anlægstyper, vælge komponenter og udstyr for fjernvarme- anlæg 
  Foretage hård- og blød- lodnings-opgaver 
  Opmåle, planlægge og foretage inddækning af skorsten samt fremstille udluftningshætter 
  Redegøre for de an- vendte materialer i branchen 
  Foretage el-tekniske målinger og tilslutninger, som serie og parallel- forbindelser 
  Få kendskab til reguler- ingsautomatik i VVSinstallationer 
  VVS dansk og matematik
   

  VVS fremmedsprog og naturfag 
  Installere vand- og afløbsinstallationer ud fra normernes krav 
  Installere gasinstallationer i huse ud fra regle- menternes krav 
  Udfærdige kvalitets- sikringsdokumenter af de udførte installationer 
  Udfærdige drift- og bru- gervejledning-er over for kunden 
  El-tekniske komponenter i VVS-installationer  Sanitetsautomatik 
  Redegøre for de an- vendte materialer i branchen og redegøre for arbejdsmiljøprocesser
   

  Samfundsfag 
  Planlægning og dimensionering af vand- og afløbsinstallationer ud fra normernes krav 
  Foretage funktionsaf- prøvning og indreguler- ing af varmeanlæg 
  El-tekniske komponenter i VVS-installationer 
  Foretage service og ved- ligeholdelse af reguler- ingsautomatik Udfærdige kvalitets- sikringsdokumenter af de udførte opgaver  Teknisk databehand- ling og redegøre for mil- jøproblematikker som affald og genbrug 
  2 ugers valgfri special- efag

  Svendeprøve

  VVS- og blikkenslager, 4 år og 6 måneder.

  Erhvervsfag 1
  Erhvervsfag 2
  Erhvervsfag 3 
  Grundfag - dansk E/C
  Valgfag, bonusfag og støttefag
   

  Matematik E 
  Arbejdsmiljø og sikkerhed 
  Opstilling af rulle- og bukkestillads
  Maskinkørekort
  Førstehjælp på mellemniveau
  Elementær brandbekæmpelse
  VVS - installation og mon- tage 
  Svejsning og lodning 
  Blik - plade og tagarbejde  
  Ventilationsteknik 
  Varmt arbejde
  Erhvervsinformatik E

  Grundforløbsprøve

  Job som VVS'er

  Du kan som energispecialist, blikkenslager, installationstekniker eller ventilationstekniker arbejde i industrien, i byggebranchen, i energiselskaber inden for olie, gas og varme m.v. Du kan også vælge at blive selvstændig.

  Vil du videreuddanne dig? Som VVS'er har du mange muligheder

  Du kan bl.a. videreuddanne dig til kort- og landmålingstekniker, byggetekniker, energiteknolog, installatør og professionsbachelor i bygningskonstruktion.

  Vil du være VVS'er? Så er det vigtigt, at du:

  • er god til matematik
  • har lyst til at arbejde med it og teknik
  • har en god fysik
  • har logisk sans og kan arbejde omhyggeligt og præcist
  • kan arbejde både selvstændigt og sammen med andre
  • kan sætte dig ind i love og regler inden for området
  • kan læse og forstå arbejdsbeskrivelser og arbejdstegninger
  • kan udarbejde dokumentation i forbindelse med dit arbejde

   

  Derfor skal du vælge at blive VVS'er:

  Fakta om uddannelsen

  Varighed
  Fra 4 år og 3 måneder til 4 år og 6 måneder, inkl. GF1 og GF2.

  Specialer
  VVS-energispecialist
  VVS- og blikkenslager 
  VVS-installationstekniker 

  Adgangskrav
  9./10. klasse eller tilsvarende + karakteren 02 i dansk og matematik

  Adgangskrav til grundforløb 1 og 2

  Økonomi
  SU og elevløn

  Vælg et speciale på hovedforløbet

  VVS-energispecialist 

  Som VVS-energispecialist kender du til alle typer opvarmningsanlæg, hvad enten det er oliefyr, gasfyr, fjern-varmeanlæg, solvarme, biogas eller halmfyr.

  Du vurderer miljøbelastningen, og ved hjælp af måling og indregulering sørger du for, at forbrændingen er perfekt og automatikken kører optimalt.

  VVS- og blikkenslager

  Som VVS- og blikkenslager inddækker du byens tage. Du klipper og former tagplader hjemme på værkstedet og kravler selv op for at beklæde taget med pladerne.

  Det er også dig, der monterer tagrender og nedløbsrør.

  VVS-installationstekniker

  Som VVS-installationstekniker har du styr på vand i hanerne, varme i radiatorerne og gas i komfuret. Du lærer at arbejde selvstændigt med kunder i private hjem, på byggepladser eller på store arbejdspladser som fx laboratorier, hospitaler eller moderne kontorbygninger.

  Du lærer også at installere avancerede velfærdsteknologiske løsninger, som blandt andet gør det muligt for handicappede og ældre at klare sig selv.

  Gode muligheder for læreplads og job 

  Der er lærepladsgaranti på uddannelsen. Starter du på uddannelsen, vil du have gode muligheder for at få en læreplads i en virksomhed, mens du uddanner dig. 

  Lærepladsgaranti

  Lærepladser til dig

  Det er kun fantasien, der sætter grænser, når det gælder om at finde en god læreplads.

  Læs mere

  Skolehjem

  Du har ret til at bo på skolehjem, hvis du har mere end 5 kvarters transporttid mellem hjem og skole med offentlige transportmidler.

  Læs mere

  Har du spørgsmål?
  Kontakt Jesper

  Jesper Køhler Christensen

  Vejleder

  phone61 22 73 63

  mailE-mail

  Jesper Køhler Christensen

  Bliv ringet op

  Når du udfylder denne formular, afleverer du dine personlige oplysninger i Rybners varetægt.
  Vi lover at passe godt på dem. Læs vores betingelser her

   

  Ansøgning

  Start på din drømmeuddannelse

  Sådan søger du ind

  Grundforløb

  GF1 eller GF2? Din start på Teknisk Skole

  Bliv klogere på Grundforløb GF1 og GF2

  keyboard_arrow_up