OBS! Den version af Internet Explorer, du benytter, er forældet. Vi anbefaler, du gør brug af en nyere browser, så du får den fulde oplevelse, når du besøger Rybners.dk

SPROG- OG PRAKTIKOPHOLD I EUROPA

Erasmus+ programmet

Erasmus+ er vores praktik- og uddannelsestilbud i Europa, som er støttet af EU-midler. Programmet giver dig mulighed for som elev på Rybners Handelsskole og Tekniske Skole at komme på sprog- og praktikophold i Europa.

Hvad er Erasmus+? 

Erasmus+ er faglig kompetenceudvikling gennem interkulturelle rejser. Målet er at give dig som elev på Rybners Erhversuddannelser indsigt i internationale problemstillinger for herigennem at gøre dig i stand at begå dig i en global verden - både personligt, studiemæssigt og erhvervsmæssigt.

Med midlerne fra Erasmus+ programmet ønsker vi på Rybners at løfte kvaliteten af vores erhvervsuddannelser endnu mere, så du som elev udfordres, bliver livsduelige og så dygtige som mulig med sigte på optimale job- og karrieremuligheder. 

Vores erhvervsuddannelser har et globalt udsyn

Med Erasmus+ midler har vores erhvervsuddannelsernes en ambition om:


Elevmobilitet

At styrke vores elevers globale udsyn med elevmobilitet og andre interkulturelle aktiviteter i vore uddannelser


Inklusion

At give sårbare elever lige mulighed for uddannelse og dannelse med et internationalt perspektiv - uanset baggrund.


Bæredygtighed

At skabe internationalt samarbejde om bæredygtige løsninger på fremtidens klimaudfordringer.


Lærermobilitet

At styrke lærernes kompetencer gennem international opkvalificering. 

Udlandsophold støttet af Erasmus+

Elever fra Restaurant- og Kokkeskolen i Lapland  

Vores elever fra Restaurant- og Kokkeskolen Bo, Nanna og Nico lavede mad med anderledes råvarer og i et andet miljø end de er vant til. De var i marts en uge i Kautokeino i Lapland for at besøge en samisk erhvervsskole.

Eleverne samarbejdede med de samiske elever om at lave middag med bl.a. rensdyrkød. Det foregik udendørs til indvielsen af verdens største Lavvu - en slags telt, som er de samiske rensdyrnomaders oprindelige boform.

Udover spændende madlavning var vores elever også på snesafari med snescooter og hvor de så rensdyr.

I maj måned blev det de samiske elevers tur til at komme til Danmark og opleve en - for dem - anderledes madkultur.
 

Erasmus+ programmet

Læs mere om EU programmet

Uddannelsesvejledning

Hvad er dine planer? Vores uddannelsesvejledning hjælper dig altid gerne.

Kontakt uddannelsesvejledningen

keyboard_arrow_up