OBS! Den version af Internet Explorer, du benytter, er forældet. Vi anbefaler, du gør brug af en nyere browser, så du får den fulde oplevelse, når du besøger Rybners.dk

 • Almene Gymnasium

 • Vælg mellem 11 forskellige studieretninger

  Efter grundforløbet skal du vælge studieretning. Dit valg former din faglige profil og giver dig en helt unik mulighed for at fordybe dig i de fag, du synes, er allermest spændende.

  De 11 studieretninger

  Du kan vælge imellem 11 studieretninger, der tager din uddannelse i den retning, du drømmer om.


  Naturvidenskabelige studieretninger

  1. Matematik A - Fysik A - Kemi B

  Du kommer til at arbejde med naturvidenskabelige emner i samspil med matematik. Du bruger din naturvidenskabelige viden, når vi laver forsøg, matematiske beregninger, opstiller modeller og du får en indsigt i, hvordan verden er sat sammen – fra de allermindste partikler til universet i sin helhed. 

  2. Matematik A – Kemi A – Fysik B

  Du møder differentialligninger, rumgeometri og kommer til at tilbringe en masse tid i laboratoriet, når vi udfører eksperimententer og observationer. Vi arbejder fx med grøn og bæredygtig kemi, medicinalkemi, Newtons love og kernefysik.

   

  3. Matematik A – Kemi B – Fysik B

  På denne studieretning arbejder du med komplicerede matematiske beregninger, mens vi bringer kemi og fysik i fokus. Vi afprøver fx forskellige naturlove, arbejder med Newtons love i anvendelse, kemi i industrien og enzymers betydning for reaktionshastigheden.

   

  4. Matematik A – Bioteknologi A - Fysik B

  Synes du, at emner som kræftforskning, kloning, livsstilssygdomme og anvendelsen af mikroorganismer i industrien er spændende? Så er denne studieretning helt klart noget for dig. Vi arbejder både teoretisk og praktisk i laboratoriet, hvor vi udfører forskellige forsøg. 

  5. Biologi A – Kemi B

  Med biologi på a-niveau og kemi på b-niveau kan du se frem til at dykke ned i mange naturvidenskabelige problemstillinger og emner. Du får en bred viden om mange sundhedsmæssige, bioetiske, bæredygtige og industrielle aspekter af hverdagen, samfundet og verden. 

   

  6. Matematik A – Geovidenskab A - Kemi B

  Geologiske og fysiske fænomener på jorden, stoffers opbygning og omdannelse og matematiske teorier danner fundamentet i denne studieretning. Se frem til at arbejde med fx klimaproblematikker og bæredygtig udvikling, energiforbrug, fossile brændsler og livets udvikling.

   


  Samfundsfaglige studieretninger

   

  7. Samfundsfag A – Matematik A

  Er du interesseret i at studere samfundets udvikling, mens du videreudvikler dine matematiske færdigheder? Når du vælger denne studieretning, kan du glæde dig til gode debatter om samfundsfaglige problemstillinger, tal og statistik og ikke mindst at opleve, hvordan matematik og samfundsfag støtter op om hinanden. 

  8. Samfundsfag A – Engelsk A

  I denne studieretning arbejder du med problemstillinger inden for sprog og samfund i en europæisk og global sammenhæng. Med samfundsfag på A-niveau bliver du solidt klædt på til at kunne diskutere politik, økonomi og sociologi, samtidigt med at du fordyber dig i engelsk sprog og kultur. 

   


  Sproglig studieretning

   

  9. Engelsk A – Spansk A – Tysk B

  Har du et godt sprogøre og vil du arbejde med nogle af verdens mest talte sprog? På denne studieretning kommer du til at arbejde med forskellige emner, der alle tager afsæt i sprog, kultur og historie. Du bliver god til både at tale, skrive og forstå sprogene og kan se frem til at blive godt rustet til en global fremtid.


  Kunstneriske studieretninger

   

  10. Musik A – Matematik A

  Er du vild med logik og musik, så rammer denne studieretning plet. Her har du mulighed for at jonglere med tal, mens du komponerer noder, så det giver genklang i dine matematiske og kreative evner.

