OBS! Den version af Internet Explorer, du benytter, er forældet. Vi anbefaler, du gør brug af en nyere browser, så du får den fulde oplevelse, når du besøger Rybners.dk

Det alle spørger om

FAQ - Ofte stillede spørgsmål 

Få svar her!

Ansøgning og opstart 

På alle erhvervsuddannelser skal man søge ind via www.optagelse.dk

Har du en uddannelsesaftale (praktikplads) med en virksomhed, så er den adgangsgivende til erhvervsuddannelsen, og du behøver ikke søge uddannelsen på www.optagelse.dk

Alle erhvervsuddannelser kræver, at man har bestået dansk og matematik fra 9. eller 10. klasse.

Nogle erhvervsuddannelser kræver også, at du kommer ind til en samtale inden du kan blive optaget 

Du kan altid komme i kontakt med en vejleder på Rybners.

EUD og EUX: https://rybners.dk/om-os/hjaelp-og-vejledning/uddannelsesvejledning

HTX, HHX og STX: https://rybners.dk/om-os/hjaelp-og-vejledning/studievejledere

Det kan være svært at identificere forskellen mellem EUD og EUX. Begge uddannelser indbefatter skoleophold, hvor du er på Rybners, og praktikophold, hvor du er elev i en virksomhed.  Løn og SU-forholdene er også de samme. Trods ligheder er der dog også forskelligheder mellem de to uddannelser.

En erhvervsuddannelse (EUD) er en praktisk uddannelse, hvor du får den korteste vej ud i erhvervslivet.

Dit uddannelsesforløb veksler mellem skole- og praktikforløb. Du får et svendebrev, som bevis for at du har gennemført din uddannelse.

EUX er en kombination af en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse, så du får to uddannelser i én.  

Du vil med en EUX-uddannelse have både et svendebrev, men også en studenterhue, som giver dig en lang række muligheder.  Du kan gå direkte ud og tage faglært arbejde, eller søge ind på en videregående uddannelse på lige fod med studenter, der har gennemført en gymnasial uddannelse.

Du kan altid skifte fra EUX til EUD, men ikke omvendt, da du på EUX-uddannelsen har gymnasiale fag under grundforløb 1 og grundforløb 2.

Læs mere om EUX Teknisk her:

https://rybners.dk/vores-uddannelser/eux/uddannelser/eux-teknisk-uddannelser

Læs mere om EUX Business her.

https://rybners.dk/vores-uddannelser/eux/uddannelser/eux-business-uddannelser

Er du i tvivl så kontakt en vejleder på Rybners.

https://rybners.dk/om-os/hjaelp-og-vejledning/uddannelsesvejledning

Når en uddannelse har en kvoteplads betyder det, at uddannelsen har adgangsbegrænsning. Der er kort sagt flere elever som søger optagelse, end der er plads til.  Ønsker du at søge en uddannelse på Rybners som har kvoteplads, er der oftest en særlig tilmeldingsprocedure. Læs mere her https://rybners.dk/vores-uddannelser/teknisk-skole/saadan-soeger-du-ind/adgangsbegraensning 

Grundforløb 

Grundforløb 1

Kommer du direkte fra 9. - 10. Klasse, så er GF1 noget for dig.

 

Grundforløb 2

Hvis der går mere end to år efter 9. eller 10. klasse, skal du altid springe 1. del over og starte i grundforløbets 2. del.

Som fortsættelse af grundforløb plus (GF+)

Hvis du har taget det 10-ugers forløb, Grundforløb plus (GF+), kan du optages på GF2 umiddelbart efter.

Grundforløbets 1. del varer 20 uger, og er for dig der kommer direkte fra 9. eller 10. Klasse, eller er blevet færdig for mindre end 2 år siden.

Når du starter på GF1, som er et afklaringsforløb, behøver du ikke vide præcis, hvilken uddannelse, du vil gennemføre.  Du får et generelt indblik i forskellige uddannelser og brancher, og tid til at afklare hvilken uddannelse du vil vælge.

På Rybners kan du vælge mellem 5 spændende fagretninger:

Metal og energi
Byggeri
Mekanik, transport & logistik
Mad & café
Livsstil & sundhed

Læs mere om Grundforløb 1 her:

https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/uddannelser/eud/grundforloebets-1-del

Grundforløbets 2. del varer 20 uger, og følger efter grundforløbets 1. del. Det er for dig der har afsluttet 9. eller 10. Klasse fore mere end to år siden, og er under 25 år.

