OBS! Den version af Internet Explorer, du benytter, er forældet. Vi anbefaler, du gør brug af en nyere browser, så du får den fulde oplevelse, når du besøger Rybners.dk

 • Teknisk skole

 • Ambulancebehandler

  Som ambulancebehandler hjælper du mennesker, der har brug for redning eller akut behandling.

  FAQ: De mest stillede spørgsmål

  Vi får mange spørgsmål om abulancehandleruddannelsen. Her kan du få svar på nogle af de oftest stillede spørgsmål til uddannelsen. 

  Besøg vores FAQ og få svar på dine spørgsmål

  Kan du lide at hjælpe mennesker i nød, og have fart over feltet? Som ambulancebehandler rykker du sikkert og hurtigt ud til syge eller tilskadekomne, hvor du udfører redningsarbejde og behandling på ulykkesstedet og i ambulancen.

  Du lærer også at transportere syge eller tilskadekomne mennesker hurtigt og sikkert til hospitalet. Det er vigtigt, du kan tænke hurtigt og holde hovedet koldt i pressede situationer, og at du kan samarbejde med mange forskellige typer mennesker.

  På uddannelsen lærer du at: ​

  Formålet med uddannelsen: at du opnår kompetencer indenfor følgende områder:

  • Ambulancetjeneste som ambulancebehandler 
   Som ambulancebehandler rykker du ud når der sker ulykker og når der opstår sygdom, som borgeren ikke selv kan håndtere. Du skal kunne samarbejde med mange forskellige typer mennesker, og kommer til at møde mennesker i alle livssituationer. Det er derfor en fordel at du er stærk – både fysisk og psykisk.
    
  • Professionel helheds- og patientorienteret indsats i det sammenhængende sundhedsvæsen 
   Som ambulancebehandler er du en del af det præhospitale beredskab, hvor du samarbejder med politi, brandvæsen og hjemmesygeplejen – og du er også en del af det sammenhængende sundhedsvæsen, der møder patienten fra opkaldet til 1-1-2 over indlæggelse på hospitalet til udskrivning til eget hjem.
    
  • Liggende og siddende patientbefordring 
   Som ambulancebehandler har du kompetence til at arbejde med ikke-behandlingskrævende patientbefordring hos en af de operatører, der udbyder denne tjeneste.

  Når du er færdiguddannet som ambulancebehandler kan du søge autorisation hos Styrelsen for Patientsikkerhed, ligesom de andre sundhedsfaglige faggrupper.

  På skolen får du undervisning i fag som:

  • Køreteknik og udrykningskørsel
  • Beredskabsfag
  • Materielkendskab
  • Farmakologi
  • Sundheds- og sygdomslære
  • Traumatologi
  • Kommunikation
  • Dansk E
  • Psykologi F
  • Matematik F
  • Kørekort B
  • Samfundslære
  • Biologi

  Du får desuden kørekort kategori C og taxikvalifikationsbevis.

  Dertil vil komme en række forskellige projekter, studiebesøg og events, som du skal deltage i.

  Målene for uddannelsen er beskrevet i Bekendtgørelsen om uddannelsen til Ambulancebehandler.

  I oplæringsperioderne skal du være hos den ambulanceudbyder, du er ansat hos, og arbejde med specifikke mål for oplæringsperioden. Du skal desuden i 4 oplæringsperioder på forskellige hospitalsafdelinger. Dette arrangerer din arbejdsgiver for dig.

   

  Sådan er uddannelsen bygget op

  Uddannelsen består af 14* eller 20 ugers grundforløb, efterfulgt af 3 år og 7 måneders hovedforløb, hvor du er ansat hos, og har en uddannelsesaftale med, en ambulanceudbyder.

  Du kan orientere dig om firmaernes specifikke ansættelseskrav på deres hjemmesider. Du kan gennemføre grundforløbet uden at have en uddannelsesaftale med en ambulanceudbyder, som f.eks. Ambulance Syd eller Falck  men det er en forudsætning for at komme på hovedforløbet, at du selv skaffer dig en uddannelsesaftale.

  *14 ugers grundforløb er for dig, som har fået en lærepladsaftale hos en ambulanceudbyder. 

