OBS! Den version af Internet Explorer, du benytter, er forældet. Vi anbefaler, du gør brug af en nyere browser, så du får den fulde oplevelse, når du besøger Rybners.dk

Rybners hjælper unge autister med karrieren

01.09.2020

35 unge med autisme har de sidste ti år taget en særlig erhvervsrettet it-uddannelse på Rybners. Over halvdelen af de tidligere elever er nu i job eller startet på en videreuddannelse. Rybners arbejder på at tilbyde et gymnasialt uddannelsestilbud til unge med autisme.

Foto: Lasse Nyborg er en af de elever, der har fundet glæde og selvtillid ved at gå på AspIT på Rybners.Foto: Lasse Nyborg er en af de elever, der har fundet glæde og selvtillid ved at gå på AspIT på Rybners.

AspIT er en skræddersyet IT-uddannelse til unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF). Det er et nationalt tilbud med afdelinger i hele Danmark. En af afdelingerne er en del af Rybners i Esbjerg.

I år er ti elever startet på uddannelsen. Det er det største antal elever AspIT har haft i de ti år uddannelsen har eksisteret i Esbjerg. Det glæder teamleder Gitte Drewsen:

- Det er dejligt, for her kommer de til at møde andre unge med autisme, dyrke deres interesse for IT og komme tættere på erhvervslivet.

På Rybners AspIT bliver eleverne en del af en lille skole med 20 elever.

- Men i vores lille team bliver de hurtigt trygge. Vores hverdag er indrettet efter struktur og forudsigelighed. Det gør det lettere for eleverne at fokusere på det vigtige og på at bruge deres helt særlige talent, lyder det fra Gitte Drewsen, som er en af i alt fem medarbejdere på Rybners AspIT.

På AspIT er der ro og plads
På AspIT-uddannelsen får eleverne IT-kompetencer, som sætter dem i stand til at løse konkrete opgaver for virksomheder, gennemføre praktikforløb og modtage læring på et højt IT fagligt niveau.

Mange af eleverne har haft det svært i folkeskolen og på andre uddannelser:

- Jeg har prøvet andre uddannelser og det var ikke det faglige, der var udfordringen. Udfordringen var det sociale, fortæller Lasse Nyborg, som går på tredje semester på AspIT.

- Her bliver man ikke set skævt til, hvis man fx siger noget mærkeligt. Alle ved at man har en diagnose og det er der forståelse for. På AspIT er der ro og plads.

Lasse fremhæver at der på AspIT er plads til alle med særlige behov og mindre stress. Særligt underviserne gør en stor forskel for elevernes læring:

- Lærerne her på AspIT har et stort kendskab til autisme og de forstår os og vores udfordringer.

På AspIT har eleverne fag som Teknik, Visualisering, Softwarekonstruktion, Kommunikation og Samfundsforståelse.

Et nyt gymnasietilbud til unge med autisme
AspIT i Esbjerg har ti år på bagen. Det har ifølge Gudrun Kirk Petersen, direktør for Rybners Gymnasier og HF, givet uddannelsens medarbejdere stor erfaring og ekspertise i forhold til de unge menneskers behov og læringsstile.

- Vores undervisere har kompetencer til at undervise i faglige emner på højt niveau og har stor forståelse for de særlige forudsætninger, mennesker med ASF kan have. Det danner rammen om et læringsmiljø, der er tilpasset netop denne gruppe.

Gymnasiedirektøren ser gerne at Rybners i fremtiden også får mulighed for at tilbyde unge med autisme og lignende støttebehov et særligt tilrettelagt gymnasie-forløb:

- Der er i Esbjerg Kommune behov for og ønske om et sådan tilbud. Vi er i dialog med kommunen om at indgå i et tæt samarbejde, for at give unge med autisme et tilbud om en studentereksamen på lige fod med alle andre studenter. Et tilbud, hvor vi tager udgangspunkt i de særlige udfordringer og styrker, der kan ligge i at have en diagnose inden for autismespektret.

AspIT på Rybners

Fakta om AspIT på Rybners:

  • 10 år har uddannelsen været en del af Rybners i Esbjerg
  • 35 elever har gennemført uddannelsen
  • 19 af de elever, der har gennemført uddannelsen, er nu i job eller i gang med en videreuddannelse
  • 3 år tager den særlig tilrettelagte erhvervsrettet IT-uddannelse
  • 20 elever går på nuværende tidspunkt på uddannelsen i Esbjerg

Kontakt:
Gudrun Kirk Petersen
Direktør - Rybners Gymnasier og HF
tlf.: 79 13 45 51 
e-mail: gkp@rybners.dk

Tilbage

keyboard_arrow_up