På GF2 vælger du en specifik erhvervsuddannelse, som giver dig færdigheder til at starte på uddannelsens hovedforløb efter en bestået prøve. Du får praktisk og teoretisk erfaring, som der er brug for i dit fag.  Efter en grundforløbsprøve, så er du klar til at fortsætte videre til uddannelsens hovedforløb, hvor du også skal finde en læreplads eller være optaget i skolepraktik.

Som helhed kan erhvervsuddannelsernes grundforløb bestå af to dele:-

1. del (GF1)
2. del (GF2)

Det er dog ikke alle der skal tage GF1. Er du fyldt 25 år, vil du i nogle tilfælde også få merit for 2. del.

Grundforløb + er for dig, som har brug for en afklaring eller et kompetenceløft, før du går i gang med din erhvervsuddannelse. På Grundforløb + hjælper vi dig på vej.

GF+ varer 10 uger, og starter hvert år i april og oktober.
Når du har afsluttet GF+, har du mulighed for at starte direkte på det efterfølgende Grundforløb 2.

Læs mere om GF+ her:  https://rybners.dk/vores-uddannelser/teknisk-skole/uddannelser/alle-erhvervsuddannelser/grundforloeb 

EUD

GF1 august 2021

GF2 august og januar (frisør kun januar)

 

EUX:

GF1 august

GF2 januar

 

Gymnasier:  August 2021

Nogle uddannelser har optagelse flere gange om året.

Ring til os på 79 13 45 11 og hør mere

HUSK - ansøgningsfristen er 1. marts 2021

For dig som kommer direkte fra folkeskolen

Grundforløb 1

Løbende tilmelding, dvs. ansøgningsfristen er frem til studiestart

Grundforløb 2

Løbende tilmelding, dvs. ansøgningsfristen er frem til studiestart

Til kvoteuddannelser

Løbende tilmelding, dvs. ansøgningsfristen er frem til studiestart

 

EUS

4 gange opstart

18/1 - 26/2 - Uge 3 - 8
21/5 - 25/6 - Uge 20 - 25
12/8 - 15/9 - Uge 32 - 37
15/11 - 17/12 - Uge 46 - 50

Når du skal starte på en erhvervsuddannelse, skal du opfylde nogle generelle adgangskrav.

Du skal have afsluttet grundskolens 9. eller 10. Klasse
Du skal have minimum 02 i gennemsnitskarakter i fagene dansk og matematik til afgangseksamen.
Du skal vurderes som uddannelsesparat.

Læs mere om adgangskravene her:

Du kommer fra 9. klasse og vil starte på en erhvervsuddannelse

https://www.ug.dk/adgangskrav/adgangskrav-fra-9-klasse-til-erhvervsuddannelse

 

Du kommer fra 10. Klasse og vil starte på en erhvervsuddannelse

https://www.ug.dk/adgangskrav/adgangskrav-fra-10-klasse-til-erhvervsuddannelse

Særlige adgangskrav

Nogle af vores erhvervsuddannelser har et antal begrænsede pladser, også kaldet kvotepladser, hvorfor der også er særlige adgangskrav og særlige tilmeldingsprocedure for at søge ind på disse uddannelser. Der afholdes samtaler med alle elever og ud fra samtalerne optages det antal elever som vi har kvotepladser til.

Du skal altid opfylde de generelle adgangskrav, som er 02 i gennemsnitskarakter i dansk og matematik, med du skal derudover skrive en motiveret ansøgning. 

Du har mulighed for at deltage i en optagelsesprøve i dansk og/eller matematik, samt en samtale. Til samtalen taler vi med dig om dine forventninger og motivation til at tage en ungdomsuddannelse.

Du bliver automatisk tilmeldt optagelsesprøven, hvis du søger ind på en af vores uddannelser, og vi kan se at du ikke har bestået dansk, matematik eller begge fag i grundskolen.  Du modtager et brev fra Rybners i e-Boks med yderligere informationer om, hvornår og hvor prøven foregår.

Så skal du kontakte en af vores vejledere som står klar til at hjælpe dig.

EUD og EUX: https://rybners.dk/om-os/hjaelp-og-vejledning/uddannelsesvejledning


HTX,  HHX og STX: https://rybners.dk/om-os/hjaelp-og-vejledning/studievejledere

EUX

Et EUX-forløb på de tekniske erhvervsuddannelser består af et grundforløb og et hovedforløb.

