OBS! Den version af Internet Explorer, du benytter, er forældet. Vi anbefaler, du gør brug af en nyere browser, så du får den fulde oplevelse, når du besøger Rybners.dk

 • Teknisk Skole

 • EUV

  Erhvervsuddannelse for voksne 

  En Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) er vejen til at blive faglært, hvis du er fyldt 25 år. Det er et målrettet forløb, der typisk er kortere end en tilsvarende erhvervsuddannelse for unge. Hvordan din uddannelse sammensættes, afhænger af den erfaring og uddannelse, du har i forvejen.

  Tag en uddannelse, der bygger på din viden og erfaring 

  Ved en realkompetencevurdering vurderer vi dine samlede kompetencer i forhold til den uddannelse, du søger ind på.

  Vi tilrettelægger dit forløb

  Har du for eksempel arbejdet som ufaglært i et institutionskøkken, i en produktionsvirksomhed eller på en byggeplads, har du AMU-kurser eller en gymnasial uddannelse i bagagen, tæller det med, når skolen tilrettelægger dit EUV-forløb.

  Du kan være i beskæftigelse eller ledig, når du starter på en Erhvervsuddannelse for voksne (EUV).

  Strukturen på en EUV 

  Grundforløbet kan vare fra nul og op til 20 uger. 

  Et særligt standardiseret hovedforløb for voksne

  Hovedforløbets længde varierer fra uddannelse til uddannelse, men i reglen følger du et særligt standardiseret hovedforløb for voksne, som i udgangspunktet vil være 10 % kortere end en erhvervsuddannelse for unge. Praktikdelen kan variere fra ingen praktik til fuld praktik.

  En personlig uddannelsesplan

  Den indledende afklaring og vurdering af dine kompetencer varer fra en halv dag og op til 5 dage. På baggrund af vurderingen udarbejder skolen en personlig uddannelsesplan. Det sker i samråd med dig, og er du i beskæftigelse, inddrages din arbejdsgiver også.

  Dit uddannelsesforløb

  Vi tilbyder tre forskellige uddannelsesforløb på EUV. Hvilken kombination af skoleundervisning og praktik er relevant for dig?


  EUV 1

  Minimum 2 års relevant erhvervserfaring

  • Standardiseret hovedforløb
  • Ingen praktik

   

   

  EUV 2

  Nogen uddannelses- og/eller erhvervserfaring

  • Evt. Grundforløb +
  • Op til 20 ugers Grundforløb 2
  • Standardiseret hovedforløb
  • Eventuelt merit for praktiktiden

   

  EUV3

  Ingen erhvervserfaring

  • Evt. 10 uger Grundforløb +
  • 20 ugers grundforløb
  • Fuldt hovedforløb
  • Fuld praktik (svarende til EUD)

   

  Optagelse og adgang

  Bortset fra alderskriteriet er adgangskravene for at blive optaget på en erhvervsuddannelse for voksne de samme som for optagelse på en erhvervsuddannelse for unge.

  For at søge optagelse på en erhvervsuddannelse for voksne (EUV) skal du:

  • være 25 år eller derover
  • have afsluttet folkeskolen eller tilsvarende undervisning
  • have folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik med karakteren 02 i gennemsnit

  Opfylder du ikke karakterkravet, skal du kontakte VUC, der tilbyder forløb, som opkvalificerer dig i dansk og matematik. Du skal bestå en optagelsesprøve i dansk og matematik og til en efterfølgende samtale for at komme ind på en erhvervsuddannelse.

  Har du en uddannelsesaftale med en virksomhed, der omfatter grundforløbet, opfylder du adgangskravene til grundforløbet.

  Sådan kommer du i gang

  Vil du i gang med en EUV, skal du under alle omstændigheder i kontakt med en vejleder.

  Ønsker du papir på dine kvalifikationer?
  Arbejder du som ufaglært, og ønsker du papir på dine kvalifikationer inden for en branche eller et erhverv, som du allerede kender, henvender du dig til den erhvervsskole, der tilbyder den uddannelse, du vil starte på. Du kan også henvende dig til et Rybners Teknisk Skole og få en tid til vejledning og hjælpe dig i gang med en kompetencevurdering.


  Er du fx ledig uden egentlig joberfaring?
  Er du mindre afklaret - er du fx ledig uden egentlig joberfaring, vil du skifte branche eller er du i tvivl om, hvorvidt en erhvervsuddannelse er det rigtige valg for dig – kan du hente inspiration til en afklaring af dine muligheder hos vores vejledere.

  Er du ledig, kan du også drøfte dine muligheder for at blive faglært med Jobcenteret eller din a-kasse.

  Økonomi under EUV

  Din økonomi under EUV-forløbet afhænger af en række forhold, herunder om du er i beskæftigelse eller ledig, og om du har behov for praktik under uddannelsen.

  Er du i beskæftigelse?
  Hvis du er i beskæftigelse, udbetaler din arbejdsplads elevløn, og virksomheden vil modtage EUV-refusion på op til 110 pct. af højeste dagpengesats.

  Er du ledig?
  Hvis du er ledig, er det dit behov for praktik under uddannelsen, der afgør, om du enten kan opnå elevløn eller søge SU.

  Det er erhvervsskolen, der ud fra en samlet vurdering af dine kompetencer afgør, hvad dit EUV-forløb skal bestå af.

  EUV 1: EUV-forløbet består af skoleperioder uden praktik
  Hvis skolen vurderer, at du har erhvervserfaring nok til at gennemføre uddannelsen som skoleperioder uden praktik, kan du søge SU. Hvis du har en praktikplads kan du opnå elevløn fra praktikstedet, og din virksomhed vil få refusion på op til 110 pct. af højeste dagpengesats.

  EUV 2 og 3: EUV-forløbet er sammensat af både skoleperioder og praktikforløb
  Hvis skolen vurderer, at din uddannelse skal bestå af både skoleperioder og praktikforløb, kan du – hvis du har en praktikplads - opnå elevløn fra praktikstedet, og virksomheden vil få refusion på op til 110 pct. af højeste dagpengesats.

  Finder du ikke et praktiksted, kan du søge SU til grundforløbet og skolepraktikydelse til hele hovedforløbet.

  Er du ledig, kan du desuden – efter aftale med kommunen - tage en erhvervsuddannelse med dagpenge eller kontanthjælp, dvs. gennem den aktive beskæftigelsesindsats.

  Kontakt din A-kasse eller Jobcenter og hør om dine muligheder.

  Tilmelding

  Start på din drømmeuddannelse

  Sådan tilmelder du dig

  Vejledning

  Hvad er dine planer? Vores uddannelsesvejledning hjælper dig altid gerne.

  Kontakt vejledningen

  keyboard_arrow_up