OBS! Den version af Internet Explorer, du benytter, er forældet. Vi anbefaler, du gør brug af en nyere browser, så du får den fulde oplevelse, når du besøger Rybners.dk

Rybners Tekniske Gymnasium får 4,8 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden

25.06.2020

Underviser Steffen Podlech fra Rybners Tekniske Gymnasium (HTX) modtager 4,8 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden. Pengene går til et 4-årigt projekt, hvor gymnasiets elever skal indsamle og analysere klima- og vandmiljødata fra to søer i Esbjerg.

Foto: Underviser på HTX Steffen Podlech skal sammen med gymnasieelever fra Rybners indsamle og analysere data fra to søer i Esbjerg. Foto: Underviser på HTX Steffen Podlech skal sammen med gymnasieelever fra Rybners indsamle og analysere data fra to søer i Esbjerg.

Underviser på HTX Steffen Podlech,skal i et nyt projekt finansieret af Novo Nordisk Fonden sammen med gymnasiets elever undersøge klima- og vandmiljøet i Kvaglund Sø og Spangsbjerg Møllesø. De to søer er forbundet med Møllebækken, som igen er forbundet med Ho Bugt og Nationalpark Vadehavet.

Over 4 år vil projektet designe og opstille nye målestationer, indsamle og analysere data og dele datasæt og viden med folkeskoler, universiteter og kommuner.

- Det bliver interessant at observere de naturlige variationer i søerne i løbet af et år. Hvad sker der med søerne? Hvilke stoffer bliver med nedbøren transporteret rundt i dette vandmiljø?

- Målestationerne gør os i stand til at indsamle data om nedbør, lufttemperatur, vindretning, vindhastighed og forskellige vandkemiske parametre. Det vil give os en helhedsforståelse af de klimaparametre   som påvirker vandmiljøet i de to søer, siger Steffen Podlech.

Målestationerne bliver selvforsynende med energi fra solceller og de vil kontinuerligt indsamle data viasensorer.    

Viden skal engagere unge i naturvidenskab og teknologi
En del af projektet bliver at etablere en Science-klub for elever fra alle gymnasieretninger på Rybners. Klubben får til opgave at drive og udvikle projektet. Eleverne skal under vejledning fra undervisere starte med at designe vandmiljøstationerne:

- Eleverne får et indblik i hvordan det er at arbejde ingeniørvidenskabeligt. De kommer til at arbejde eksperimenterende og med at bringe fag såsom matematik, fysik, kemi og teknologi i anvendelse.

Gymnasieeleverne skal også vedligeholde stationerne og indsamle, analysere og formidle data. Klubben skal tage ud på folkeskoler og forklare om stationernes opbygning og de indsamlede data.

Folkeskoler kan komme helt tæt på stationerne
Data fra stationerne bliver frit tilgængelig for undervisere og elever i folkeskolen og gymnasiet. Underviserne kan tage deres elever med ud og se stationerne i søerne. På Rybners HTX på Spangsbjerg Møllevej kan folkeskoleklasser og gymnasieklasser komme og se en fuld funktionsdygtig station helt tæt på.

Herudover udvikler projektet kursusmateriale til den naturvidenskabelige undervisning i folkeskolen og på gymnasiet og et efteruddannelsesforløb for forskolelærer.

Esbjerg Kommune og Aalborg Universitet Esbjerg får også adgang til data fra projektet.

Projektet løber frem til 2024.

Mere information
For yderligere information kontakt underviser Steffen Podlech, e-mail: stp@rybners.dk , tlf.: 5040 9521.

Tilbage

keyboard_arrow_up