OBS! Den version af Internet Explorer, du benytter, er forældet. Vi anbefaler, du gør brug af en nyere browser, så du får den fulde oplevelse, når du besøger Rybners.dk

Arkimedes’ konstant - π

I læringsforløbet vil klassen blive introduceret til de naturvidenskabelige studieretninger på Rybners Almene Gymnasium.

Tilmeld jer forløbet

På denne temadag vil vi undersøge den matematiske konstant π - også kendt som ”Arkimedes’ konstant”.

π er en matematik konstant, som bruges rigtig meget indenfor fysikken og matematikkens verden. Konstanten beskriver forholdet mellem omkreds og diameter for en cirkel. Archimedes var den første person, som beskæftigede sig med at beregne π. Han var en græsk matematiker, som levede ca. 287 f.Kr. Dengang havde man endnu ikke opfundet lommeregnerne, og han beregnede den i stedet ved brug af geometriske tegninger og kompliceret hovedregning. Sidenhen har mange andre matematikere udviklet andre metoder til beregning af π.

I løbet af denne temadag vil vi beskæftige os med flere forskellige metoder til at beregne konstanten π, når vi ikke kan anvende π-knappen på vores lommeregner. Her vil vi bl.a. afprøve følgende metoder:

  • Målinger ved brug af cirkulære figurer
  • Udregninger ved brug af talfølger (f.eks. GregoryLeibniz serie)
  • Udregning ved brug af Buffons nåleproblem
  • Arkimedes metode med indskrevne polygoner ved brug af GeoGebra.

Undervejs i forløbet vil der komme historiske nedslag, som knytter sig til de forskellige metoder. Til slut i forløbet diskuteres fordele og ulemper ved de forskellige metoder.

Aktiviteter:

Læreroplæg, gruppearbejde, beregninger og undersøgelser i Geogebra.

Mål:

  • At eleverne tilegner sig en matematisk og historiske forståelse af den matematiske konstant π
  • At eleverne bliver opmærksom på og istand til at identificere fordele og ulemper ved forskellige beregningsmetoder

Fakta om læringsforløbet 

Varighed
4 timer

Emner
Teknologi og science

Fag
Matematik

Målgruppe
7. - 9. klasse

Praktisk info om tilbuddet

Sted: Rybners Almene Gymnasium, Grådybet 73G, 6700 Esbjerg. 

Faciliteter: Mulighed for at spise medbragt mad eller købe mad i kantinen. Mulighed for toiletbesøg. Handicapvenlige forhold.

Antal: 28

Tilmelding. Kontakt Simon

 

Simon Due Overbeck

Uddannelsesleder - STX / Alment Gymnasium

smartphone27575249

mailE-mail

Simon Due Overbeck

Gratis forløb

Gratis forløb for grundskoleelever

Vi udbyder unikke læringsforløb til jeres skole. I vælger selv, hvilke af vores gymnasier og erhvervsuddannelser, I vil have et indblik i.

Få en oversigt over alle vores gratis forløb

 

Hvad er STX?

Rybners Almene Gymnasium (STX)

På Rybners STX får eleverne faglig fordybelse samtidig med, at de bliver alment dannet. Gymnasiet har stort fokus på at udvikle elevernes faglighed og deres talent inden for naturvidenskab, samfundsfag, sprog og kunst.  

Bliv klogere på Rybners STX

keyboard_arrow_up