  11. Musik A – Engelsk A

  Vi arbejder både praktisk og teoretisk med forskellige sproglige udtryk, som de ses og høres i musikken og i den engelske litteratur. I musik træner vi sang, instrumentalspil og du lærer at optræde. I faget engelsk får du udviklet dine sproglige kompetencer – både i skrift og tale.

   

  Gå i dybden med studieretningerne

  Studieretningerne består af obligatoriske fag, studieretningsfag, valgfag samt et studieretningsprojekt. Det er to eller tre forskellige fag, som kendetegner studieretningen. I skemaet kan du se de obligatoriske fag under hver af de 11 studieretninger.

   1G2G3G
  Studieretning   
  Matematik A   
  Fysik A   
  Kemi B   
  Obligatoriske fag   
  Dansk A   
  Historie A   
  Idræt C   
  Engelsk B   
  2. fremmedsprog A/B   
  Evt. 2. fremmedsprog A*   
  Samfundsfag C   
  Kunstnerisk fag C   
  Religion C   
  Biologi C   
  Oldtidskundskab C (vestlig civilisation og kultur)   
  Studieretningsprojekt    
  Valgfag   
  Valgfag - Se liste   

  * Hvis du har begyndersprog spansk eller fransk som 2. fremmedsprog, skal det tages på A. niveau i 3g, og dermed bortfalder et valgfag i 3g.

   1G2G3G
  Studieretning   
  Matematik A   
  Kemi A   
  Fysik B   
  Obligatoriske fag   
  Dansk A   
  Historie A   
  Idræt C   
  Engelsk B   
  2. fremmedsprog A/B   
  Evt. 2. fremmedsprog A*   
  Samfundsfag C   
  Kunstnerisk fag C   
  Religion C   
  Biologi C   
  Oldtidskundskab C (vestlig civilisation og kultur)   
  Studieretningsprojekt    
  Valgfag   
  Valgfag - Se liste   

  * Hvis du har begyndersprog spansk eller fransk som 2. fremmedsprog, skal det tages på A. niveau i 3g, og dermed bortfalder et valgfag i 3g.

   1G2G3G
  Studieretning   
  Matematik A   
  Fysik B   
  Kemi B   
  Obligatoriske fag   
  Dansk A   
  Historie A   
  Idræt C   
  Engelsk B   
  2. fremmedsprog A/B   
  Evt. 2. fremmedsprog A*   
  Samfundsfag C   
  Kunstnerisk fag C   
  Religion C   
  Biologi C   
  Oldtidskundskab C (vestlig civilisation og kultur)   
  Studieretningsprojekt    
  Valgfag   
  Valgfag - Se liste   

  * Hvis du har begyndersprog spansk eller fransk som 2. fremmedsprog, skal det tages på A. niveau i 3g, og dermed bortfalder et valgfag i 3g.

   1G2G3G
  Studieretning   
  Matematik A   
  Bioteknologi A*   
  Fysik B   
  Obligatoriske fag   
  Dansk A   
  Historie A   
  Idræt C   
  Engelsk B   
  2. fremmedsprog A/B   
  Evt. 2. fremmedsprog A**   
  Samfundsfag C   
  Kunstnerisk fag C   
  Religion C   
  Oldtidskundskab C (vestlig civilisation og kultur)   
  Studieretningsprojekt    
  Valgfag   
  Valgfag - Se liste   

  * Bioteknologi indeholder Kemi B og Biologi B

  ** Hvis du har begyndersprog spansk eller fransk som 2. fremmedsprog, skal det tages på A. niveau i 3g, og dermed bortfalder et valgfag i 3g.

   1G2G3G
  Studieretning   
  Biologi A   
  Kemi B   
  Obligatoriske fag   
  Dansk A   
  Historie A   
  Idræt C   
  Matematik B   
  Engelsk B   
  2. fremmedsprog A/B   
  Evt. 2. fremmedsprog A*   
  Samfundsfag C   
  Kunstneriskfag C   
  Fysik C   
  Religion C   
  Oldtidskundskab C (vestlig civilisation og kultur)   
  Studieretningsprojekt   
  Valgfag   
  Valgfag - Se liste   

  * Hvis du har begyndersprog spansk eller fransk som 2. fremmedsprog, skal det tages på A. niveau i 3g, og dermed bortfalder et valgfag i 3g.

