OBS! Den version af Internet Explorer, du benytter, er forældet. Vi anbefaler, du gør brug af en nyere browser, så du får den fulde oplevelse, når du besøger Rybners.dk

Uddannelsesaftaler

Som virksomhed skal I have en uddannelsesaftale med en elev fra en erhvervsuddannelse, før oplæring kan påbegyndes. Der findes fem forskellige typer uddannelsesaftaler, som I som virksomhed kan indgå, når I har fundet den rette elev:


Almindelig uddannelsesaftale

Her skal I som virksomhed påtage jer at uddanne eleven/lærlingen i et uddannelsesforløb, der som minimum omfatter hele hovedforløbet eller et kompetencegivende trin.


Ny mesterlære 

Her skal I som virksomhed uddanne en elev/lærling på samme måde som i den almindelige aftale, men hvor eleven/lærlingens grundforløb på erhvervsskolen erstattes helt eller delvist af at være i praktisk oplæring i jeres virksomhed. Grundforløbet kan her være op til et år.


Kombinationsaftale

Her deler I som virksomhed ansvaret med en anden virksomhed eller flere virksomheder om at uddanne eleven/lærlingen i et uddannelsesforløb, der som minimum omfatter hele hovedforløbet eller et helt kompetencegivende trin.


Kort uddannelsesaftale

Her skal I som virksomhed uddanne eleven/lærlingen i mindst én del af en oplæringsperiode og en hel skoleperiode i hovedforløbet


Delaftale

Her kan I som virksomhed kun uddanne eleven/lærlingen i én enkelt oplæringsperiode eller i en del af en oplæringsperiode i hovedforløbet. En delaftale kan kun laves med elever, der er i skoleoplæring i et oplæringscenter.

Her finder du blanketter og vejledninger til uddannelsesaftaler

 

Uddannelsesaftaler

Læs mere om uddannelsesaftalerne på undervisningsministeriets hjemmeside, hvor du også kan finde en uddannelsesaftaleformular. Husk, at uddannelsesaftaler skal sendes til Lærepladscentret på Rybners.

Rybners Lærepladscenter

Har du brug for hjælp til at ansætte en lærling, indgå en uddannelsesaftale eller få styr på lovgivningen? Vores lærepladscenter står klar til at hjælpe dig.

Kontakt Rybners Lærepladscenter

keyboard_arrow_up