OBS! Den version af Internet Explorer, du benytter, er forældet. Vi anbefaler, du gør brug af en nyere browser, så du får den fulde oplevelse, når du besøger Rybners.dk

 • Handelsskole

 • For virksomheder

  Her har vi samlet de oplysninger, som de fleste virksomheder har brug for, når de skal ansætte en elev.

  Godkendelse som uddannelsessted

  Vi vejleder dig gerne omkring processen, når din virksomhed skal godkendes som uddannelsessted.

  Læs mere


  Ny mesterlære

  Virksomheden skal sammen med skolen uddanne en elev fra start til slut. På den måde kommer eleven i gang i virksomheden med det samme og er kun i skole en dag om ugen i den første del af uddannelsen. 

  Læs mere


  Voksenlærling 

  I forbindelse med ansættelse af en voksenlærling, er det vigtigt at følge en bestemt rækkefølge, når ansøgninger og dokumenter skal udfyldes og indsendes.

  Læs mere

   

  Hovedforløbsspecialer

  På Rybners Handelsskole uddanner vi elever på hovedforløb indenfor offentlig administration, administration, spedition og shipping samt økonomi.

  Læs mere


  Uddannelsesaftaler

  Her kan du se de mest almindelige uddannelsesaftaler din virksomhed kan indgå med eleven.

  Læs mere


  Elevrefusion  

  Du kan få dækket dine udgifter til løn og transport, når dine elever er på skole.

  Læs mere

   


  Skoleophold 

  Du kan holde øje med Lærepladsen.dk, hvor vi informerer dig om skoleophold.  

  Læs mere


  Planlægning af elevforløbet 

  Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er med til at sikre, at eleven får en uddannelse, der lever op til gældende krav og at din virksomhed får gavn af en veluddannet elev. 

  Læs mere

  Erhvervsskolereformen 2015 - et kort overblik  

  I august 2015 trådte erhvervsskolereformen i kraft. Det betød en kortere uddannelse for nogle typer af elever og en længere uddannelse for dem, som tager den nye EUX

  Læs mere

  Gå ikke glip af nyheder...
  Tilmeld dig vores nyhedsbrev til virksomheder

  * Påkrævede felter

  Kontakt Lærepladscentret

  Har du brug for hjælp til at ansætte en elev, indgå en uddannelsesaftale eller få styr på lovgivningen? Vores lærepladscenter står klar til at hjælpe dig.  

  I Lærepladscentret på Rybners har vi samlet arbejdet med at skaffe lærepladser, virksomhedsrådgivning, udarbejdelse af uddannelsesaftaler og ansvaret for skoleoplæringseleverne på et sted. 

  Lærepladscentret på Rybners Handelsskole ligger på Spangsbjerg Møllevej og har åbent i skolens åbningstid.  

  Kontakt: 
  Christina Klingenberg 
  T. 7613 3325 
  ck@rybners.dk 

  Peter Møller 
  T. 3045 8324 
  pemv@rybners.dk 

  Godkendelse som uddannelsessted  

  Vi vejleder dig gerne omkring processen, når din virksomhed skal godkendes som uddannelsessted.  

  Inden for det merkantile område er der mulighed for at blive godkendt som uddannelsessted for henholdsvis detail-, kontor- og handelselever. 

  Fra de faglige udvalg i Uddannelsesnævnet er der udarbejdet materiale for hver branche og uddannelse. Der er Faktablade, der beskriver uddannelserne samt godkendelsesskemaer, som skal udfyldes og sendes til Rybners. 

  Find godkendelsesskemaer her 

  Alle godkendte virksomheder registreres på www.lærepladsen.dk. Her har virksomheder mulighed for at oprette og aktivere en profil, lægge stillingsopslag ind og finde lærepladssøgende elever.  

  Jobopslag 
  Vi hjælper jer gerne med at synliggøre jeres jobopslag via Rybners Facebook-grupper. 

   

  Hvilke uddannelsesaftaler kan min virksomhed indgå med en elev? 

  Her kan du se de mest almindelige uddannelsesaftaler din virksomhed kan indgå med eleven.


