OBS! Den version af Internet Explorer, du benytter, er forældet. Vi anbefaler, du gør brug af en nyere browser, så du får den fulde oplevelse, når du besøger Rybners.dk

Overvejer du at søge om optagelse på grundforløb 2 (GF2) til ambulancebehandler

Her vil du finde svar på mange af de mest typiske spørgsmål

Få svar her!

Ambulancebehandler er en populær og eftertragtet uddannelse. Vi har derfor mange ansøgere på GF2 ambulancebehandler, og vi får ligeledes mange henvendelser med spørgsmål til uddannelsen.
Derfor har vi på denne side samlet de mest typiske spørgsmål og svar om optagelse på uddannelsen! 

Veje ind på uddannelsen

Der er mange veje at gå, og det er derfor vigtigt, at du vælger den vej, som du synes, kunne være den mest spændende vej og bedst for dig. Du kan gå en fagfaglig vej via EUD-vejen/uddannelsesvejen og herigennem skabe dig en masse erfaring både fagligt som personligt, som kan vægte højt.

Du kan også tage en mere boglig vej med en gymnasial uddannelse og herefter tage ufaglært arbejde indenfor sundhedssektoren.

Fælles for begge veje er dog, at du ikke kan være sikke på, at du får en af de eftertragtede elevlærepladser, som du skal have for at kunne gennemføre uddannelsen. Så vi opfordrer dig til, at du også arbejder på en plan B.

Du skal dog også være opmærksom på, at det ikke er sikkert, at du får en elevlæreplads, første gang du søger. Det er ikke ualmindeligt, at der er søgt 2-3 gange, før man får en elevlæreplads hos en ambulanceudbyder. Så hav tålmodighed, og giv ikke op første gang, du får et afslag!

Eksempler på ansøgere:

 1. Har afsluttet 9 -10 kl. med gode karakter. Har anden ungdomsuddannelse (gerne sundhedsfaglig, men ikke et krav). Har haft frivilligt arbejde, fritidsjob, aktivt fritidsliv evt. som træner eller foreningsarbejde. Har evt. erfaring fra forsvaret eller fra et højskoleophold. 
 2. Har gennemført HF, EUX, STX, HTX, HHX. Har ufaglært erfaring fra sundhedssektoren, plejehjem, hospital eller som handicapmedhjælper. Har haft frivilligt arbejde, fritidsjob, aktivt fritidsliv evt. som træner. Har erfaringer fra forsvaret eller højskoleophold.
 3. Er over 25 år, og kan komme med mange forskellige baggrunde, som fx folkeskolelærer, SOSU-assistent, sygeplejerske, eller en EUD-uddannelse, som kan være indenfor alle erhverv.               

Alt om grundforløb

Det korte svar er nej. Vi har på Rybners ikke et GF1, hvor man får kendskab til denne uddannelse. Årsagen er, at man på ambulancebehandleruddannelsen skal have haft kørekort i 3 år for at kunne starte på uddannelsen, og da GF1 kun er for unge, der lige har forladt grundskolens 9 eller 10 klasse i op til 2 år efter afslutning, er det ikke en mulighed. (Kørekort på 3 år kan der dispenseres for, i forhold til chaufførkort men det vægtes højt hos ambulanceudbyderne, da man derigennem har fået kørselserfaring som en vigtig del af jobbet).     

Går du i 9 eller 10 kl. og ønsker du at søge denne uddannelse og ved, at det er denne vej, du gerne vil uddanne dig i fremtiden, så er der mange veje at gå - se særlig afsnittet Veje ind på uddannelsen.

Målgruppen for GF2 er unge i alderen 20 - 27 år, som kan klare de psykiske og fysiske krav, som ambulanceudbyderne stiller til deres lærlinge. Disse krav kan variere fra ambulanceudbyder, så vi må henvise dig til ambulanceudbydernes hjemmesider, hvor du vil kunne se de aktuelle krav.  

Vurderingen af, om du vil være indenfor målgruppen, foregår ved en optagelsessamtale, hvor vi sammen med dig og en vejleder på uddannelsen ser på dine karrieremuligheder, for at vurdere, om grundforløbet på 20 uger vil kunne give dig større chance for at kunne komme i betragtning til en af de eftertragtede lærepladser.
 

