OBS! Den version af Internet Explorer, du benytter, er forældet. Vi anbefaler, du gør brug af en nyere browser, så du får den fulde oplevelse, når du besøger Rybners.dk

 • Handelsgymnasium

 • Individuel timepulje 

  I løbet af din gymnasie tid, vil der være halve eller hele dage, hvor du vil få mulighed for at gå i gymnasiet på en anden måde end den daglige undervisning.

  Du udvikler dig fra elev til studerende

  Den individuelle timepulje er på 130 timer. Der vil være forløb, der er obligatoriske, men også valgfrie forløb. Kendetegnende for forløbene er, at de dels underbygger og rodfæster studiekompetencer, som du har kendskab til, men som måske trænger til en genopfriskning og andre forløb, der løfter allerede erhvervede kompetencer op på et endnu højere niveau.

  Forløbene har et overordnet fokus på, at du udvikler dig fra elev til studerende og opnår evnen til selvstændigt at arbejde med fagenes kerneområder.

  Eksempel: Sprog på arbejde

  Sådan kan du komme til at arbejde med dine sproglige kompetencer i den individuelle timepulje:

  Har du tænkt på, hvordan sprog bruges i praksis? Spiller sprog overhovedet en rolle? Bruges sproget bevidst? Hvordan kan virksomheder, organisationer og institutioner bruge sproglige virkemidler til at ”sælge varen”?

  Det og meget mere vil vi søge svar på i forløbet Sprog på arbejde.

  keyboard_arrow_up