OBS! Den version af Internet Explorer, du benytter, er forældet. Vi anbefaler, du gør brug af en nyere browser, så du får den fulde oplevelse, når du besøger Rybners.dk

 • Teknisk skole

 • Autohjælp

  En uddannelse for dig, der vil arbejde med små reparationer, bugsering og bjærgning af personvogne, lastvogne og landbrugsmateriel.

  Uddannelsen giver dig mulighed for at arbejde i et firma, der yder assistance til køretøjer af enhver størrelse og type. Det handler om førstehjælp til biler, busser, lastbiler og landbrugsmaskiner, f.eks. som starthjælp, døroplukning, hjulskift samt bjærgning og bugsering.

  Jobbet som autohjælper er meget udfordrende, med mange forskellige arbejdsopgaver og meget kundekontakt hvor du dagligt vil møde nye udfordringer.

  Arbejdsmiljøet som autohjælper, er præget af en dagligdag med selvstændigt arbejde, og en uformel omgangstone. Desuden er der god sparring og kollegialt samvær, humor, hjælpsomhed og godt makkerskab.

  Som udlært autohjælper får du et svendebrev, som er et bevis på dine kompetencer og viden.

  På uddannelsen lærer du at: ​

  • løse de redningsopgaver, som brandvæsenet og ambulancetjenesten ikke løser;
  • give starthjælp samt udføre døroplukning og hjulskift.
  • vejlede kunder og planlægge sikker udførelse af arbejdet på vejen.
  • fejlfinding og mindre reparationer af køretøjet på stedet eller bugsering til værksted.
  • bjærge og bugsere biler på grill- og ladvogne og den tilhørende lovgivning.
  • bruge og vedligeholde hydraulisk spil og øvrigt udstyr.
  • bjærge i såvel dagslys som i mørke og køre i terræn.
  • lave de nødvendige beregninger for at vide hvor meget trækkraft og ankerværdi, der skal bruges.
  • være opmærksom på sikkerhed og særlige procedurer ved arbejde på el-, hybrid- og brintbiler.
  • køre udrykningskørsel

  På skolen får du undervisning i fag som:

  • Kørekort til personvogn, lastbil og lastbilanhænger
  • Autohjælp
  • Vejen som arbejdsplads
  • Autohjælp – ny teknologi
  • Bjærgning
  • Udrykningskørsel
  • Kundeservice og konflikthåndtering
  • Fagteknisk engelsk
  • Samfundsfag
  • Dansk F
  • Naturfag F

  Sådan er uddannelsen bygget op

  GF1: 20 uger på fagretningen mekanik, transport og logistik, hvor du bliver præsenteret for uddannelserne til personvognsmekaniker, autohjælper og lageroperatør.

  GF2: 20 uger på grundforløb autohjælp. Her får du blandt andet truckcertifikat, varebilscertifikat og førstehjælp, og lærer om basale arbejdsopgaver i transportbranchen.

  Hovedforløb: Hovedforløbet har en varighed på 2 år og er fordelt på 4 skoleperioder, som foregår på Rybners i Esbjerg. Dertil kommer minimum tre uger med et relevant specialefag, som vælges i samarbejde med din arbejdsgiver. Den praktiske oplæring foregår hos et firma, der varetager autohjælpsopgaver. Du skal have en uddannelsesaftale med firmaet, for at kunne gå på hovedforløbet. 

  Opstart: Du kan starte på autohjælp til januar. 

  Autohjælp, 3 år, inkl. GF1 og GF2.

  Erhvervsfag 1
  Erhvervsfag 2
  Erhvervsfag 3
  Grundfag – Dansk niveau E/C
  Valgfag, bonusfag og støttefag

  Grundforløb 2: 

  Grundfag (4 uger):
  Naturfag niveau F, 2,0 uger
  Dansk niveau F, 2 uger

  Uddannelsesspecifikke fag (10,5 uger):
  Brancheintro og typiske arbejdsfunktioner, 2,0 uger
  Brug af relevante arbejdsredskaber mv. 1,5 uger
  Geografi brancherettet, 1,0 uge
  Håndtering, stuvning og surring af gods, 1,0 uge
  Grundlæggende anhugning og kranarbejde, 1,0 uge
  Intro færdselslære, 1,0 uge
  Logistik og logistikstyring brancherettet, 0,5 uge
  Kundeservice, 0,5 uge
  Arbejdsmarkedsforhold brancherettet, 0,5 uge
  Arbejdsmiljø brancherettet, 0,5 uge
  Brancherettet IT, 1,0 uge

  Certifikater o.lign. (3,5 uger):
  - Førstehjælp/brand, 0,5 uge
  - Gaffeltruckcertifikat B, 2,0 uger
  - Varebilscertifikat (VUB), 0,6 uge
  - ADR kapitel 1.3, 0,4 uge

  Valgfag:
  Valgfag 2 uger

  Vil du være autohjælper? Så er det vigtigt, at du...

  • Har lyst til at hjælpe andre
  • Har en god fysik
  • Kan lide at arbejde selvstændigt
  • Har bestået folkeskolens afgangseksamen i dansk og matematik

  Fakta om uddannelsen

  Varighed 
  3 år incl. GF1 og GF2. Hvis du skal starte på uddannelsen mere end 2 år efter du har afsluttet folkeskolen, skal du starte på GF2, og så er varigheden 2 ½ år. 

  Specialer:
  Autohjælpsuddannelsen har en lang række mulige specialefag, som aftales i samarbejde med arbejdsgiver.

  Adgangskrav
  Bestået folkeskolens afgangseksamen i dansk og matematik.

  Økonomi
  Uddannelsen er gratis. Du får løn efter gældende overenskomst under hele uddannelsen – også når du er på skole. Du kan få S.U. på grundforløbet, hvis du ikke har en uddannelsesaftale endnu.

  Adgang til hovedforløb
  Autohjælpuddannelsen, grundforløb 2, giver også adgang til følgende hovedforløb:

  • Vejgodstransport
  • Havne- og terminaluddannelsen
  • Kranføreruddannelsen
  • Lager- og terminaluddannelsen
  • Lufthavnsuddannelsen
  • Togklargøringsuddannelsen

  Skolehjem

  Du er berettiget en plads på vores skolehjem under dine skoleophold, hvis du har over 75 minutters transporttid (inkl. ventetid ved omstigning) med offentlige transportmidler fra dit hjem til skolen.

  Det koster skolehjemsberettigede elever kr. 508,25 pr. uge at bo på skolehjemmet, og beløbet dækker både kost og logi.

  Har du forsørgerpligt overfor hjemmeboende børn under 18 år, er det gratis at bo på skolehjemmet.

  Læs mere

  Læreplads

  Du skal selv finde en læreplads og indgå en skriftlig uddannelsesaftale med virksomheden. Virksomheder, der varetager autohjælpsopgaver, slår lærepladser op på deres hjemmesider i løbet af året, så hold godt øje, hvis du ønsker at søge.

  Du kan også finde ledige lærepaldser og se, hvilke virksomheder der er godkendt til at ansætte lærlinge på:

  www.lærepladsen.dk

  Har du spørgsmål?

   

  Poul-Erik Viuff

  Vejleder

  phone61 22 67 63

  mailE-mail

  Poul-Erik Viuff

  Bliv ringet op

  Når du udfylder denne formular, afleverer du dine personlige oplysninger i Rybners varetægt.
  Vi lover at passe godt på dem. Læs vores betingelser her

   

  keyboard_arrow_up