Nej. Det er ikke et krav, at man skal have bestået GF2, før man kan søge elevlæreplads som ambulancebehandler hos en ambulanceudbyder. Lang de fleste elever, som kommer i gang med uddannelsen, har en elevlærepladsaftale før de starter på uddannelsen på GF2. Man skal dog have bestået GF2 ambulancebehandler, før man kan starte på hovedforløbene.

Vi har to slags grundforløb til ambulancebehandleruddannelsen på henholdsvis 10 uger og 20 uger.

14 ugers grundforløb er for dig, som har fået en lærepladsaftale hos en ambulanceudbyder. Du bliver automatisk tilmeldt af din arbejdsgiver og skal derfor ikke søge om optagelse via optagelse.dk. Vi starter hold op flere gange om året, pt. 4 gange om året. Du skal typisk starte på dit grundforløb 1 - 2 uger efter, at du er startet med din praktik hos din arbejdsgiver.

Grundforløbet er for elever med aftale, hvis eleven lever op til følgende:

 • Dansk på minimum 10. klasses niveau
 • Dokumentation for to ugers erhvervserfaring, uanset branche
 • Kørekort B
 • Minimum en af følgende:
  - Bestået optagelsesprøve hos en ambulanceoperatør. Optagelsesprøven forudsættes at have fysiske elementer.
  - Har haft idræt som valgfag i 10. klasse, gået på idrætsefterskole, idrætshøjskole eller lignende.
  - Uddannelsesbevis for idræt fra Beredskabsstyrelsen eller gennemført værnepligt.
  - Eller tilsvarende aktiviteter.

20 ugers grundforløb er for dig, som ikke har en uddannelsesaftale, men som ønsker at øge og kvalificere dine kompetencer til at komme i betragtning til en læreplads hos en ambulanceudbyder.   

Vi opretter som oftest kun ét hold på op til 25 elever 2 gange om året. Ét hold med start i januar og et med start i august. Vi har dog ofte over 100 ansøgere via optagelse.dk, så vi forsøger derfor at optage de elever, som vil kunne have størst muligt udbytte ud af at tage grundforløbet, og som vil have de bedste muligheder for at kunne komme i betragtning til en læreplads hos en ambulanceudbyder.

Du søger via www.optagelse.dk under ungdomsuddannelser. Husk at vedlægge alle dine eksamenspapirer fra folkeskolen og ungdomsuddannelser m.m. Er du 25 år ved uddannelsesstart, skal du også vedlægge dit CV med henblik på en Realkompetencevurdering-vurdering. Men sæt dig grundigt ind i, om det er den rette vej for dig at søge GF2 som det første (Dette og meget mere, vil du kunne blive klogere på ved at læse afsnittet Merit og realkompetencevurdering (RKV)). 

Der er ingen frist for, hvornår man skal have søgt GF2, men vi opfordrer dig til at få søgt så hurtig som muligt, så du har størst mulig chance for at blive optaget, og du vil kunne være med på de informationsmøder, som der er op til optagelsessamtalerne. Vi vil derfor opfordre dig til at ansøge GF2 for augustoptaget midt i maj, eller midt i november for at komme med januar optaget. Det kan være, at der er ledige pladser efter denne dato, men du må forvente, at holdene er fyldt op.

 • GF2 kan forbedre dine chancer for en elevlæreplads, men det er stadigt meget svært at få en elevlæreplads. Kun ca. 4 til 6 ud af de 25 elever får en elevlæreplads under eller lige efter GF2. Andre elever får sig først en elevlæreplads nogle år efter grundforløbet.
 • GF2 giver dig også kompetencer til, at du kan søge stillinger efter GF2 såsom Redder til ikke behandlingskrævende liggende sygetransport. Hvilket svarer til et kursus på 4 uger. Her ser vi en del, som får arbejde indenfor disse job, og at de efter 1- 2 år bliver ansat som ambulancebehandlerelev.
 • Du skal forvente at skulle søge flere gange, også til den samme ambulanceudbyder, inden du bliver optaget som elev pga. af de mange ansøgere og den store interesse for uddannelsen.
 • Du kan ikke starte på hovedforløbet, før du har en elevlærepladsaftale med en ambulanceudbyder.
 • Du kan ikke komme i skoleoplæring efter GF2.
 • Det koster 1 klip ud af 6 i SU-systemet at tage et grundforløb.
 • Det koster 1 klip ud af 3 i EUD-systemet (hvilket betyder, at man kun kan tage to EUD 20 ugers forløb uden at man i forvejen har en læreplads).  

