OBS! Den version af Internet Explorer, du benytter, er forældet. Vi anbefaler, du gør brug af en nyere browser, så du får den fulde oplevelse, når du besøger Rybners.dk

 • Almene Gymnasium

 • Optagelse

  Vil du starte på Rybners STX?

  Ansøg på Optagelse.dk

  Sådan tilmelder du dig

  Du ansøger om optagelse på Rybners Almene Gymnasium (STX) på Optagelse.dk.

  Der er obligatorisk digital ansøgning til alle gymnasiale uddannelser. Det betyder, at optagelse på en gymnasial uddannelse bl.a. er betinget af, at du har søgt via www.optagelse.dk
  Optagelse: Du går i 9. eller 10. klasse

  ​Hvis du søger optagelse på en gymnasial uddannelse lige efter din 9. eller 10. klasse, er ansøgningsfristen 1. marts i 2024. 

  Krav til adgang på gymnasiet:

  Adgangskrav fra 9. klasse
  Adgangskrav fra 10. klasse

  Når du har søgt om optagelse på en gymnasial uddannelse, vil du få reserveret en plads på en gymnasial institution. Du vil inden 1. maj få svar på, hvilken institution du har fået reserveret plads på.

  Når du har været til prøverne i folkeskolens afgangseksamen, og den gymnasiale institution har modtaget resultaterne, kan institutionen vurdere, om du opfylder alle forudsætninger for optagelse på den uddannelse, som du har søgt optagelse på.


  Adgangskrav til STX efter 9. klasse

  For at blive optaget på STX efter 9. klasse skal du opfylde følgende:

  • Være vurderet uddannelsesparat med mindst 5,0 i gennemsnit af de afsluttende standpunktskarakterer i 9. klasse
  • Bestå folkeskolens afgangseksamen
  • Få mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen*
  • Have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse eller undervisning, der står mål hermed
  • Senest 1. marts sende din ansøgning og studievalgsportfolien via www.optagelse.dk  

  *Hvis du ikke får mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver, har du stadig krav på at blive optaget, hvis du:

  • Får et gennemsnit på mindst 3,0 i de lovbundne prøver
  • Får et gennemsnit på mellem 2,0-3,0 i de lovbundne prøver og gennemfører en vejledningssamtale med rektor på det ønskede gymnasium

  Vær opmærksom på, at du kan opnå retskrav på optagelse i op til to år efter, du har afsluttet 9. klasse, hvis du søger om optagelse senest 1. marts det år, hvor du gerne vil starte på uddannelsen. Det betyder, at du i denne periode har mulighed for at søge om optagelse på baggrund af dine resultater fra 9. klasse.


  Adgangskrav til STX efter 10. klasse

  For at blive optaget på STX efter 10. klasse skal du opfylde følgende, hvis du ikke allerede opfylder betingelserne for retskrav på optagelse efter 9. klasse:

  • Være vurderet uddannelsesparat med mindst 5,0 i gennemsnit af de afsluttende standpunktskarakterer i 10. klasse
  • Følge undervisningen i dansk, engelsk og matematik i 10. klasse og herefter aflægge enten 9.-klassesprøver eller 10.-klasseprøver i alle tre fag
  • Have bestået folkeskolens afgangseksamen
  • Have fået mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen*
  • Have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse eller undervisning, der står mål hermed. 
  • Senest 1. marts sende din ansøgning og studievalgsportfolien via www.optagelse.dk  

  *Hvis du ikke fik mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen, har du stadig krav på at blive optaget, hvis du:

  • fik et gennemsnit på mindst 3,0 i de lovbundne prøver
  • fik et gennemsnit på mellem 2,0-3,0 i de lovbundne prøver og gennemfører en vejledningssamtale med rektor på det ønskede gymnasium

  I visse tilfælde har du mulighed for at forbedre dine karakterer fra 9. klasse ved prøverne i 10. klasse.