Grundforløb:

Grundforløbet er delt op i to dele af hver 20 ugers varighed. Grundforløbet har samme varighed som grundforløb i ordinære erhvervsuddannelser.

Grundforløbet indeholder (ud over indholdet i de ordinære uddannelser) seks grundfag på C-niveau. Dansk, engelsk, samfundsfag og matematik indgår i alle eux-forløb. De resterende to fag, er målrettet den enkelte erhvervsuddannelse.

Hovedforløb:

Hovedforløbets varighed forlænges i forhold til de ordinære erhvervsuddannelser som følge af længere skoleperioder, men kan omvendt være afkortet som følge af kortere praktikperioder.

Hovedforløbet vil ud over det ordinære indhold i erhvervsuddannelsen indeholde en række fag og niveauer på gymnasialt niveau. Dansk A og engelsk B indgår i alle EUX-forløb. Derudover indgår der en række gymnasiale fag, som er fagligt relevante for den enkelte erhvervsuddannelse. Det kan eksempelvis være fag som teknikfag, teknologi, matematik, fysik, design, psykologi eller samfundsfag. Endelig indgår der et skriftligt erhvervsområdeprojekt.

EUX-bevis udstedes, når du afslutter hovedforløbet og dermed hele EUX-forløbet. EUX-beviset giver generel studiekompetence til at søge videregående uddannelser.

 

Fagretninger:

Ved Rybners kan du vælge disse fagretninger indenfor EUX Teknisk:

EUX Elektriker
EUX Murer
EUX Smed
EUX Tømrer
EUX Kok
EUX Tjener

EUX Business er en ungdomsuddannelse, der giver dig mange muligheder og kompetencer inden for blandt andet kontor, handel, innovation og ledelse. Efter to år i skole er du klar til at komme ud i erhvervslivet med en toårig elevplads i en virksomhed. Med en EUX Business får du et stærkt fundament for din fremtid, da du også kan læse en videregående uddannelse, hvis det er det, du brænder for.

 

Fagretninger

Ved Rybners kan du vælge disse fagretninger indenfor EUX Business. Vi har også forberedende fag hvis du ved du mangler de sidste fag men gerne vil tage en EUX. Det tager 15 uger.

EUX Kontor:

- drømmen om et kontorjob og en uddannelse, der gør dig klar til videreuddannelse.

EUX Detailhandel:

- ønsket et job inden for detailhandel branchen (B2C) og have mulighed for at videreuddanne dig.

EUX Handel:

- karriere inden for handel mellem virksomheder (B2B). Du får samtidigt en studentereksamen, der giver adgang til videreuddannelse.

Erhvervsuddannelse for voksne +25 år

Bortset fra alderskriteriet er adgangskravene for at blive optaget på en erhvervsuddannelse for voksne de samme som for optagelse på en erhvervsuddannelse for unge. Læs meget mere her: https://rybners.dk/vores-uddannelser/teknisk-skole/uddannelser/vi-tilbyder-ogsaa/euv

Kontakt vores vejleder for yderligere information

EUD og EUX: https://rybners.dk/om-os/hjaelp-og-vejledning/uddannelsesvejledning

Er du over 25 år og indgår en uddannelsesaftale med en virksomhed, kan arbejdsgiveren i nogle tilfælde få tilskud til at ansætte dig som voksenlærling. Som voksenlærling får du en løn, der svarer til fagets mindsteløn for ufaglærte, og virksomheden kan få tilskud til din løn.

Læs mere her: https://www.ug.dk/efteruddannelse/tilskud-til-ansaettelse-som-voksenlaerling

En realkompetencevurdering er en vurdering af dine kompetencer i forhold til en bestemt uddannelse. Når du er blevet optaget på den uddannelse på Rybners, du har søgt ind på, bliver du automatisk realkompetencevurderet. Vurderingen foretager Rybners.

Du kan læse mere om realkompetencevurdering her: https://www.ug.dk/efteruddannelse/realkompetencer/spoergsmaal-og-svar-om-realkompetencevurdering

Ja, umiddelbart kan man godt få merit hvis du starter på en erhvervsuddannelse og har relevant uddannelses- eller joberfaring. Det kræver en individuel vejledning, så vi anbefaler at du kontakter vores vejleder:

EUD og EUX: https://rybners.dk/om-os/hjaelp-og-vejledning/uddannelsesvejledning

Gennemsnitsalderen er meget forskellig fra uddannelse til uddannelse. Men på de fleste erhvervsuddannelser er der mange i starten af 20’erne.

