OBS! Den version af Internet Explorer, du benytter, er forældet. Vi anbefaler, du gør brug af en nyere browser, så du får den fulde oplevelse, når du besøger Rybners.dk

 • EUX

 • EUX Handel

  EUX Handel er for dig, der vil gøre karriere inden for handel mellem virksomheder (B2B). Du får samtidigt studentereksamen, der giver adgang til videreuddannelse. 

  EUX Handel giver dig en erhvervsuddannelse og en erhvervsfaglig studentereksamen

  Som handelsuddannet kan du arbejde med handel i mange sammenhænge, herunder især handel mellem virksomheder. På skolen lærer du om salg, indkøb og logistik.

  En vigtig del af arbejdet går ud på at være med til at skabe værdi for virksomhedens produkter og services, så de kan sælges videre med fortjeneste. Derfor lærer du også at indhente tilbud, sammenligne priser og kvaliteter, arbejde med logistik samt at indkøbe varer i passende mængder.

  Som handelsuddannet kan du arbejde i handelsvirksomheder eller starte din egen handelsvirksomhed.

  Undervisning på EUX Handel

  På skolen lærer du om salg, indkøb og logistik. Du får du en grundlæggende viden om den handel, der foregår mellem virksomheder. Du lærer at repræsentere en virksomhed som mellemhandler mellem den og dens kunder og leverandører.

  Du kan se frem til mange spændende fag som:

  • Dansk A
  • Virksomhedsøkonomi B
  • Afsætning B
  • Engelsk B
  • Informatik B
  • Kulturforståelse C
  • Innovation C
  • Tysk C
  • Erhvervsområdefag
  • Erhvervsområdeprojekt

  Sådan er uddannelsen bygget op

  4 år, inkl. 2 år på skole og 2 år i hovedforløb (elevplads og 7-15 ugers skoleophold)

  Dansk C
  Engelsk C
  Samfundsfag C
  Erhvervsfag

  Før Grundforløb 2. del, skal du vælge retning: Kontor, Handel (B2B eller Detailhandel (B2C).For at begynde på Grundforløb 2. del, skal du have bestået dansk, engelsk og samfundsfag på C-niveau.

  Organisation C
  Matematik C
  Afsætning C
  Erhvervsinformatik C
  Virksomhedsøkonomi C
  Uddannelsesspecifikke fag
  Grundforløbsprøve

  Dansk A
  Virksomhedsøkonomi B
  Afsætning B
  Engelsk B
  Informatik B
  Kulturforståelse C
  Innovation C
  Tysk C
  Erhvervsområdefag
  Erhvervsområdeprojekt

  Elevplads i en handelsvirksomhed. 

  EUX 1. del

  De første to år af din EUX-uddannelse foregår på skolen, hvor du får teoretisk viden. Du starter på grundforløb 1, som hjælper dig med at vælge den rette uddannelse. Du får derfor en introduktion til EUX Business uddannelserne: 

  • Kontor
  • Handel 
  • Detailhandel

  På grundforløb 2 stiller vi skarpt på fagspecifikke fag fra EUX Handel. De gymnasiale fag er samlet i et 1-årigt forløb, der kaldes det studierettede år. 

  Bliv klogere på grundforløb 1 og 2

  EUX 2. del

  Den anden del af din EUX-uddannelse foregår ved, at du skiftevis er på skole og elev i en virksomhed.

  På skolen lærer du teori, som du skal bruge for at løse de opgaver, du får hos din elevplads. Du får med andre ord spændende og relevant undervisning, så du bliver klogere og dygtigere til dit arbejde.

  Som handelsuddannet med speciale kan du komme til at arbejde med alt fra salg, indkøb og logistik.

  Bliv klogere på hovedforløbet

  Fakta om uddannelsen

  Varighed
  4 år, inkl. 2 år på skole og 2 år i hovedforløb

  Specialer
  Salg
  Indkøb
  Logistik
  Digital Handel B2B

  Adgangskrav
  9. eller 10. klasse eller tilsvarende + karakteren 02 i dansk og matematik

  Økonomi
  SU og elevløn

  De 4 specialer

  Din handelsuddannelse åbner mange døre. Du kan afslutte din uddannelse med fire specialer:


  Salg

  Dette speciale er oplagt for dig, der er den fødte sælger. Du kommer nemlig til at arbejde i en virksomhed, der sælger produkter og/eller serviceydelser til andre virksomheder.

  Salg handler om at planlægge og foretage salg og markedsføring til andre virksomheder. Du lærer om kundeadfærd, forskellige måder at sælge på og om forhandlingsteknik.

  Du kommer også til at arbejde med at planlægge salg og lave markedsanalyser. Du får kort sagt en forståelse for hele salgsprocessen – fra kundens behov opstår til varelevering og betaling. 