  Almindelig uddannelsesaftale

  Eleven gennemfører størstedelen af uddannelsen som ansat i din virksomhed. 


  Kort uddannelsesaftale

  Eleven er ansat i virksomheden i en afgrænset del af uddannelsen. Minimum én oplæringsperiode og ét hovedforløb.


  Ny mesterlære 

  Eleven gennemfører en praktisk oplæring i din virksomhed i løbet af det første år af uddannelsen, i stedet for grundforløb. 

  Her finder du blanketter og vejledninger til uddannelsesaftaler

   

  Uddannelsesaftaler

  Læs mere om uddannelsesaftalerne på undervisningsministeriets hjemmeside, hvor du også kan finde en uddannelsesaftaleformular. Husk, at uddannelsesaftaler skal sendes til Rybners Handelsskole.  

  Ny mesterlære 

  Virksomheden skal sammen med skolen uddanne en elev fra start til slut. På den måde kommer eleven i gang i virksomheden med det samme og er kun i skole en dag om ugen i den første del af uddannelsen. 

  Det første år af uddannelsesaftalen gennemføres som praktisk oplæring i virksomheden med skole en dag om ugen og træder i stedet for grundforløbet. 

  • Aftalen omfatter hele praktik- og skoleforløbet. 
  • Virksomheden har det juridiske, økonomiske og uddannelsesmæssige ansvar for eleven i hele aftaleperioden. 
  • Eleven ansættes i virksomheden som lønmodtager med elevløn. Aflønningen sker efter branchens gældende overenskomst for elever. 
  • Virksomhed, elev og erhvervsskole udarbejder en personlig uddannelsesplan for eleven.  

  Den praktiske oplæring afsluttes med, at eleven gennemfører en praktisk opgave, som mester og kontaktlærer udformer i samarbejde. Opgaveløsningen foregår i virksomheden og vurderes godkendt/ikke godkendt af mester og kontaktlærer i fællesskab. 

  Herefter fortsætter eleven i hovedforløbet på samme måde som andre elever.

  Ønsker I en voksenlærling? 

  I forbindelse med ansættelse af en voksenlærling, er det vigtigt at følge en bestemt rækkefølge, når ansøgninger og dokumenter skal udfyldes og indsendes: 

  • Bliv godkendt som praktiksted 
  • Udfyld uddannelsesaftale (link til uddannelsesaftale)  
  • Udfyld ansøgning om tilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftale med voksne, og indsend til jobcentret. Kopi af den underskrevne uddannelsesaftale skal vedlægges.  
  • Når der er givet svar fra Jobcentret om tilskud, indsendes uddannelsesaftalen til Rybners.  
  • Udfyld og indsend voksenansøgningsblanket til atp, erhvervssikring. Vedlæg kopi af godkendelsen fra Jobcenter samt uddannelsesaftalen. 

  Hvordan får min virksomhed elevrefusion?  

  Du kan få dækket dine udgifter til løn og transport, når dine elever er på skole.


  Lønrefusion og befordring 

  Når eleven er på skole, kan virksomheden få lønrefusion og transporttilskud via Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). 

  Læs mere om udbetalinger fra AUB 


  Refusion til voksenlærling  

  Særlig lønrefusion til skoleperioder til elever, der er fyldt 25 år, kan opnås, hvis arbejdsgiveren under hele uddannelsesperioden udbetaler løn svarende til mindste specialarbejderløn inden for branchen. 

  Elevernes skoleophold 

  På Lærepladsen.dk kan du se, hvornår dine elever skal på skole. På Lærepladsen.dk kan du også:  

  • søge om at blive læreplads godkendt og se oplysninger om virksomhedens aktuelle lærepladsgodkendelser 
  • få overblik over nuværende elevers skoleophold og fravær 
  • oprette stillingsopslag og søge elever

  Læs mere om lærepladsen.dk 

  Planlægning af elevforløbet 

  God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er med til at sikre, at eleven får en uddannelse, der lever op til gældende krav og at din virksomhed får gavn af en veluddannet elev. 