  Vær opmærksom på, at du kan opnå retskrav på optagelse i op til et år efter, du har afsluttet 10. klasse, hvis du søger om optagelse senest 1. marts det år, hvor du gerne vil starte på uddannelsen. Det betyder, at du i denne periode har mulighed for at søge om optagelse på baggrund af dine resultater fra 10. klasse.

  Optagelse: Du er gået ud af 9. eller 10. klasse

  Gået ud af 9. klasse

  Du kan opnå retskrav på optagelse til en 3-årig gymnasial uddannelse i op til to år efter, du har afsluttet 9. klasse, hvis du søger om optagelse senest 1. marts det år, hvor du gerne vil starte på uddannelsen. Det betyder, at du i denne periode har mulighed for at søge om optagelse på baggrund af dine resultater fra 9. klasse.

  Hvis du ønsker at starte på en 3-årig gymnasial uddannelse mere end to år efter, du har afsluttet 9. klasse, eller hvis du ikke har opnået retskrav, skal du til en optagelsesprøve og en samtale på det ønskede gymnasium. Derefter vurderer skolens rektor, om du kan blive optaget.

  Du skal ansøge via www.optagelse.dk senest 1. marts i 2024.

  Gået ud af 10. klasse

  Du kan opnå retskrav på optagelse til en 3-årig gymnasial uddannelse i op til et år efter, du har afsluttet 10. klasse, hvis du søger om optagelse senest 1. marts det år, hvor du gerne vil starte på uddannelsen. Det betyder, at du i denne periode har mulighed for at søge om optagelse på baggrund af dine resultater fra 10. klasse.

  Hvis du ønsker at starte på en 3-årig gymnasial uddannelse mere end et år efter, du har afsluttet 10. klasse, eller hvis du ikke har opnået retskrav, skal du til en optagelsesprøve og en samtale på det ønskede gymnasium. Derefter vurderer skolens rektor, om du kan blive optaget.

  Du skal ansøge via www.optagelse.dk senest 1. marts i 2024.

  Hvis du ikke opfylder adgangskravene

  Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat til den ønskede gymnasiale uddannelse, men opfylder de andre adgangskrav, har du krav på at blive optaget, hvis du får et gennemsnit på mindst 6,0 i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse.

  Hvis du fortsætter i 10. klasse, indgår dine eksamenskarakterer fra 10. klasse i ovenstående beregning, hvis de trækker dit gennemsnit op.

  Optagelsesprøve og -samtale

  Hvis du ikke opfylder adgangskravene til den ønskede gymnasiale uddannelse, bliver du indkaldt til en optagelsesprøve og en optagelsessamtale. Hvis du består optagelsesprøven, bliver du tilbudt plads på den skole, som har indkaldt dig til prøven.

  Bliv klogere på optagelse og adgangskrav

  Optagelse på en gymnasial uddannelse

  Tre eksempler på optagelse på en gymnasial uddannelse 

  Læs dem her


  Optagelse og adgangskrav

  Få mere info om optagelse og adgangskrav på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside. 

  Gå til UVM.dk


  Ansøgning og optagelse

  Bliv klogere på ansøgning og optagelse på Optagelse.dk.

  Gå til Optagelse.dk

  Lov om de gymnasiale uddannelser 

  Her finder du Bekendtgørelse af lov om de gymnasiale uddannelser.

  Gå til Bekendtgørelsen

   

  Dine uddannelsesmuligheder 

  På UddannelsesGuiden kan du læse mere om dine uddannelsesmuligheder.

  Gå til Ug.dk

  Kontakt vores studievejledning

  Du har sikkert et par spørgsmål. Vi hjælper gerne.

  Kontakt vores studievejledning

  UddannelsesGuiden

  Går du i 9. eller 10. klasse og skal til at vælge uddannelse?

  Her finder du inspiration til dit valg af ungdomsuddannelse

  keyboard_arrow_up