OBS! Den version af Internet Explorer, du benytter, er forældet. Vi anbefaler, du gør brug af en nyere browser, så du får den fulde oplevelse, når du besøger Rybners.dk

På trods af corona: Eleverne trives på Rybners Tekniske Skole

22.02.2021

Rybners Tekniske Skoles årlige trivselsmåling viser stor tilfredshed blandt eleverne. Målt på faglighed og læringsmiljø vurderer de skolen blandt de bedste i landet.

Foto: Trivselsindexet for eleverne på de tekniske uddannelserne ligger på 80 – gennemsnittet blandt eleverne på alle landets tekniske uddannelser er 78.Foto: Trivselsindexet for eleverne på de tekniske uddannelserne ligger på 80 – gennemsnittet blandt eleverne på alle landets tekniske uddannelser er 78.

Rybners Tekniske Skole foretager årligt en undersøgelse af bl.a. elevernes velbefindende, motivation og indsats. På trods af en coronakrise med restriktioner, nedlukninger og virtuel undervisning, viser tallene for 2020 en fremgang i trivslen blandt eleverne på skolens 18 tekniske uddannelser og 6 EUX-uddannelser.

- Elevernes velbefindende har gennem hele coronaepidemien været vores fremmeste opgave at sikre og arbejde med, siger Lars Katzmann, direktør for Rybners Erhvervsuddannelser.

Trivselsindexet for eleverne på de tekniske uddannelserne ligger på 80 – på en skala fra 0 til 100. Gennemsnittet blandt eleverne på alle landets tekniske uddannelser er 78.

Lars Katzmann er begejstret for resultatet:

- Det er bare rigtig flot, at eleverne har vurderet de faglige krav, som vi altid arbejder på, og deres læringsmiljø med relationen til lærerne så højt, denne relation ses også meget tydeligt i elevernes motivation.

- Det gode læringsmiljø skaber en positiv selvforstærkende effekt, hvor vores dygtige lærere udfordrer eleverne endnu mere.

Virksomheder giver lærlinge gode arbejdsforhold

En af de største forskelle i forhold til landsgennemsnittet finder vi i elevernes vurdering af deres praktik. Eleverne på Rybners Tekniske Skole vurderer deres praktik til index 80. Det er 5 point højere end tallet på landsplan.

- Elevernes vurdering af praktikken, hvor de er i deres virksomheder som lærlinge, er et udtryk for at virksomhederne giver eleverne gode arbejdsforhold og spændende opgaver.

- Vi har det seneste år arbejdet målrettet for at sikre koordinationen af undervisningen på skolen med arbejdsopgaverne i virksomhederne gennem mester og elev samtaler. Det ser ud til at samtalerne har fungeret, og det vil vi fortsætte med.

I 2020 fik rekord mange erhvervsskoleelever en praktikaftale i Esbjerg. Antallet af elever, der manglede en elevplads, faldt med 37 pct. sammenlignet med året før. Det var det laveste niveau i årevis.

Uddrag af Trivselsundersøgelse blandt eleverne på Rybners Tekniske Skole og EUX Teknisk 2020

 

Rybners Tekniske Skole og EUX Teknisk

Landsgennemsnit

Faglige krav: Jeg kommer godt ud af det med mine holdkammerater

8986

Læringsmiljø: Lærerne respekterer mig

8785

Elevernes motivation og indsats: Jeg kan godt lide at kende til og lære nye ting

8785

Praktik: Jeg er glad for at være i praktik

9187

 

Nyhedsbrev

Få nyt om studielivet på vores ungdomsuddannelser og information om uddannelsesvalg.

Tilbage

keyboard_arrow_up