OBS! Den version af Internet Explorer, du benytter, er forældet. Vi anbefaler, du gør brug af en nyere browser, så du får den fulde oplevelse, når du besøger Rybners.dk

 • Handelsskole

 • Prøver og eksamen

  Løbende bedømmelser og karakterer på Rybners Handelsskole sikrer, at du hele tiden har en fornemmelse af, hvordan du fagligt klarer dig. 

  Caseeksamen

  I forbindelse med caseeksamen i grundfagene dansk, engelsk, IT, tysk, virksomhedsøkonomi, samfundsfag, matematik, organisation, og afsætning foregår eksamensformen på GF1/GF2, EUD/EUX på følgende måde:

  • Du præsenteres for casehistorien i løbet af skoleåret, så du har mulighed for at sætte dig ind i den virksomhed, som alle caseopgaver er bygget op omkring.
  • Når du får at vide, hvilket fag, du skal op i, får du også at vide, hvornår selve casedagen ligger. Den dag har du fra kl. 8 - 16 til at udarbejde en eksamensplan for en mundlig fremlæggelse. 
  • Eksamensplanen afleveres, og du får en dato for den mundtlige eksamen, hvor de opgaver, du har lavet, skal præsenteres.

  Eksamen B-fag

  Eksamen i niveau B-fagene følger bekendtgørelsen for studierettede fag på gymnasialt B-niveau i erhvervsuddannelserne.


  Bedømmelse i øvrige fag

  Lokale valgfag bedømmes enten efter 7-skalaen eller som bestået/ikke bestået. Fagene og deres bedømmelsesform står beskrevet i den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan.


  Grundforløbsprøven

  GF2 afsluttes med en Grundforløbsprøve, hvor du skal bevise, at du kan bruge indholdet af fra det uddannelsesspecifikke fag. På baggrund af grundforløbsprøven, skal du til en mundtlig eksamen, hvor du får karakteren bestået/ikke bestået.  Hvis du ikke består

  Består du ikke et fag, tilbydes du en reeksamen.


  Lokale undervisningsplaner og undervisningsbeskrivelser

  I de lokale undervisningsplaner og undervisningsbeskrivelser, kan du finde informationer om eksamen i de enkelte fag.

  Lokale undervisningsplaner

  Undervisningsbeskrivelser


  Eksamensreglement

  Her finder du eksamensreglementet for Rybners Handelsskole.

  Eksamensreglement

  Sådan søger du

  Optagelse på Rybners Handelsskole

  Vil du starte på Rybners Handelsskole?

  Sådan søger du ind

  Uddannelsesvejledning

  Find din uddannelse

  Kontakt os og få svar på dine spørgsmål. Vi har svar på alt fra undervisningsmiljøet til indholdet på uddannelserne.

  Kontakt vejledningen

  keyboard_arrow_up