OBS! Den version af Internet Explorer, du benytter, er forældet. Vi anbefaler, du gør brug af en nyere browser, så du får den fulde oplevelse, når du besøger Rybners.dk

 • Om os

 • Specialpædagogisk Støtte (SPS)

  Rybners tilbyder Specialpædagogisk Støtte og vejledning, hvis du har udfordringer, så som vanskeligheder med at læse, stave, ordblindhed, talblindhed eller andre diagnoser, som gør det svært for dig at følge undervisningen og dermed gennemføre uddannelsen.

  Specialpædagogisk Støtte gives bl.a. i form af forskellige hjælpemidler, studiestøttetimer og forlænget eksamenstid. For at få Specialpædagogisk Støtte, skal du henvende dig til læsevejledningen eller din vejleder på uddannelsen.

  Det er muligt at søge Specialpædagogisk Støtte til:  

  • Læse-/skrivevanskeligheder og ordblindhed
  • Bevægelsesvanskeligheder og fysiske funktionsnedsættelser
  • Blinde og svagsynede
  • Døve og hørehæmmede
  • Talblindhed (Dyskalkuli)
  • Psykiske- eller neurologiske vanskeligheder samt udviklingsforstyrrelser

  Søg om Specialpædagogisk Støtte 

  Som elev på Rybners har du mulighed for at søge om Specialpædagogisk Støtte under hele din uddannelse, også i praktikperioderne.

  Dokumentation 

  For at søge om Specialpædagogisk Støtte skal læsevejlederne bruge dokumentation på udfordringerne, samt samtykke fra dig, og hvis du er under 18 år også samtykke fra dine forældre.

  Dokumentation kan være en lægeerklæring med dokumentation på fysiske eller psykiske udfordringer, eller det kan være en ordblindhedstest eller talblindhedstest. Har du ikke allerede gennemført en sådan test, så kan læsevejlederne og matematikvejlederen hjælpe dig med at tage en test for at se, om du er ordblind eller talblind.

  Samtykke er nødvendigt  

  Vi skal bruge samtykke fra eleven og forældrene, når vi skal teste elever under 18 år for ordblindhed.

  Vi skal også bruge samtykke til, at vi må videresende ordblindetesten og samtykke til at søge på elevens vegne hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Alle, som ønsker Specialpædagogisk Støtte (SPS), skal derfor udfylde samtykkeerklæring, før der kan laves en ansøgning om SPS og hjælpemidler, da der er tale om personfølsomme oplysninger. Du skal udfylde samtykkeerklæring og aflevere den til din læsevejleder. Her finder du samtykkeerklæringerne.

  Samtykkeblanketter:

  Ordblind under 18 år – samtykke til ordblindetest, videresendelse af test og sps-ansøgning:

  Samtykke fra ordblinde under 18 år og forældre

   

  Ordblind over 18 år – samtykke til videresendelse af ordblindetest og sps-ansøgning:

  Samtykke fra ordblinde over 18 år

   

  Fysiske- eller psykiske diagnoser, talblindhed, hørehæmmede og synshæmmede:

  Samtykke til sps-ansøgning

   

  Persondata – Sådan behandler Styrelsen for Undervisning og kvalitet dine oplysninger:

  Sådan behandler STUK dine persondataoplysninger

   

  Studiestøttetimer og forlænget eksamenstid

  Der kan søges studiestøttetimer til bl.a. elever med ordblindhed, talblindhed, hørenedsættelse og psykiske diagnoser. Studiestøttetimerne med en lærer eller læsevejleder tilrettelægges, så der arbejdes strategisk. Det vil sige, at eleven ikke alene får redskaber til at løse den konkrete opgave, men også får styrket evnen til selvstændig løsning af lignende opgaver i uddannelsen. Udgangspunktet for støtten er altid, at kompensere for elevens vanskeligheder i uddannelsessammenhæng, så støttegiveren yder faglig sparring og vejledning, der hjælper eleven med at udvikle strategier, der støtter indlæringen og fastholder faglig viden. 

  Har man udfordringer grundet en funktionsnedsættelse/diagnose, så kan det være relevant at tale med læsevejlederen på uddannelsen, om forlænget eksamenstid, da det er læsevejlederen, som vurderer behovet for dette. Uanset om der ønskes forlænget eksamenstid, hjælpemidler eller studiestøttetimer, så er det vigtigt, at man afleverer dokumentation (på diagnosen/funktionsnedsættelsen) til læsevejlederen, da dette er et krav for at kunne søge om hjælp.

  Læse- og skrivevanskeligheder

  Rybners har licens diverse oplæsnings- og grammatikprogrammer, der kan vejlede dig om, hvordan du kan rette grammatiske fejl og sætte kommaer. Alle elever på Rybners kan få hjælp til at downloade disse programmer på egen computer, samt få instruktion i brugen af programmerne af læsevejlederne. 