Adgangskrav og udvælgelsesproces

En ting er de krav, som er oplyst på www.ug.dk, som er de generelle krav for optagelse på en EUD-uddannelse. Noget andet er de krav, som den enkelte ambulanceudbyder stiller. Disse krav finder du under de enkelte ambulanceudbyders hjemmesider.  

Udvælgelsesforløbet foregår som oftest ved, at de enkelte udbydere søger elever 1 - 2 gange om året
- find mere information på deres hjemmesider.

Dette foregår elektronisk på nettet efter udbyderens anvisning på deres hjemmesider. Du vil skulle lave en ansøgning og vedhæfte udtalelser m.m. Hos nogle udbydere bliver du også bedt om at svare på nogle generelle spørgsmål eller evt. i forhold til en opstillet case.

Ud af de mange ansøgere udvælges et antal, som vil blive indkaldt til en samtale og en fysisk testdag.

Er du stadig interessant for udbyderen, kan du blive tilbudt en elevlæreplads på en station i det område, hvor ambulanceudbyderen har ambulancekørslen i Danmark.

Når elevlærepladskontrakten er underskrevet, bliver du automatisk tilmeldt os som skole.

Ambulanceudbyderne har typisk krav til din fysik. Ambulanceudbyderne er generelt gode til at informere om, hvad disse test går ud på, på deres hjemmeside. Formålene med disse tests er at sikre, at du vil kunne klare jobbet som ambulancebehandler, også efter 10 år i jobbet. Man vil også gerne sikre sig med disse test, at man generelt kan lide at holde sig i fysisk god form. Med andre ord, er det den profil, man gerne vil have ansat. Det er ikke urimelige krav, der bliver stillet, men man skal være forberedt. Har man ikke dyrket nogen form for motion, men siddet meget stille på jobbet m.m., vil man få problemer i denne del at optagelsesproceduren, og højest sandsynlig blive frasorteret.

Der er mange, som spørger, om en gammel skade eller problemer med ryggen kan være en forhindring. Svaret er, at du skal henvende dig til din læge eller direkte til ambulanceudbyderen for at få et svar og en vurdering herfra.

Diagnoser og sygdomme er ligeledes en vurdering, som din læge og udbyderne alene kan svare på. Dog skal du være særligt opmærksom i forhold til kørekort og chaufførkort, hvor der stilles særlige krav - se særlig afsnittet vedr. kørekort.

20 - 21 år

Der er ikke noget loft på din alder, men du skal være opmærksom på, at der er de samme fysiske krav hos ambulanceudbyderne. Det er selvfølgelig en fordel, at man har faglig relevant erfaring.

Vi vil altid opfordre dig, som er 28 år og opefter, til at søge direkte hos ambulanceudbyderne, dvs. du skal ikke søge GF2 på 20 uger. De kompetencer, som GF2 kan give dig, har du allerede fået i kraft af andre jobs og generel livserfaring. Får du en elevlæreplads, får du et afkortet forløb på GF2 på 10 uger.        

 

Det er ikke et krav, at du har kørekort B, da det er indeholdt i uddannelsen. Du skal dog være opmærksom på, at ambulanceudbyderne typisk ansætter elever, der har haft kørekort B i minimum 3 år. Det gør de, fordi det er en fordel at have erfaring med bilkørsel, da du tidligt i uddannelsen kommer til at skulle køre udrykningskørsel i en ambulance.

OBS! Vær opmærksom på, at hvis du er i behandling med insulin, kan det være svært at blive godkendt til at køre udrykningskøretøjer.

