OBS! Den version af Internet Explorer, du benytter, er forældet. Vi anbefaler, du gør brug af en nyere browser, så du får den fulde oplevelse, når du besøger Rybners.dk

Eksterne organisationers adgang til Rybners

Rybners åbner gerne dørene for organisationer, der ønsker at afholde aktiviteter for elever og/eller personale, som kan gøre os klogere. 

Vi laver derfor gerne aftaler med: 

  • Nationalt anerkendte non-profit organisationer med særlige humanitære formål
  • Politiske partier, der er opstillingsberettigede til Folketinget samt ungdomsorganisationer
  • Faglige organisationer (arbejdsgivere/arbejdstagere), der er relevante i forhold til skolens uddannelser

Der behøver ikke være medlemmer af den enkelte organisation blandt skolens elever eller personale. Medlemshvervning er dog ikke tilladt.

Ordensregler for aktiviteter afholdt af eksterne

  • Alle aktiviteter skal foregå under hensyntagen til den almene undervisning og andre læringsaktiviteter.
  • Organisationerne er som udgangspunkt ansvarlige for at gøre klar og rydde op efter et besøg/arrangement.
  • Rybners er en mangfoldig skole. Derfor forventes det, at alle aktiviteter, debatter og budskaber foregår i en konstruktiv tone med respekt for forskellighed. Enhver form for racistiske, sexistiske eller på anden måde diskriminerende budskaber er uacceptable.

Kontakt os 

Organisationer, der er interesserede I at afholde et arrangement, kan henvende sig til Rybners Marketing, der efterfølgende vil lave aftaler i forhold til indhold, tid og sted for den ønskede aktivitet.

Kontakt Rybners Marketing

keyboard_arrow_up