Skal du starte på GF1 kommer de fleste dog direkte fra 9. eller 10. klasse.

Nej, du er aldrig for gammel til at lære noget nyt. Du kan starte på en uddannelse på Rybners uanset om du er 17 år eller 58 år.

Kommer du direkte fra 9. eller 10. Klasse skal du søge ind på Grundforløb 1. Er det mere end 2 år siden du gik ud af 9. eller 10. Klasse, skal du søge ind på Grundforløb 2.

Læreplads

Der er altid lærepladser til dem der kan og vil.

På langt de fleste uddannelser på Rybners kan du starte, selv om du ikke har en læreplads endnu.

Vi har få kvoteuddannelser, som betyder at du skal have funden en læreplads for at være sikker på at blive optaget.

Det er altid en fordel at have fundet en læreplads inden du starter på uddannelsen, men ikke en forudsætning.

Du er som udgangspunkt selv ansvarlig for at finde en læreplads, men på Rybners har vi også et lærecenter og dygtige undervisere som giver råd og vejledning til lærepladssøgningen.

Du kan også besøge www.lærepladsen.dk, hvor du kan se ledige stillinger samt en oversigt over alle virksomheder som er godkendt til at have lærlinge.

En erhvervsuddannelse er et fuldtidsstudie.

På Grundforløb 1 og 2 skal du forvente at gå i skole fra kl. 8.15 - 15.15.

På hovedforløb veksler du mellem oplæring og skole. Arbejdstiden i oplæringsperioden afhænger af virksomhed og branche. 

Du skal i oplæring på dit hovedforløb. Det vil sige efter Grundforløb 2.

Du er som udgangspunkt selv ansvarlig for at finde en læreplads, men på Rybners har vi også et lærepladscenter og dygtige undervisere som giver råd og vejledning til lærepladssøgningen.

Du kan også besøge www.lærepladsen.dk, hvor du kan se ledige stillinger samt en oversigt over alle virksomheder som er godkendt til at have lærlinge.

Andre spørgsmål

Ja, du kan godt komme i praktik i udlandet. Det skal koordineres ind i din uddannelse, så det kræver en snak med en af vores vejledere.

Du kan bo på Hermitage, vores skolehjem hvis du er optaget på en erhvervsuddannelse og samtidig har mindst 1 time og 15 minutters rejsetid fra det sted hvor du bor til Rybners.

Læs mere om Hermitage her: https://rybners.dk/hermitage

Ja, det kan du godt. Du kan dog max starte på en erhvervsuddannelse 3 gange, dog med få undtagelser. Kontakt vores vejleder og hør mere.

Ja, det kan du godt. Mere en 20% af de elevers om starter på en erhvervsuddannelse har allerede en studentereksamen når de starter.

Kontakt vores vejleder som kan hjælpe dig, da du med en studentereksamen har nogle forskellige muligheder.

Nej, ferien er fastlagt af Rybners og din arbejdsgiver.

Hvis ikke du har fået en praktikplads med en virksomhed, kan du komme i skolepraktik og derved komme videre med din uddannelse. En måned efter du har bestået grundforløbet, kan du få en aftale om skolepraktik.

På Grundforløb 1 og Grundforløb 2 kan du søge om et ungdomskort.

Læs mere om dine muligheder og prisen på www.ungdomskort.dk

På hovedforløbet kan du i skoleperioden få transportgodtgørelse, hvis du bor mindst 10 km fra skolen. Du kan få udleveret et skema i uddannelsessekretariatet på Rybners.

I praktikperioden skal du selv betale din transport.

Gymnasier – HTX, HHX og STX 

Der findes HHX, HTX og STX

De tre uddannelser ligner på mange måder hinanden:

- De er lige lange (alle varer som udgangspunkt tre år)
- De har samme opbygning (et grundforløb, der varer tre måneder og et efterfølgende studieretningsforløb, der varer to år og ni måneder)
- De medfører alle muligheden for at tage en videregående uddannelse

HHX betyder “Højere Handelseksamen” og er en almen og merkantil ungdomsuddannelse, der både giver dig adgang til videregående uddannelse og til arbejde i erhvervslivet.

