OBS! Den version af Internet Explorer, du benytter, er forældet. Vi anbefaler, du gør brug af en nyere browser, så du får den fulde oplevelse, når du besøger Rybners.dk

 • HTX

 • Store skriftlige opgaver på HTX

  I løbet af dine år på gymnasiet skal du skrive tre større skriftlige opgaver. I 2.G ligger dansk-idéhistorieopgaven (DIO) og studieretningscasen. I 3.g skal du lave et studieområdeprojekt (SOP). Herudover vil der være større og mindre skriftligt arbejde som et led i undervisningen.

  Dansk-idéhistorieopgave (DIO)

  Den første store opgave er i 2.G, hvor du skal skrive en opgave i dansk og idéhistorie.

  Du lærer om:

  • kildekritik
  • opbygning af en opgave med korrekt brug af kildehenvisninger, litteraturliste og noter

  Studieretningscase

  Studieretningscasen skal også skrives i 2.G. Du får materiale udleveret, som du skal formulere et problem ud fra. Opgaven skal fylde 8 – 10 sider og har til formål at gøre dig klar til SOP-opgaven i 3.G.

  Du lærer, hvordan:

  • du afgrænser dig
  • du skal formulere dig
  • du arbejder med et problem i en større opgave

  Studieområdeprojekt (SOP)

  Studieområdeprojektet skal skrives i 3.G og er den største opgave, du kommer til at skrive på HTX. Den skal have et omfang på 15 – 20 sider, og du har 2 uger til at skrive, hvorefter du skal til en mundtlig eksamen.

  SOP er et tværfagligt projekt, hvor du skal skrive i to fag.

  Du lærer at:

  • finde litteratur om dit emne
  • sætte dig ind i ny viden
  • lave undersøgelser
  • opstille eksperimenter
  • strukturere en større opgave

  keyboard_arrow_up