   1G2G3G
  Studieretning   
  Matematik A   
  Geovidenskab A*   
  Kemi B   
  Obligatoriske fag   
  Dansk A   
  Historie A   
  Idræt C   
  Engelsk B   
  2. fremmedsprog A/B   
  Evt. 2. fremmedsprog A**   
  Samfundsfag C   
  Kunstnerisk fag C   
  Religion C   
  Oldtidskundskab C (vestlig civilisation og kultur)   
  Studieretningsprojekt   
  Valgfag   
  Valgfag - Se liste   

  * Geovidenskab indeholder Naturgeografi B og Fysik B

  ** Hvis du har begyndersprog spansk eller fransk som 2. fremmedsprog, skal det tages på A. niveau i 3g, og dermed bortfalder et valgfag i 3g.

   1G2G3G
  Studieretning   
  Samfundsfag A   
  Matematik A   
  Obligatoriske fag   
  Dansk A   
  Historie A   
  Idræt C   
  Engelsk B   
  2. fremmedsprog A/B   
  Evt. 2. fremmedsprog A   
  Fysik C   
  Kunstnerisk fag C   
  Religion C   
  Biologi C   
  Naturgeografi C   
  Oldtidskundskab (vestlig civilisation og kultur)   
  Studieretningsprojekt   
  Valgfag   
  Valgfag - Se liste   

   

   1G2G3G
  Studieretning   
  Samfundsfag A   
  Engelsk A   
  Obligatoriske fag   
  Matematik B   
  Dansk A   
  Historie A   
  Idræt C   
  2. fremmedsprog A/B   
  Evt. 2. fremmedsprog A   
  Fysik C   
  Kunstnerisk fag C   
  Religion C   
  Biologi C   
  Naturgeografi C   
  Oldtidskundskab (vestlig civilisation og kultur)   
  Studieretningsprojekt   
  Valgfag   
  Valgfag - Se liste   

   

   1G2G3G
  Studieretning   
  Engelsk A   
  Spansk A   
  Tysk B   
  Obligatoriske fag   
  Dansk A   
  Historie A   
  Idræt C   
  Matematik C   
  Fysik C   
  Kunstnerisk fag C   
  Samfundsfag C   
  Biologi C   
  Religion C   
  Oldtidskundskab C (vestlig civilisation og kultur)   
  Latin C el. Naturgeografi C   
  Studieretningsprojekt   
  Valgfag   
  Valgfag - Se liste   

   

   1G2G3G
  Studieretning   
  Musik A   
  Matematik A   
  Engelsk B   
  Obligatoriske fag   
  Dansk A   
  Historie A   
  Idræt C   
  2. fremmedsprog A/B   
  Evt. 2. fremmedsprog A*   
  Fysik C   
  Samfundsfag C   
  Religion C   
  Biologi C   
  Naturgeografi C   
  Oldtidskundskab C (vestlig civilisation og kultur)   
  Studieretningsprojekt   
  Valgfag   
  Valgfag - Se liste   

  * Hvis du har begyndersprog spansk eller fransk som 2. fremmedsprog, skal det tages på A. niveau i 3g, og dermed bortfalder et valgfag i 3g.

   1G2G3G
  Studieretning   
  Musik A   
  Engelsk A   
  Matematik B   
  Obligatoriske fag   
  Dansk A   
  Historie A   
  Idræt C   
  2. fremmedsprog A/B   
  Evt. 2. fremmedsprog A*   
  Fysik C   
  Samfundsfag C   
  Religion C   
  Biologi C   
  Naturgeografi C   
  Oldtidskundskab C (vestlig civilisation og kultur)   
  Studieretningsprojekt   
  Valgfag   
  Valgfag - Se liste   

  * Hvis du har begyndersprog spansk eller fransk som 2. fremmedsprog, skal det tages på A. niveau i 3g, og dermed bortfalder et valgfag i 3g.

  keyboard_arrow_up