HHX starter med et 3 måneder langt grundforløb efterfulgt af studieområdet, hvor du går på en selvvalgt studieretning. Du vælger først din studieretning efter grundforløbet. HHX-ungdomsuddannelsen varer i alt 3 år.

For at blive optaget på HHX er der nogle adgangskrav, du kan orientere dig yderligere på www.ug.dk, men her er de i grove træk.

Hvis du kommer fra 9. klasse skal du:

have søgt om optagelse inden d. 1. marts.
vurderet uddannelsesparat, der er dog undtagelser her. Man skal have et gennemsnit på mindst 5,0 i de afsluttende standpunktskarakterer og derudover man skal bestå en række social, personlige og praksisfaglige forudsætninger.
Du kan også være vurderet ikke uddannelsesparat men have et gennemsnit over 6,0 i de lovbundende prøver til folkeskolens afgangseksamen. Så kan du alligevel blive optaget, hvis du opfylder de øvrige krav.
Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat, skal du til en optagelsesprøve.
Du skal have haft 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse. Hvis du ikke har haft dette, skal du til optagelsesprøve.
Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamener.
Hvis du ikke opfylder disse krav men stadig gerne vil starte på gymnasiet, skal du til optagelsesprøve.

Hvis du kommer fra 10. Klasse skal du:

have søgt om optagelse inden d. 1. marts.
vurderet uddannelses parat, der er dog undtagelser her. Man skal have et gennemsnit på mindst 5,0 i de afsluttende standpunktskarakterer og derudover man skal bestå en række social, personlige og praksisfaglige forudsætninger.
Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat skal du til en optagelsesprøve.
Du skal have haft 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse. Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamener.
Du skal have haft dansk, engelsk og matematik i 10. Klasse og været til 9. el. 10. klassesprøve i fagene.
Hvis du ikke opfylder disse krav men stadig gerne vil starte på gymnasiet, skal du til optagelsesprøve.

HTX er det innovative gymnasium, for unge der kan komme på gode idéer, tænke nyt og gøre det endnu sjovere at gå på HTX. HTX tager 3 år, og du får akkurat samme faglige niveau som på det almene gymnasium STX og handelsgymnasiet HHX.

Du kommer til at beskæftige dig med naturvidenskab, IT, kommunikation og teknologi. Vi stræber efter at arbejde så tæt på virkeligheden som muligt, så du kommer til at arbejde med relevante samfundsmæssige problemstillinger. På den måde bliver du udrustet til at gå i den retning, du har lyst til.

For at blive optaget på HTX er der nogle adgangskrav, du kan orientere dig yderligere på www.ug.dk, men her er de i grove træk.

Hvis du kommer fra 9. klasse skal du:

have søgt om optagelse inden d. 1. marts.
Være vurderet uddannelsesparat, hvilket bl.a. indebærer at man skal have et gennemsnit på mindst 5,0 i gennemsnit i de afsluttende standpunktskarakterer. Derudover man skal opfylde en række sociale, personlige og praksisfaglige forudsætninger for at blive vurderet uddannelsesparat.
Du kan også være vurderet ikke uddannelsesparat men have et gennemsnit over 6,0 i de lovbundne prøver til folkeskolens afgangseksamen. Så kan du alligevel blive optaget, hvis du opfylder de øvrige krav.
Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat, skal du til en optagelsesprøve.
Du skal have haft 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse. Hvis du ikke har haft dette, skal du til optagelsesprøve.
Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamener.
Hvis du ikke opfylder disse krav, men stadig gerne vil starte på gymnasiet, skal du til optagelsesprøve.

Hvis du kommer fra 10. Klasse skal du:

have søgt om optagelse inden d. 1. marts.
vurderet uddannelses parat, der er dog undtagelser her. Man skal have et gennemsnit på mindst 5,0 i de afsluttende standpunktskarakterer og derudover man skal bestå en række social, personlige og praksisfaglige forudsætninger.
Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat skal du til en optagelsesprøve.
Du skal have haft 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse. Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamener.
Du skal have haft dansk, engelsk og matematik i 10. Klasse og været til 9. el. 10. klassesprøve i fagene.
Hvis du ikke opfylder disse krav men stadig gerne vil starte på gymnasiet, skal du til optagelsesprøve.

STX står for almen studentereksamen. Det er en treårig gymnasial uddannelse, som er almen og studieforberedende. På STX er der et bredt fokus på mange forskellige fag, og du har mulighed for at vælge retning inden for enten naturvidenskab, samfundsvidenskab, sprog eller kultur.

