OBS! Den version af Internet Explorer, du benytter, er forældet. Vi anbefaler, du gør brug af en nyere browser, så du får den fulde oplevelse, når du besøger Rybners.dk

Erhvervsuddannelserne på Rybners oplever igen fremgang

24.03.2022

Igen i år har flere elever fra folkeskolen søgt ind på en erhvervsuddannelse på Rybners. Skolen oplever fremgang i ansøgningerne til de uddannelser, der leverer faglærte til den grønne omstilling.

Foto: Flere unge vil være smed i Esbjerg. Mange kan nemlig se en fremtid med en erhvervsfaglig uddannelse.Foto: Flere unge vil være smed i Esbjerg. Mange kan nemlig se en fremtid med en erhvervsfaglig uddannelse.

1. marts var deadline for tilmelding til en ungdomsuddannelse for folkeskolens 9. og 10. klasser.

390 elever har i år søgt ind på Rybners Tekniske Skole, Handelsskole og EUX. Det er en stigning i antallet af ansøgere til erhvervsuddannelsernes grundforløb (GF1) på 6 % sammenlignet med sidste år, hvor antallet af ansøgere også gik frem i forhold til tidligere år. 

Flest har tilmeldt sig grundforløbet Byggeri, hvor de bl.a. får en introduktion til tømrer- og elektrikeruddannelserne. 160 har søgt om optagelse på grundforløbet, hvilket er 49 mere end sidste år.

Direktør for Rybners Erhvervsuddannelser Lars Katzmann er meget tilfreds med det stigende tilmeldingstal:

- Jeg tænker det er et udtryk for, at de unge mennesker kan se en fremtid i et blive faglært, men også det at en erhvervsuddannelse giver mulighed for at videreuddanne sig på de videregående uddannelser som f.eks. ingeniør, elinstallatør eller markedsføringsøkonom.

Samtidig med at ansøgningerne fra de unge stiger til erhvervsuddannelserne på Rybners, oplever skolen en stor efterspørgsel på lærlinge fra de sydvestjyske virksomheder: 

- Vi har ikke haft så mange lærlinge ude på lærepladserne i mange år som nu, det er et udtryk for at der er brug for rigtig mange hænder og hoveder. Vi har ikke mangel på lærepladser, nærmere mangel på elever til disse. Det er en tendens vi har oplevet gennem de seneste år indenfor næsten alle brancher.     

Flere vil være smede og VVS’ere

Et af de grundforløb på Rybners Tekniske Skole, som i år oplever fremgang efter flere år med en nedadgående kurve er Metal og energi. Grundforløbet, som bl.a. omfatter smed og VVS-energiuddannelsen, har i år fået 25 ansøgere. Det er langt fra de 100 elever, der gik på smedeuddannelsen i 2012. Men pilen peger opad, hvilket er et godt tegn for en branche, der mangler faglært arbejdskraft:

- Vi er meget tilfredse med fremgangen på metal og energi-uddannelserne, men der er brug for rigtig mange flere elever. Vi arbejder sammen med virksomhederne og arbejdsmarkedsparter på at rekruttere endnu flere til disse fag. Det er områder hvor mulighederne for arbejde er uden sammenligning.

Rybners har de senere år investeret i nyt udstyr og moderniseret bl.a. smedelokalerne, så de matcher det eleverne møder i virksomhederne.

Uddannelser:

2021:2022:Fremgang:
Byggeri11116049
Livsstil & sundhed223816
Metal og energi18257

Tabel 1: Top-3: Ansøgninger til GF1 på Rybners
Erhvervsuddannelser (per 1. marts 2022)

Uddannelser:2022:
Byggeri160
Mekanik, transport og logistik48
Livsstil & sundhed38
EUX Tømrer27
Metal og energi25

Tabel 2: De mest søgte GF1-uddannelser på Rybners
Erhvervsuddannelser (per 1. marts 2022)

En klimaerhvervsskole i Esbjerg kan løfte hele sektoren

Selvom erhvervsuddannelserne på Rybners oplever fremgang, så kræver den grønne omstilling flere ressourcer og nye kompetencer på arbejdsmarkedet. Alle analyser peger på massiv mangel på arbejdskraft i den nærmeste fremtid - specielt kommer Danmark til at mangle erhvervsuddannede som smede, VVS’ere og elektrikere.

- Flere unge og ufaglærte voksne skal rekrutteres til erhvervsuddannelserne, og flere voksne specialarbejdere og erhvervsuddannede skal videre- og efteruddannes for at sikre medarbejdernes og virksomhedernes konkurrencedygtighed i den grønne omstilling, udtaler Olaf Rye, adm. direktør på Rybners.

Han ser Esbjerg som et oplagt sted for den ene af tre nye klimaerhvervsskoler, som regeringen har foreslået:

- En klimaerhvervsskole hører til i Esbjerg. Her har vi fundamentet til at uddanne flere grønne faglærte og skabe en internationalt anerkendt klimaerhvervsskole for energi.

Konkret forventes investeringerne i den grønne omstilling frem mod 2030 at indebære et samlet behov for 130.000 årsværk fra faglærte.

Læs mere om uddannelserne på Teknisk Skole

 

Nyhedsbrev

Få nyt om studielivet på vores ungdomsuddannelser og information om uddannelsesvalg.

Tilbage

keyboard_arrow_up