Lærepladsudbydere

Du ansøger om en læreplads hos en ambulanceudbyder i Danmark. Du kan på www.laerepladsen.dk se, hvem der har elever i dit søgeområde.  

Det er ikke en oplysning, vi som skole har. Det er udelukkende udbyderne, som ligger inde med det svar. Så vi må henvise hertil, men der er mange ansøgere, og det er en populær uddannelse, så der er helt klart flere ansøgere. end der er elevlærepladser til. Men det skal jo ikke afholde dig for at søge.  Måske har du den rette profil, som udbyderne efterspørger.
Får du en læreplads, kan du glæde dig til en spændende uddannelse, med meget høj faglighed, både på skolen, som i din praktik og vi er som skole stolte af at være en del af samarbejdet med ambulanceudbyderne i Danmark.

Nej

Merit og realkompetencevurdering

Du vil kunne få merit for eksamen i de fag, som du har fået på anden vis. Det er derfor vigtigt, at du vedhæfter dine eksamenspapir i ansøgningen på optagelse.dk. Skolen tilbyder anden undervisning for de elever som har merit for grundfagene.

Der er følgende fag og niveauer er på uddannelsen: 

 • Dansk på E-niveau
 • Naturfag på F-niveau
 • Psykologi på F-niveau

Du kan på www.ambulancebehandler.nu se, hvad der kan give afkortelse på uddannelsen.

www.euv25.dk, kan du indtaste dine kompetencer og herigennem få en idé om, hvor meget du vil kunne få i afkortning på uddannelsen. Det er dog altid skolen eller det faglige udvalg, som i sidste ende skal vurdere og lave din RKV. 

Generelt er det svært at få afkortning på denne uddannelse, selv med en SOSU-assistent eller sygeplejerskeuddannelse eller tilsvarende, da uddannelsen er meget specielt, og der ikke er mange uddannelser, som svarer til denne. Derfor skal man regne med fuld længde, som med grundforløbet er på ca. 4 år. Pga. de mange ansøgere, laver skolen meget sjældent en RKV-vurdering, før du har en elevlærepladsaftale med en ambulanceudbyder. Du henvises derfor til overstående hjemmesider.         

Andet

Læs mere om hvordan du får vurderet og anerkendt udenlandske eksamensbeviser og andre kvalifikationer her: www.ufm.dk/uddannelse/anerkendelse-og-dokumentation/guide-til-anerkendelse

Da din arbejdsgiver kan have indgået en overenskomst med enten FOA eller 3F. Vi henviser derfor til deres hjemmesider.  

Nej, der er fuld beskæftigelse.  

Vil du vide mere?

Ønsker du større viden om, hvordan uddannelsen er opbygget, kan du på www.ambulancebehandler.nu læse mere.  Om fx:

 • Optagelse med særlige krav til hovedforløbet, herunder din alder og kørekort.
 • Hvordan du finder en praktikplads.
 • Uddannelsesmateriale som grafiske oversigter over uddannelsen.
 • Du kan også læse om realkompetencevurdering (RKV) for dig, som er 25 år ved uddannelsesstart og måske har en anden faglig relevant uddannelse bag dig.   
 • www.ug.dk. Her finder du mange gode generelle oplysninger om ambulancebehandleruddannelsen. 
 • Transporterhvervet uddannelser www.tur.dk

Har du flere spørgsmål?

Skulle du alligevel sidde med et spørgsmål, som ikke er besvaret, kan du kontakte studievejleder Poul Erik Viuff hver onsdag fra kl. 9 - 12 på telefon 7913 4428  eller booke en online vejledningssamtale herunder

 


Få en snak om uddannelserne til:

Ambulancebehandler
Autohjælp
Personvognsmekaniker
Lager- og terminaluddannelsen

Book et videomøde med Poul Erik

Vejledning

Hjælp og vejledning

Få hjælp og vejledning. Her finder du læsevejledninger, mentorordninger og kontaktinfo på vores studievejledere 

Læs mere

 

Kontakt

Fik du ikke svar på dit spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os. Klik på linket og ring eller skriv til rybners.

Kontakt os

keyboard_arrow_up