OBS! Den version af Internet Explorer, du benytter, er forældet. Vi anbefaler, du gør brug af en nyere browser, så du får den fulde oplevelse, når du besøger Rybners.dk

 • STX

 • Grundforløbet på Rybners STX 

  De første 12 uger på STX er du på grundforløb. Her bliver du klogere på gymnasiets fag og hvordan vi underviser. Vi præsenterer dig også for alle gymnasiets studieretninger. Du bliver klar til at vælge den retning, dit studie skal tage.

  Dine 12 uger i grundforløb

  Efter gymnasiereformen i 2017 skal alle STX-elever starte på et grundforløb af 12 ugers varighed. Man skal altså ikke længere have valgt studieretning, når man søger om optagelse. I stedet skal man bruge grundforløbet til at ”snuse” til alle studieretningerne og herefter træffe sit valg.

  Du har både obligatoriske fag og studieretningsfag 

  I grundforløbet vil du som elev møde en række af de obligatoriske fag som dansk, matematik, engelsk, idræt og samfundsfag. Du bliver også præsenteret for nogle af de fag, der kendetegner de forskellige studieretninger, som du senere skal vælge i mellem - fx de naturvidenskabelige fag som biologi, bioteknologi, fysik, naturgeografi og kemi, der alle indgår i det naturvidenskabelige Grundforløb (NV). Det gælder også sprogfagene tysk, fransk eller spansk afhængig af din forhåndstilkendegivelse samt faget almen sprogforståelse (AP) dit valg af kreative fag, musik, billedkunst, mediefag eller drama.

  Du bliver screenet i forskellige fag og kompetencer

  I løbet af grundforløbet bliver du screenet i forskellige fag og kompetencer. Det gælder matematik, sprogligt fokus og læsning. Screeningerne danner baggrund for lærernes planlægning af undervisningen og for den vejledning, som lærerne og studievejlederne vil give forud for den enkelte elevs studieretningsvalg.

  Vi guider dig til dit valg af studieretning 

  Vi inviterer desuden dig og dine forældre ind til en samtale, hvor I sammen med lærerne/studievejlederne taler om, hvad du har lyst til. Først herefter skal du ønske, hvilken studieretning, du gerne vil gå på.

  Du kommer godt i gang med din gymnasietilværelse

  I grundforløbet er der også stor fokus på trivsel og det at komme godt i gang med gymnasietilværelsen. I skolens introprogram indgår forskellige sociale aktiviteter, bl.a. en fælles   teambuildingsdag, sprogdag, studiecafé, introfest kun for 1.G., Café-eftermiddag med forskellige aktiviteter for hele skolen og meget mere.  

  Læs hele Undervisningsministeriets vejledning til Grundforløb

  Grundforløbsprøven

  På grundforløbet skal du igennem to specielle forløb, der begge afsluttes med en prøve. I de to forløb vil du typisk have nogle af uddannelsens studieretningsfag, som ellers ikke er del af grundforløbet.

  I slutningen af grundforløbet skal du til to prøver:

  • Skriftlig prøve i Almen sprogforståelse (AP)
  • ​Mundtlig prøve i Naturvidenskabelig grundforløb (NV)

  Du får karakterer for dine præstationer i de to prøver, som kommer med på dit eksamensbevis i 3.g. Hver prøve har dog kun en vægt på 0,25, så de vil påvirke dit samlede gennemsnit i mindre grad end fagene i studieretningsklassen. Du kan derfor se dem som en slags generalprøve på eksamen i gymnasiet.

  AP - Almen sprogforståelse

  Almen sprogforståelse kaldes til dagligt AP. Det er et samarbejde, hvor dansk, fremmedsprogene og latin introducerer dig til arbejdet med sprog og skriftlighed på STX.

  AP kan virke uoverskueligt, men hvis du ser på det som en slags værktøjskasse, bliver det noget lettere.

  Du lærer sprogets opbygning, praktiske anvendelse, udvikling og historie

  AP giver dig værktøjer, som du kan bruge til at arbejde med sprog på gymnasiet. I AP lærer du om sprogets opbygning, praktiske anvendelse, udvikling og historie. Du lærer grammatiske begreber, som du kan bruge i alle sprogfag. AP handler også om sammenhængen mellem sprog og kultur, ligesom det giver dig gode værktøjer til at lære nye sprog.

  Hvis du synes, at indholdet i AP er spændende, og du gerne vil arbejde mere med emnerne, så kan du overveje at vælge en studieretning med sprog.

   

  NV - Naturvidenskabeligt grundforløb

  Naturvidenskabeligt grundforløb kaldes til dagligt for NV.  Det er en introduktion til de naturvidenskabelige fag og deres måde at arbejde på. NV har typisk 3-5 naturvidenskabelige fag fx biologi, fysik, geovidenskab, kemi og matematik.

  Du laver naturvidenskablige eksperimenter og undersøgelser

  I forløbet lærer du at formulere og teste hypoteser. Du kommer til at lave eksperimenter og undersøgelser, hvor du indsamler data, som du bagefter skal behandle matematisk og formidle. NV handler også om, hvorfor naturvidenskab er relevant og anvendelig i samfundet.

  I slutningen af grundforløbet skal du til en prøve i NV. Prøven er en individuel mundtlig prøve på 20 minutter. Her skal du fremlægge en prøvemappe (portfolio), som viser dit arbejde fra forløbet. Din fremlæggelse skal tage 5 minutter. Bagefter er der en samtale, hvor du skal uddybe indholdet af prøvemappen og svare på spørgsmål om den. Det er to af dine lærere fra forløbet, som deltager i prøven.


  keyboard_arrow_up