OBS! Den version af Internet Explorer, du benytter, er forældet. Vi anbefaler, du gør brug af en nyere browser, så du får den fulde oplevelse, når du besøger Rybners.dk

 • Teknisk Skole

 • Skoleoplæring

  Selv om du ikke har fået en ordinær uddannelsesaftale med en virksomhed, kan du komme videre i din uddannelse. En måned efter du har bestået grundforløbet, kan du få en aftale om skoleoplæring.

  I skoleoplæring på Teknisk Skole og EUX 

  Rybners tilbyder skoleoplæring indenfor:

  • Bygningsmaler
  • Elektriker
  • Ernæringsassistent
  • EUX-uddannelserne
  • Gastronom
  • Lager- og terminaluddannelsen
  • Murer
  • Personvognsmekaniker
  • Skibsmontør
  • Smed
  • Teknisk designer
  • Træfagenes Byggeuddannelser
  • VVS- og energiuddannelsen

  Optagelse i skoleoplæring

  Du har mulighed for at søge om optagelse i skoleoplæring, hvis du:

  • har gennemført grundforløbet
  • har været registreret som lærepladssøgende siden start på grundforløbet
  • har haft en synlig profil på www.lærepladsen.dk start på grundforløb
  • har været mødt til det obligatoriske informationsmøde om skoleoplæring
  • opfylder EMMA kravene: Egnet til uddannelsen, Mobil geografisk, Mobil fagligt, Aktiv søgende

   Du kan indgå en skoleaftale med Rybners Lærepladscenter, hvis kravene er opfyldt. Kravene skal være opfyldt gennem hele perioden for skoleaftalen.

   

  5 ting du skal vide om skoleoplæring

  Ud i virksomheder

  En uddannelse i skoleoplæring giver samme erhvervs- og uddannelseskompetencer som en ordinær praktikplads i en virksomhed. Målet med skoleoplæringen er, at du får en restlæreaftale med en virksomhed hurtigst muligt - alternativt en kort eller en delaftale. Dele af undervisningen i skoleoplæringen kan også foregå i en virksomhed. 

  Hvis du får en uddannelsesaftale for resten af din uddannelsestid, trækkes den tid du allerede har været i skoleoplæring på Rybners fra praktikperioden. 

  Praktik på skolen 

  Som skoleoplæringselev inden for tekniske uddannelser arbejder du i skolens værksteder eller skolens kantiner/køkkener.

  Økonomi

  I skoleoplæringen modtager du skoleoplæringsydelse i løbet af uddannelsen.

  Du skal søge elevpladser

  Skoleoplæringen starter først 1 måned efter din dimission og indtil da, skal du fortsat være aktivt søgende. Når du er i gang med skoleoplæringen, skal du også være aktivt søgende og vedligeholde dit CV på www.lærepladsen.dk.

  Befordringsgodtgørelse

  Som elev med en skoleaftale kan du få befordringstilskud, hvis du har over 10 km. til skolen eller praktikstedet. Oplysningerne udfyldes elektronisk via hjemmesiden www.sdbf.dk ved at bruge dit NEM-id.

  Du vil få 90 % befordringstilskud, når du er i virksomhedsforlagt undervisning og 100 %, når du er på et skoleophold. Når du modtager skoleydelse, kan du ikke trække kørsel fra på selvangivelsen, idet der ikke er tale om løn.

  Spørgsmål? Kontakt uddannelsesvejledningen

  Vil du have flere oplysninger om skoleoplæring på Teknisk Skole og EUX Teknisk, så kontakt vores uddannelsesvejledere. 

  Kontakt Uddannelesvejledningen

  keyboard_arrow_up