OBS! Den version af Internet Explorer, du benytter, er forældet. Vi anbefaler, du gør brug af en nyere browser, så du får den fulde oplevelse, når du besøger Rybners.dk

 • STX

 • Fagniveauer på STX 

  Fagene på STX er alle inddelt i forskellige fagniveauer. Et fag kan være A, B eller C niveau.

  Flere timer, højere niveau

  A-niveau er højeste niveau og her er afsat flest timer til faget, hvilket også betyder, at man kommer mere i dybden med det faglige indhold end på B- eller C-niveau.

  C-niveau er det laveste niveau af de tre, og her anvendes færrest timer.

  Hovedreglen er:

  C-niveau = 1 år / ca. 75 timer
  B-niveau = 2 år / ca. 200 timer
  A-niveau = 3 år / ca. 325 timer

  Tid afsat til fagene

  Tabellen her oplister fagene, opdelt i niveauerne A, B og C, der tilbydes på STX med angivelse af det antal timer á 60 minutter, der anvendes på faget.

  Fag

  Niveau

  Timer a 60 minutter

  Almen sprogforståelse 45 timer fra de fag, der indgår i almen sprogforståelse, heraf mindst 20 timer til latin
  Naturvidenskabelig Grundforløb 15 timer samt 30 timer fra de fag, der indgår i naturvidenskabeligt Grundforløb, samt matematik
  DanskA260
  -- 
  Matematik A375
   B250
   C125
  FysikA325
   B190
   C75
  KemiA325
   B190
   C75
  BioteknologiA400
  -- 
  BiologiA325
   B200
   C75
  EngelskA335
   B200
   C75
  Fransk A325
  -- 
  Tysk A325
   B200
  SpanskA325
   B200
  LatinC75
  -- 
  HistorieA190
  -- 
  Samfundsfag A325
   B200
   C75
  Musik A325
   C75
  GeovidenskabA400
  -- 
  Idræt A125
   C150
  OldtidskunstskabC75
  -- 
  ReligionB125
   C75
  MediefagB125
   C75
  NaturgeografiB125
   C75
  PsykologiB125
   C75
  Billedkunst C75
  -- 
  DramaC75
  -- 
  DesignC75
  -- 
  Erhvervsøkonomi C75
  -- 
  FilosofiC75
  -- 
  InnovationC75
  -- 
  MarkedskommunikationC75
  -- 
  OrganisationC75
  -- 

   

  keyboard_arrow_up