  Du kan tage uddannelsen inden for en specifik branche:

  • auto
  • VVS
  • træ- og byggematerialer
  • værktøj og værktøjsmaskiner
  • El
  • storkundeprofil

  I samarbejde med den virksomhed, hvor du bliver elev, laver du en uddannelsesplan ud fra virksomhedens behov og dine ønsker. Planen skal tage udgangspunkt i en række bundne opgaver inden for: 

  • salg
  • digitalt salg
  • kundeservice
  • formidling
  • kalkulation
  • markedsføring
  • salgsplanlægning

   

  Indkøb

  Tager du en uddannelse som indkøbsassistent kommer du til at planlægge og foretag indkøb af varer.

  Du lærer om indkøb fra processen begynder hos en leverandør, til varen bliver leveret og betalt hos en kunde. Du kommer også til at arbejde med import, eksport og internationale betalingsmåder, og du får kendskab til markederne i ind- og udland.

  I samarbejde med den virksomhed, hvor du bliver elev, laver du en uddannelsesplan ud fra virksomhedens behov og dine ønsker. Planen skal tage udgangspunkt i en række bundne opgaver inden for: 

  • indkøb
  • leverandørkontakt
  • kalkulation
  • sortimentsvurdering
  • pris- og kvalitetskontrol​

  Logistik

  Som logistikassistent kommer du til at arbejde med vareforsendelser. Du lærer, hvad det koster at sende og oplagre varer. Og du sørger du for, at kunderne får deres varer til tiden, styrer lagerbeholdning, udregner priser, skriver faktura og udfylder ordresedler.

  Det kræver, at du er omhyggelig med dit arbejde og du oplever hurtigt, at du bliver en uundværlig del af virksomheden.

  I samarbejde med den virksomhed, hvor du bliver elev, laver du en uddannelsesplan ud fra virksomhedens behov og dine ønsker. Planen skal tage udgangspunkt i en række bundne opgaver inden for: 

  • beregning af lager og transportomkostninger
  • håndtering af reklamationer
  • tilrettelæggelse af leverancer
  • lagerstyring med it
  • kontrol af afsendte/modtagne varer

  Digital Handel B2B

  Den digitale verden er i rivende udvikling. Mange mennesker handler online og det gør markedet for digital handel enormt.

  Drømmer du om at arbejde med webshops, kunderejser og markedsføring på sociale medier, kan du gå vejen med speciale i digital handel B2B.

   

   

  Du får en studenterhue og bliver faglært

  Efter 2 år på skole og 2 år, hvor du skiftevis er elev i en virksomhed og på skoleforløb, har du afsluttet din EUX-handelsuddannelse. Du får derfor både din studenterhue og dit erhvervsuddannelsesbevis, som begge åbner mange døre. Du kan vælge at gå videre med din karriere inden for erhvervslivet og du kan læse videre.

  EUX Business giver dig adgang til 61 videregående uddannelser

  Når du har gennemført EUX 1.del og EUX 2.del har du mulighed for at læse en videregående uddannelse på erhvervsakademier, professionshøjskoler eller universiteter. Du har et stort forspring, fordi du har en erhvervserfaring, som andre studerende ikke har.

  Du kan f.eks. læse til:

  • handelsøkonom
  • designer
  • entreprenørskab og design 
  • grafisk kommunikation
  • logistikøkonom
  • serviceøkonom

  Gå i dybden med de 61 uddannelser, du får adgang til

  Du kan også læse videre til...

  EUX Business åbner døren for mange uddannelser. Gennemfører du ikke praktikforløbet i en virksomhed, kan du læse videre på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Det betyder, at du efter 2 år på EUX Business kan læse til f.eks: 

  • folkeskolelærer
  • pædagog
  • politibetjent
  • fængselsbetjent
  • ergoterapeut
  • sygeplejerske
  • farmakonom
  • maskinmester
  • multimediedesigner
  • arkitekt
  • journalist

  Gå i dybden med de 59 uddannelser, du får adgang til

  Hovedforløb

  Din karriere starter i hovedforløbet

  På EUX Business kommer du lynhurtigt ud i erhvervslivet. De fleste finder en elevplads under det studierettede år. Du ansættes som elev inden for et speciale og du vil få elevløn.

  Værd at vide om hovedforløb

  Sådan finder du en elevplads

  Får du ikke en elevplads, kan du komme i skoleoplæring

  OPU - oplæring i udlandet

  Har du spørgsmål? Kontakt Line

   

  Line M. Juelsen

  Vejleder

  phone2162 8877

  mailE-mail

  Line M. Juelsen

  Bliv ringet op

  Når du udfylder denne formular, afleverer du dine personlige oplysninger i Rybners varetægt.
  Vi lover at passe godt på dem. Læs vores betingelser her

   

  Ansøgning

  Start på din drømmeuddannelse

  Sådan søger du ind

  Forberedende fag

  Mangler de sidste fag? Tag dem på 15 uger, så du er klar til at søge ind på EUX Business.

  EUX Business Forberedende fag

  keyboard_arrow_up