  Link til it-vejledninger for download af programmer

  Screening

  Læsevejlederen for den pågældende uddannelse besøger alle klasser i opstarten af grundforløbet og fortæller om læsevejledningens tilbud og laver sprog-screening i dansk. Hvis læsevejlederne ser tegn på udfordringer hos eleven under screeningen, så giver læsevejlederne besked herom. Herefter vil nogle elever blive tilbudt den Nationale Ordblindetest. Vi oplever stadigvæk hvert år, at rigtig mange elever først bliver ”opdaget” og testet ordblind på ungdomsuddannelsen. Derfor er det vigtigt at screene i opstarten af grundforløbet, så vi kan hjælpe hurtigst muligt. Elever kan også selv henvende sig til læsevejlederen og bede om en test, hvis der er mistanke om ordblindhed. Fx hvis der er ordblindhed i familien (der er 60% arvelighed), eller man har svært ved at læse nye og lange ord, stave eller huske en tekst. Ligeledes kan underviserne og vejlederne kontakte læsevejlederne, hvis de har mistanke om udfordringer med ordblindhed hos en elev.

  Ordblindhed

  Måske ved du ikke, om du er ordblind eller ej. I læsevejledningen kan vi lave Ordblindetesten (Den nationale, elektroniske ordblindetest), som ligger til grund for vores ansøgninger om SPS. Ordblindetesten gælder i 15 år.

  Hvis du er ordblind, kan du bl.a. få læse- og skriveunderstøttende programmer og medlemskab af Nota, hvilket er et lydbogsbibliotek for ordblinde. Du kan desuden få håndscannere til din computer, hvis du ønsker at kunne scanne tekster ind på computeren.

  I læsevejledningen sørger vi for, at du lærer programmerne godt at kende og orienterer om øvrige muligheder, som fx forlænget forberedelsestid til eksamen.

  Læs mere om ordblindhed

  Tilgængelig hjælp til ordblinde: 

  • Programpakke med læse- og skriveunderstøttende programmer(programmer lægges på egen PC eller MacBook) 
  • It-startpakke  
  • Instruktion i brugen af programmer 
  • Håndscanner og C-pen 
  • Medlemskab til Nota lydbogsbibliotek 
  • Studiestøttetimer til fx planlægning og opbygning af opgaver 
  • Forlænget forberedelsestid til eksamen

   

  Læsevejledning på gymnasiet

  På gymnasiet skal du have gode skriftsproglige færdigheder. Du skal læse meget og skrive flere opgaver. Det er en udfordring for mange elever. Det ved vi, og derfor har du på Rybners mulighed for få støtte og hjælpemidler.

  Når du starter 1.g, får din klasse besøg af vores læsevejleder, som orienterer jer om mulighederne for støtte. Herefter bliver I alle screenet i læsning og stavning. På baggrund af denne screening får du tilbudt en samtale og evt. en ordblindetest.  

  Er du testet ordblind, inden du starter på gymnasiet, er det en god idé at kontakte vores læsevejleder inden sommerferien. I laver sammen en aftale om støtte, så den er klar ved skolestart.  

  Gå til eksamen på særlige vilkår 
  Hvis du er ordblind og har brugt dine ordforslags- og oplæsningsprogrammer i løbet af skoleåret, må du som udgangspunkt også bruge programmerne til eksamen. (Grammateket er dog ikke tilladt.) 
   
  Du kan også søge om at få forlænget din forberedelsestid til eksamen. Du skal dog søge tilladelse hos vores læsevejleder i god tid inden hver eksamen – senest d. 1. februar til sommerens eksamener.  

  Fonologisk usikre elever (gul kategori i Ordblindetesten) må ikke bruge ordforslags- og højtlæsningsprogrammer og kan ikke få forlænget forberedelsestid i forbindelse med eksamen.

  Ansøg om særlige vilkår til eksamen

  Har du spørgsmål? Kontakt os:

  Liselotte Steiness Jensen

  Læsevejleder for Gymnasier og Restaurant- og Kokkeskolen

  mailE-mail

  Liselotte Steiness Jensen

  Jonna Vad

  Læsevejleder for Handelsskolen, EUX, Bygningsmaler, Tømrer, Tandklinikassistent, Frisør og Struktør

  mailE-mail

  Jonna Vad

  Else Sig Kruse

  Læsevejleder for Personvognsmekaniker, Lageroperatør, Autohjælper og Ambulancebehandler

  mailE-mail

  Else Sig Kruse

  Line Mortensen

  Læsevejleder for Smed, Skibsmontør, Industritekniker, VVS-energiuddannelsen, Elektriker, Teknisk designer, Murer og EUX

  mailE-mail

  Line Mortensen

  Nadia Kirkegaard Jørgensen

  Læsevejleder

  mailE-mail

  Nadia Kirkegaard Jørgensen

  keyboard_arrow_up