  Der er særlige regler for elever med en uddannelsesaftale - bl.a. prøvetid, ophævelse osv. I kan læse mere om disse regler og få svar på andre spørgsmål på Uddannelsesnævnets hjemmeside:

  Elevansættelse

  Fordeling af ansvar
  Der kan sagtens være flere oplæringsansvarlige i en virksomhed og der kan også være sammenfald mellem oplæringsansvarlig og uddannelsesansvarlig. 

  Ved udfyldelse af uddannelsesplanen skal det angives, hvem der er ansvarlig for hvilke arbejdsområder og perioder. Skoleophold føres ligeledes ind i uddannelsesplanen. 


  Uddannelsesansvarlig 

  Som godkendt uddannelsessted for elever, har I en uddannelsesansvarlig i virksomheden. Den uddannelsesansvarlige har det overordnede ansvar for elevens forløb herunder: 

  • at der udarbejdes uddannelsesaftale, som sendes til Rybners
  • at der udarbejdes en uddannelsesplan for elevens forløb
  • at der bliver fulgt op på elevens forløb med minimum 3 samtaler


  Oplæringsansvarlig 

  Den oplæringsansvarlige skal være faglært eller tillært indenfor branchen og varetager hele eller dele af den faglige oplæring i hverdagen. 

  Oplæringsansvarlige kan finde inspiration og konkrete ideer til arbejdet ved at blive med af skolens netværk for oplæringsansvarlige. 

   

  Erhvervsskolereformen 2015 - et kort overblik 

  I august 2015 trådte erhvervsskolereformen i kraft. Det betød en kortere uddannelse for nogle typer af elever og en længere uddannelse for dem, som tager den nye EUX. Det afhænger også af den baggrund, som eleverne kommer med, når de begynder på uddannelsen. Her kan du få et kort overblik over, hvad det betyder. 

  Direkte fra folkeskolen 
  For elever, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, bliver handelsskolens grundforløb 1-årig fra den 1. august 2015 inden for Detail- og Handelsuddannelserne. Hvis eleven ønsker Kontoruddannelsen, bliver forløbet 2-årigt, fordi eleven skal have EUX-fag, som er fag på gymnasialt niveau. 

  Mere end et år væk fra folkeskolen 
  For elever, der er gået ud af 9. eller 10. klasse for mere end 1 år siden, er grundforløbet på ½ år. 

  Over 25 år 
  For elever, der er fyldt 25 år, skal der foretages en realkompetencevurdering med henblik på at fastsætte uddannelsestiden. 

  STX, HF og HTX 
  Elever med gymnasial baggrund (STX, HF og HTX) skal have et forløb på 5 uger, før de er klar til den 2-årige elevuddannelse. 

  HHX 
  Elever med HHX skal have et forløb på op til 5 uger, før de er klar til den 2-årige elevuddannelse 

  EUX - hvad er det? 
  EUX er det studiekompetencegivende forløb inden for erhvervsuddannelserne. På de merkantile uddannelser betyder EUX, at I får elever, der har studiekompetencer og som sideløbende med uddannelsen kan gennemføre fag på Erhvervsakademierne.  

  Det er et krav med EUX for at kunne blive uddannet inden for kontor og en valgmulighed inden for detail og handel. 

  En EUX-elever afslutter efter 2 år med fagene Dansk på A-niveau, Afsætning, VØ, Engelsk og IT på B-niveau. Matematik, Samfundsfag, Organisation, Tysk og Innovation på C-niveau. 

  Derudover undervises eleven i en lang række erhvervs- og uddannelsesspecifikke fag, som er målrettet enten kontor, handel eller detail. Denne del af undervisningen skal bla. udvikle elevens kompetencer til at indgå på en arbejdsplads som aktiv og ansvarlig medarbejder i relevante arbejdsopgaver og som medskaber af arbejdspladskulturen. 

  Undervisningen tager udgangspunkt i et innovativt og projektorienteret studiemiljø, hvor eleven udfordres både på det personlige og faglige plan. Et unikt virksomhedsnetværk på Rybners Handelsskole gør, at eleven gennem uddannelsen vil opnå relationer til en lang række lokale virksomheder – både gennem praktikophold og cases i undervisningen. 

  keyboard_arrow_up