OBS! Den version af Internet Explorer, du benytter, er forældet. Vi anbefaler, du gør brug af en nyere browser, så du får den fulde oplevelse, når du besøger Rybners.dk

 • Om os

 • Studieordensregler for Rybners Gymnasier

  Vores studie- og ordensreglerne på Rybners Gymnasier (STX, HHX og HTX) er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. 

  Hent studie- og ordensreglerne for Rybners Gymnasier

  Du skal deltage aktivt i undervisningen

  Reglerne beskriver din pligt, som elev, til aktivt at deltage i undervisningen, skolens regler for almindelig orden og samvær og de foranstaltninger skolens rektor kan iværksætte over for elever, der ikke følger skolens studie- og ordensregler.

  Du udvikler faglig indsigt og studiekompetence 

  Uddannelsens formål er, at den enkelte elev udvikler faglig indsigt og studiekompetence såvel som personlig myndighed og dermed forberedes til et liv med krav om medbestemmelse, medansvar, rettigheder og forpligtigelser. For at sikre dette mål er der krav om aktiv deltagelse i undervisningen. 

  Du har pligt til aktiv deltagelse i undervisningen. Vi forventer at:


  Du møder forberedt til undervisningen


  Du møder til tiden


  Du deltager aktivt i/tager medansvar for undervisningen*

  * Pligt til aktiv deltagelse gælder også i forbindelse med ekskursioner, studieture, interne evalueringer, såsom årsprøver.

  Vi registrerer din tilstedeværelse

  Skolens lærere registrerer tilstedeværelse ved alle undervisningsaktiviteter. Der er ikke noget, der hedder lovligt fravær.

  Eleverne skal derfor så vidt muligt planlægge tandlægebesøg, køretimer osv. uden for skoletiden. Fraværet beskrives i fraværsårsager i LUDUS. Hvis fraværet er skolerelateret, vil der blive taget hensyn til dette i fraværsgennemgangen fra ledelsens side.

  Din lærer fører fravær 

  Læreren er forpligtiget til at føre fravær en gang pr. modul. Dette sker i modulets start. Hvis eleven ikke er tilstede hele modulet, er det lærerens suveræne afgørelse, om eleven tildeles 50% eller 100% fravær.

  Mødepligten omfatter også pligt til at aflevere de skriftlige opgaver rettidigt - jf. klassens afleveringsplan og til at aflevere besvarelser, der i omfang og kvalitet opfylder kravene for faget og klassetrinnet.

  Overtrædelse af disse forhold regnes som forsømmelse.

  keyboard_arrow_up