En STX starter med grundforløb på 3 måneder, som giver dig mulighed for at få indblik i, hvilken studieretning du skal vælge.

For at blive optaget på STX er der nogle adgangskrav, du kan orientere dig yderligere på www.ug.dk, men her er de i grove træk.

Hvis du kommer fra 9. klasse skal du:

have søgt om optagelse inden d. 1. marts.
vurderet uddannelses parat, der er dog undtagelser her. Man skal have et gennemsnit på mindst 5,0 i de afsluttende standpunktskarakterer og derudover man skal bestå en række social, personlige og praksisfaglige forudsætninger.
Du kan også være vurderet ikke uddannelsesparat men have et gennemsnit over 6,0 i de lovbundende prøver til folkeskolens afgangseksamen. Så kan du alligevel blive optaget hvis du opfylder de øvrige krav.
Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat skal du til en optagelsesprøve.
Du skal have haft 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse. Hvis du ikke har haft dette, skal du til optagelsesprøve.
Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamener.
Hvis du ikke opfylder disse krav men stadig gerne vil starte på gymnasiet, skal du til optagelsesprøve.

Hvis du kommer fra 10. Klasse skal du:

have søgt om optagelse inden d. 1. marts.
vurderet uddannelses parat, der er dog undtagelser her. Man skal have et gennemsnit på mindst 5,0 i de afsluttende standpunktskarakterer og derudover man skal bestå en række social, personlige og praksisfaglige forudsætninger.
Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat skal du til en optagelsesprøve.
Du skal have haft 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse. Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamener.
Du skal have haft dansk, engelsk og matematik i 10. Klasse og været til 9. el. 10. klassesprøve i fagene.
Hvis du ikke opfylder disse krav men stadig gerne vil starte på gymnasiet, skal du til optagelsesprøve.

Optagelsesprøven består af en fire timers skriftlig prøve i dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi. Derudover skal du deltage i en optagelsessamtale 1-2 uger efter optagelsesprøven, og herefter får du svar på om du er optaget eller ej.

Du kan læse meget mere om optagelsesprøven på https://www.ug.dk/6til10klasse/optagelsesproeve-til-de-gymnasiale-uddannelser 

 Studieretninger 

HHX (https://rybners.dk/vores-uddannelser/hhx-handelsgymnasium/det-faglige/studieretninger)

- Den Matematiske (Matematik – Virksomhedsøkonomi)
- Den Internationale (Internationaløkonomi – Virksomhedsøkonomi)
- Den Økonomiske (Afsætning - Virksomhedsøkonomi)
- Den Økonomiske (Afsætning - Virksomhedsøkonomi, begge fag på engelsk)

HTX (https://rybners.dk/vores-uddannelser/htx-teknisk-gymnasium/det-faglige/studieretninger)

- Fysik A – Matematik A
- Kemi A –Matematik A
- Programmering B –Matematik A
- Kommunikation/IT A – Programmering B
- Teknologi A – Design B
- Bioteknologi A – Samfundsfag B

STX (https://rybners.dk/vores-uddannelser/stx-alment-gymnasium/det-faglige/studieretninger)

- Naturvidenskabelig studieretning (Matematik A / Fysik A / Kemi B)
- Naturvidenskabelig studieretning (Matematik A – Kemi A – Fysik B)
- Naturvidenskabelig studieretning (Matematik A – Kemi B – Fysik B)
- Naturvidenskabelig studieretning (Matematik A – Bioteknologi A – Fysik B)
- Naturvidenskabelig studieretning (Biologi A – Kemi B)
- Naturvidenskabelig studieretning (Matematik A – Geovidenskab A – Kemi B)
- Samfundsfaglig studieretning (Samfundsfag A – Matematik A)
- Samfundsfaglig studieretning (Samfundsfag A – Engelsk A)
- Sproglig studieretning (Engelsk A – Spansk A – Tysk B)
- Kunstnerisk studieretning (Musik A – Matematik A)
- Kunstnerisk studieretning (Musik A – Engelsk A)

Først og fremmest skal du vælge efter interesse. Hvilke fag er du god til? Hvilke fag kan du bedst lide? Hvis du allerede har en idé om, hvad du skal være efter gymnasiet, skal du undersøge, hvilke fag og niveauer der kræves for at komme ind på den uddannelse, du ønsker dig. Det kan du undersøge på www.ug.dk. Men husk at du først skal træffe beslutning om valg af studieretning ved afslutningen af grundforløbet efter 3 måneder.

www.ug.dk/adgangskortet/ kan du indtaste de gymnasiefag, du vælger, og se hvilke uddannelser din studentereksamen vil give adgang til.