  Samfundslære 1 
  Sundhed og sygdomslære 1 
  Teori & Metode 1 
  Beredskab 1 
  Kommunikation 1 
  Farmakologi 1 
  Præhospital virke 1
  Chaufførkort 
  Kørekort B
   

  Sundhed og sygdomslære 2
  Samfundslære 2 
  Kommunikation 2 
  Psykologi E 
  Farmakologi 2 
  Teori & Metode 2 
  Beredskab 2
  Præhospital virke 2 
  Kørekort C 
   

  Samfundslære 3 
  Sundhed og sygdomslære 3
  Teori & Metode 3 
  Farmakologi 3 
  Præhospital virke 3
  Kommunikation 3 
  Prøve HLR
   

  Sundhed og sygdomslære 4
  Farmakologi 4 
  Prøve • Psykologi D 
  Præhospital virke 4
   

  Sundhed og sygdomslære 5 
  Præhospital virke 5 
  Psykologi C
  Samfundslære 4 
  Den bariatriske patient (valgfag 1 uge) 
  Prøve
   

  Sundhed og sygdomslære 6 
  Prøve i medicinske kompetencer 
  Præhospital virke 6 
  Teori & Metode 4 
  Beredskab 3 
  Frigørelsesteknik (valgfrit uddannelsesspecifikt fag 1 uge) 
   

  Præhospital virke 7 
  Teori & Metode 5 
  Faglig fordybelse (valgfrit uddannelsesspecifikt fag 1 uge) 
   

  Faglig fordybelse (valgfag 1 uge) 
  Svendeprøve (2,0) (heraf faglig specialisering 0,6 uge og resterende 1,4 uge er valgfrit uddannelsesspecifikt fag) 
   

  Job som ambulancebehandler

  Som ambulancebehandler kommer du til at arbejde hos en af landets udbydere af ambulancekørsel.

  Vil du videreuddanne dig? Som ambulancebehandler har du mange muligheder

  Efter endt uddannelse kan du søge Styrelsen for Patientsikkerhed om autorisation som Ambulancebehandler.

  Efter 3 år er der mulighed for at uddanne sig til paramediciner. Du har også mulighed for at videreuddanne dig til professionsbachelor i beredskab - forebyggelse, katastrofe- og risikomanagement.

  "

   

  Det fungerer super godt, at vi veksler mellem skole og praktik. I praktik lærer jeg meget, fordi mine kollegaer er så gode til at lære fra sig. De har så meget erfaring, de gerne vil dele. 

  Malene, ambulancebehandlerelev

  Vil du være ambulancebehandlerelev?

  Arbejdsgiverne kan hver især have krav til, hvilke elever de ønsker at ansætte hos dem, og i den forbindelse, have specifikke krav forud for ansættelsen.

  Arbejdsgivernes krav kan f.eks. være, at de ønsker:

  • at du har taget kørekort til personbil (kategori B)
  • at du er fyldt 21 år på ansættelsestidspunktet
  • at du lever op til en række fysiske krav for at sikre, at du har et helbred, der kan holde til et fysisk krævende job. I den forbindelse vil arbejdsgiver kunne stille dig en fysisk optagelsesprøve, som har fokus på kondition, styrke og udholdenhed, samt mental parathed.

  Besøg vores FAQ og få svar på dine spørgsmål om fx adgangskrav

  Fakta om uddannelsen

  Varighed 
  4 år og 7 måneder, inkl. grundforløb.

  Antal skoleuger
  Grundforløb 2: 14 eller 20 uger. Hovedforløb; 49 uger fordelt på 8 skoleperioder.

  Adgangskrav
  9./10. klasse eller tilsvarende + karakteren 02 i dansk og matematik.

  For at blive optaget på hovedforløbet skal du have bestået grundforløbet og have opnået en praktikplads. Skolen stiller ikke yderligere krav til optagelsen, men arbejdsgiverne kan hver især have krav til, hvilke elever de ønsker at ansætte hos dem, og i den forbindelse, have specifikke krav forud for ansættelsen.

  Økonomi
  SU i grundforløbet og elevløn i hovedforløbet.

  Opstart

  Vi starter grundforløb til ambulancebehandleruddannelsen flere gange om året.

  For elever uden uddannelsesaftale starter grundforløb hvert år i januar og august.

  Skolehjem

  Du har ret til at bo på skolehjem, hvis du har mere end 5 kvarters transporttid mellem hjem og skole med offentlige transportmidler.

  Læs mere

  Elevplads

  Du skal selv finde en elevplads og indgå en skriftlig uddannelsesaftale med praktikstedet. Ambulanceoperatørerne slår elevpladser op på deres hjemmeside i løbet af året, så hold godt øje, hvis du ønsker at søge.

  Du kan også finde ledige elevpaldser på www.lærepladsen.dk. Her kan du også se, hvilke virksomheder der er godkendt til at ansætte elever.

  Har du spørgsmål?

   

  Poul-Erik Viuff

  Vejleder (Telefontid: onsdag kl. 9-12)

  phone61 22 67 63

  mailE-mail

  Poul-Erik Viuff

   

   

   

  Lotte Vonsild Jørgensen

  Lærepladskonsulent

  phone79 13 44 92

  mailE-mail

  Lotte Vonsild Jørgensen

  Bliv ringet op

  Når du udfylder denne formular, afleverer du dine personlige oplysninger i Rybners varetægt.
  Vi lover at passe godt på dem. Læs vores betingelser her

   

  keyboard_arrow_up