OBS! Den version af Internet Explorer, du benytter, er forældet. Vi anbefaler, du gør brug af en nyere browser, så du får den fulde oplevelse, når du besøger Rybners.dk

Samarbejdsprojekter

Rybners indgår løbende i en række samarbejdsprojekter. Her kan du læse mere om nogle af dem.

Rybners Gymnasier

Akademiet for Talentfulde Unge - Region Syd

Akademiet for Talentfulde Unge er et talentprogram, som sætter bred faglighed, samt social og personlig udvikling i fokus over et længerevarende forløb.

Akademiets talentpleje handler om at udfordre og inspirere alle elever på det højest mulige faglige niveau. Ambitionen er at tilføje reelle redskaber til den enkeltes portefølje gennem fokus på intellektuel sparring, vidensdeling og fællesskab.

Personlig og social udvikling

Forløbet strækker sig over to år, hvilket skaber et klart tilhørsforhold for den enkelte elev. Hermed etableres også en god ramme for personlig og social udvikling. I og med talentet ikke blot følger et enkelt kursus eller et par workshops, men kommer igen, opstår et socialt rum, hvor samarbejde og venskaber trives på tværs af gymnasier og årgange.

Læs mere på www.atusyd.dk


Diverse camps og konferencer i samarbejde med Aalborg Universitet, Esbjerg

AAU Esbjerg afholder jævnligt camps og konferencer, som Rybners Gymnasium er med til at planlægge eller bare deltage i.

Nogle gange medvirker gymnasieeleverne som tutorer for inviterede folkeskoleelever – andre gange er det gymnasieeleverne, der modtager læring.

Samarbejdet er for gymnasieeleverne en god anledning til at lære universitetets rammer og dagligdag at kende. Det er en fælles mission at fastholde de studerende til byen.


Samarbejde med det lokale erhvervsliv

Alle tre gymnasier, men særligt hhx, har løbende samarbejder i gang med virksomheder lokalt, regionalt og nationalt.

Det kan dreje sig om virksomhedsbesøg, arbejde med cases baseret på virksomhedernes reelle marked og udfordringer – et samarbejde, som kan strække sig over flere måneder og hvor nøglepersoner fra virksomheden besøger klassen for at få forelagt elevernes konklusioner/forslag.

Relationerne kan i nogle tilfælde føre elev og virksomhed sammen i en praktikaftale.

 

Rybners Erhvervsuddannelser

Projekt Grøn omstilling

Projektet skal opkvalificere lærerne på erhvervsskolerne og give dem viden om den grønne omstilling. Den nye viden implementeres i undervisningen i kernefagene og styrker derved elevernes kompetencer til den grønne omstilling. Projektet er bevilliget og medfinansieret af Den Europæiske Union og Region Syddanmark ”Uddannelsespuljen”.

Projektets hovedaktiviteter er:

  • Opkvalificering af lærerne og lederne, særligt modul til lederne på afdelingerne på de enkelte skoler
  • Udvikle undervisning til eleverne på erhvervsuddannelserne
  • Udvikle kompetencer til den grønne omstilling hos eleverne

Læs mere projektet


Rybners Tekniske Skole har partnerskabsaftaler med:

  • Esbjerg Kommune og Dansk Byggeri
  • Vejen Kommune, DI, Dansk Byggeri og Vejen Handelsstandsforening
  • Varde Kommune og Dansk Byggeri

 

keyboard_arrow_up