OBS! Den version af Internet Explorer, du benytter, er forældet. Vi anbefaler, du gør brug af en nyere browser, så du får den fulde oplevelse, når du besøger Rybners.dk

Vejgodstransportuddannelsen

Vejgodstransportuddannelsen giver en grundlæggende erfaring med at køre, efterse og vedligeholde store køretøjer.

På uddannelsen kan du lære at køre forskellige former for lastbil beregnet til godstransport, tanktransport, renovation eller flytteopgaver. På skolen får du de nødvendige kørekort.

Du lærer at læsse og losse lastbilen med forskellige varer og gods samt sørge for, at lasten er ordentligt fastgjort.

Du lærer også at planlægge dine ruter og udfylde de forskellige dokumenter, der skal bruges i forbindelse med kørslen.

Chauffører kan arbejde hos vognmænd og i private eller offentlige virksomheder.

Vejgodstransportuddannelsen giver en grundlæggende erfaring med at køre, efterse og vedligeholde store køretøjer.

Du lærer også om de forskellige love og regler, der skal overholdes, når gods skal transporteres rundt i Danmark og i udlandet.

På uddannelsen lærer du at: ​

 • køre lastbil.

 • sikre lasten, og transportere gods efter de forskellige love og regler.

 • læsse og losse lastbilen.

 • planlægge ruter.

 • udfylde af de forskellige dokumenter, der skal bruges i forbindelse med kørslen.

 • betjene forskellige former for IT.

På skolen får du undervisning i fag som:

 • Køreuddannelsen (fx kategori B, C og C/E)
 • Energirigtig kørsel
 • National og International transport
 • Kundeservice
 • Farligt gods
 • Logistik
 • Dansk F
 • Naturfag F

 

Sådan er uddannelsen bygget op

Grundforløb på en erhvervsskole der varer 20 eller 40 uger.

Hovedforløb der veksler mellem perioder på læreplads og perioder på skolen, der kan vælges mellem forskellige specialer.

Efter gennemført grundforløb på Rybners, vil du blive overflyttet til hovedforløbet på EUC Lillebælt, eller en af de andre skoler der udbyder hovedforløbet. 

Godschauffør, Renovationschauffør, Tankbilchauffør, Flyttechauffør eller Kørselsdisponent, fra 3 år og 6 måneder op til 5 år, inkl. GF1 og GF2.

Erhvervsfag 1
Erhvervsfag 2
Erhvervsfag 3
Grundfag – Dansk niveau E/C
Valgfag, bonusfag og støttefag

Dansk E
Matematik E
Engelsk E
Fysik E
Arbejde med epoxy og isocyanater
Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring (§ 17 kursus)
Førstehjælp
Elementær brandbekæmpelse
Grundforløbsprøve

Du kan afslutte uddannelsen som godschauffør, renovationschauffør, tankbilchauffør eller flyttechauffør (alle trin 1) eller med speciale som kørselsdisponent (trin 2).

Godschauffør
3 år 6 mdr. (trin 1)

Renovationschauffør
3 år 6 mdr. (trin 1)

Tankbilchauffør
3 år 6 mdr. (trin 1)

Flyttechauffør
3 år 6 mdr. (trin 1)

Kørselsdisponent
5 år (trin 1+2)

Job som lastvognschaffør

Som chauffør med vejgodstransportuddannelsen har du jobmuligheder inden for fragt- og godstransport, tanktransport, flytteopgaver samt renovation. Du vil også kunne arbejde med distributionskørsel, hvor du fx kører varer til butikker eller med post og pakker.

Med uddannelsens trin 2 vil du kunne arbejde som kørselsleder. 

Vil du være lastbilchauffør? Så er det vigtigt, at du...

 • Har lyst til at arbejde med transport.
 • Har god fysik.
 • Har lyst til at arbejde med teknik og maskiner.
 • Er indstillet på at arbejdet ofte foregår hos kunder.
 • Er serviceminded og god til at tale med mange forskellige mennesker.
 • Overholder tidsplaner.
 • Er indstillet på skiftende arbejdstider, og weekendarbejde.
 • Er god til at planlægge opgaver.
 • Kan arbejde selvstændigt.
 • Er indstillet på at arbejde udendørs i alt slags vejr.
 • Har fokus på sikkerhed.

Fakta om uddannelsen

Varighed 
Fra 3 år og 6 måneder op til 5 år, inkl. GF1 og GF2.

Specialer:
Godschauffør, trin 1
Renovationschauffør, trin 1
Tankbilchauffør, trín 1
Flyttechauffør, trin 1
Kørselsdisponent, trin 2

Adgangskrav
Adgangskrav til Grundforløbet er, folkeskolens afgangseksamen eller tilsvarende med karakteren 2,0 i dansk og matematik.

Overgangskrav til hovedforløbet er, at du skal have gennemført naturfag på F-niveau og dansk på F-niveau.

Du skal have taget certifikat i nedenstående, som du undervises i på Grundforløbet.

 • Gaffeltruckcertifikat B
 • Førstehjælp på erhvervsuddannelserne inkl. Færdselsrelateret førstehjælp.
 • Elementær brandbekæmpelse.
 • Varebilschaufføruddannelsesbevis (VUB).

For at komme på uddannelsens hovedforløb, skal du desuden have en uddannelsesaftale.

Økonomi
SU og lærlingeløn.

Skolehjem

Du er berettiget en plads på vores skolehjem under dine skoleophold, hvis du har over 75 minutters transporttid (inkl. ventetid ved omstigning) med offentlige transportmidler fra dit hjem til skolen.

Det koster skolehjemsberettigede elever kr. 508,25 pr. uge at bo på skolehjemmet, og beløbet dækker både kost og logi.

Har du forsørgerpligt overfor hjemmeboende børn under 18 år, er det gratis at bo på skolehjemmet.

Læs mere

Læreplads

Du skal selv finde en læreplads og indgå en skriftlig uddannelsesaftale med virksomheden. Virksomheder, der varetager autohjælpsopgaver, slår lærepladser op på deres hjemmesider i løbet af året, så hold godt øje, hvis du ønsker at søge.

Du kan også finde ledige lærepaldser og se, hvilke virksomheder der er godkendt til at ansætte lærlinge på:

www.lærepladsen.dk

Har du spørgsmål?

 

Poul-Erik Viuff

Vejleder

phone61 22 67 63

mailE-mail

Poul-Erik Viuff

Bliv ringet op

Når du udfylder denne formular, afleverer du dine personlige oplysninger i Rybners varetægt.
Vi lover at passe godt på dem. Læs vores betingelser her

 

keyboard_arrow_up