Hvis du fortryder dit valg af studieretning, skal du altid henvende dig til din studievejleder. Det er ikke uproblematisk at skifte studieretning, og det er derfor vigtigt, at du får en samtale omkring dit ønske om at skifte studieretning.

Du kan ikke forvente, at der er plads på den studieretning, som du ønsker at skifte til. Hvis der ikke er plads, vil det heller ikke være muligt for dig at skifte.

Inden for grundforløbet, som varer de første tre måneder, kan der være mulighed for at skifte gymnasieretning mellem STX, HHX og HTX, hvis der er ledig plads på den ønskede uddannelse. Herefter kan du ikke forvente at kunne skifte retning, men må forvente at skulle starte forfra på uddannelsen ved næste års skolestart i august.

Andre spørgsmål vedrørende gymnasiet

Ja, Rybners Gymnasier er et sted for alle, der har lyst, og som er erklæret uddannelsesparat. Du kan altid kontakte en studievejleder, som står klar til at hjælpe dig, hvis du er i tvivl om, hvilken gymnasial retning der passer til netop dig.

Det afhænger meget af, hvem du spørger, men gymnasiet er en boglig uddannelse, som kræver, at du læser lektier og laver dine skriftlige afleveringer. På Rybners Gymnasier tror vi, at eleverne kan lide udfordringer, og at de gerne vil lære noget.

Ja, mange elever har et fritidsjob, men vi anbefaler, at du begrænser det til et overkommeligt niveau. Der er også tid til sport og andre fritidsaktiviteter, men det er vigtigt, at du kan strukturere din tid.

Ja. Du kommer til at bruge din bærbare computer i næsten alle timer, og det er ikke tilstrækkeligt med en tablet. Hele Rybners er dækket af trådløst netværk. 

Ligesom eleverne. Vidt forskellige – heldigvis. Men fælles for dem alle er, at de alle har en stor faglig indsigt og et stort engagement.

Ja, du kan altid let komme med offentlig transport til Rybners. Både tog og bus går lige til døren.

Ja, vi har mange gymnasieelever, som er ordblinde eller har andre udfordringer, og de fleste klarer sig ganske udmærket. Der kan også være hjælp at få, fx i form af it-programmer, forlænget tid til eksamen eller evt. studiestøttetimer. Du vil kunne få mere at vide om mulighederne på https://rybners.dk/om-os/hjaelp-og-vejledning/specialpaedagogisk-stoette og kan også her finde kontaktoplysningerne på gymnasiets læsevejleder for gymnasiet, Liselotte Steiness Jensen.

Rybners er godkendt som Team Danmark-uddannelsespartner, da vi har mange eliteidrætselever og lever op til en lang række krav om at skabe gode forhold for eliteidrætselever. Derudover har vi også et godt samarbejde med Esbjerg Eliteidræt og klubberne i området. Som eliteidrætselev har du bl.a. mulighed for at få godskrevet fravær i forbindelse med idrætsaktiviteter, modtage supplerende undervisning, have en buddyordning og en idrætsmentor. Du kan læse mere om mulighederne som eliteidrætselev om på https://rybners.dk/om-os/fokus-paa-eleven/talentordninger. Husk når du ansøger på www.optagelse.dk at skrive i kommentarfeltet, at du er eliteidrætselev.

Nej, skolehjem er desværre kun et tilbud til elever på erhvervsuddannelser og EUX. Men der er mange gode kollegie- og studieboligmuligheder i Esbjerg. Dem kan du læse mere om på https://www.esbjerg.dk/flytning-bolig-og-byggeri/almene-boliger/ungdoms-og-kollegieboliger

Find flere svar om adgangskrav, optagelse og realkompetencevurdering mv. på undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk 

Vejledning

Hjælp og vejledning

Få hjælp og vejledning. Her finder du læsevejledninger, mentorordninger og kontaktinfo på vores studievejledere 

Læs mere

 

Kontakt

Fik du ikke svar på dit spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os. Klik på linket og ring eller skriv til rybners.

Kontakt os

keyboard_arrow_up