OBS! Den version af Internet Explorer, du benytter, er forældet. Vi anbefaler, du gør brug af en nyere browser, så du får den fulde oplevelse, når du besøger Rybners.dk

Virksomhedstilfredshedsundersøgelser

Som en vigtig del i samarbejdet mellem Rybners og elevernes praktikplads gennemfører vi med jævne mellemrum virksomhedstilfredshedsundersøgelser.

Virksomhedstilfredshedsundersøgelser:
Kvaliteten i erhvervsuddannelserne

Rybners Tekniske Skole og Rybners Handelsskole arbejder kontinuerligt med kvaliteten i erhvervsuddannelserne, og vi ser det som virksomhedens og skolens fælles ansvar at styrke de færdigheder, som arbejdsmarkedet kræver nu og i fremtiden.

Brug for virksomhedernes viden og holdning

Vi insisterer på at være dygtige til det, vi laver, og vi har brug for virksomhedernes viden og holdning for at blive endnu bedre til at levere den kvalitet, som elev, lærling og virksomhed har brug for.

Vi henvender os til samtlige praktikvirksomheder

Når vi gennemfører virksomhedstilfredshedsundersøgelser henvender vi os til samtlige praktikvirksomheder med spørgsmål, der skal afdække virksomhedernes tilfredshed med vores indsats i forhold til:

  • elevers og lærlinges samlede uddannelsesforløb
  • skolens administration og information
  • skoleperiodernes indhold
  • elevers og lærlinges faglige og personlige kvalifikationer
  • årsagen til at have elever og lærlinge
  • skolens image
  • hvordan virksomheden rekrutterer elever og lærlinge
  • anvendeligheden af skolens hjemmeside

Vi bruger mange kræfter på at få flest mulige virksomheder i tale, for jo flere, der har besvaret undersøgelsen, jo mere repræsentative tilkendegivelser får vi at arbejde videre med efterfølgende.

Opfølgning på undersøgelserne

Vi udleder såvel generelle tendenser som mere specifikke udfordringer af de resultater, vi får ind. Det betyder, at vi har mulighed for at fastlægge forbedrende tiltag på skoleniveau og ligeledes på den enkelte uddannelse.

Vi definerer målbare indsatser, skrider til handling og evaluerer løbende os selv på forbedringerne, for vi ønsker at fastholde vores succeser i samarbejdet med praktikvirksomhederne.

keyboard_arrow_up