OBS! Den version af Internet Explorer, du benytter, er forældet. Vi anbefaler, du gør brug af en nyere browser, så du får den fulde oplevelse, når du besøger Rybners.dk

Evalueringsresultater – Vis Kvalitet

AMU-uddannelser evalueres via et landsdækkende værktøj Viskvalitet.dk. Evalueringssystemet er udviklet i et samarbejde mellem ministeriet, efteruddannelsesudvalgene og uddannelsesstederne.

Deltagernes tilfredshed

Alle deltagere på arbejdsmarkedsuddannelser bliver bedt om at evaluere uddannelsen i dette system.

Deltagerne vurderer gennem besvarelse af et spørgeskema deres tilfredshed med uddannelsen på en skala fra 0 til 10 hvor 0 repræsenterer besvarelsen Meget uenig/nej og 10 repræsenterer besvarelsen Meget enig/I høj grad.

Deltagertilfredshed med Rybners Kursuscenter

Her kan du se Rybners Kursuscenters resultater vedrørende deltagertilfredshed for det seneste hele kalenderår samt det seneste hele kvartal fordelt på spørgsmål og på mål.

Deltagernes evaluering fordelt på spørgsmål:

Seneste kalenderår
Seneste kvartal

Deltagernes evaluering fordelt på mål:

Seneste kalenderår
Seneste kvartal

Opfølgning på undersøgelserne

Vi udleder såvel generelle tendenser som mere specifikke udfordringer af de resultater, vi får ind. Det betyder, at vi har mulighed for at fastlægge forbedrende tiltag på skoleniveau og ligeledes på den enkelte uddannelse.

Vi definerer målbare indsatser, skrider til handling og evaluerer løbende os selv på forbedringerne, for vi ønsker at fastholde vores succeser i samarbejdet med praktikvirksomhederne.

keyboard_arrow_up