OBS! Den version af Internet Explorer, du benytter, er forældet. Vi anbefaler, du gør brug af en nyere browser, så du får den fulde oplevelse, når du besøger Rybners.dk

Det gyldne snit i musikken der hitter

I læringsforløbet vil klassen blive introduceret til de kunsteristiske studieretninger på Rybners Almene Gymnasium.

Tilmeld jer forløbet

På denne temadag vil vi undersøge det matematiske begreb ”Det gyldne snit” også kendt som ”Det guddommelige forhold” og hvordan det bliver anvendt i musikkens verden.

”Det gyldne snit” kan findes overalt i natur, videnskab, arkitektur, design og i kunsten, f.eks. bruges det ofte i billeder, hvor det er det sted, hvor de vigtigste elementer er placeret.

Det viser sig, at ”Det gyldne snit” også har en vigtig betydning i musikkens verden. Formår man at implementere ”Det gyldne snit” i et popnummer, viser forskning nemlig, at det i høj grad kan være medvirkende til, at man får lavet et HIT.

Vi vil indledningsvis arbejde med begrebet fra et matematisk perspektiv: Hvad er egentlig ”Det gyldne snit” set med matematiske briller? Her vil vi arbejde med begreber som Fibonaccital og Fibonaccifølger samt konstruktion af ”Det gyldne snit” i GeoGebra. Herefter vil vi bevæge os over i musikkens verden og arbejde med, hvad der kendetegner et hit – herunder hvordan et hit er opbygget og hvilke elementer der gør en sang til et hit. Til sidst vil vi bruge vores matematiske viden om ”Det gyldne snit” i musikken ved at gå nysgerrigt til værks og undersøge brugen af begrebet i nogle af de største hits fra Hitlisten. Hvordan kan vi se ”Det gyldne snit” i musikken?

Aktiviteter:

Læreroplæg, gruppearbejde, beregninger og undersøgelser i GeoGebra.

Mål:

  • At eleverne tilegner sig en matematisk forståelse for begrebet ”Det gyldne snit”
  • At eleverne tilegner sig viden om hvordan et pophit typisk er opbygget og hvad der gør en sang til et hit
  • At eleverne kan se en sammenhæng mellem brugen af ”Det gyldne snit” i et popnummer og dets popularitet

Fakta om læringsforløbet 

Varighed
3 timer

Emner
Film, musik, teater og dans

Fag
Matematik
Musik

Målgruppe
7. - 9. klasse

Praktisk info om tilbuddet

Sted: Rybners Almene Gymnasium, Grådybet 73G, 6700 Esbjerg. 

Faciliteter: Mulighed for at spise medbragt mad eller købe mad i kantinen. Mulighed for toiletbesøg. Handicapvenlige forhold.

Antal: 28

Tilmelding. Kontakt Simon

 

Simon Due Overbeck

Uddannelsesleder - STX / Alment Gymnasium

smartphone27575249

mailE-mail

Simon Due Overbeck

Gratis forløb

Gratis forløb for grundskoleelever

Vi udbyder unikke læringsforløb til jeres skole. I vælger selv, hvilke af vores gymnasier og erhvervsuddannelser, I vil have et indblik i.

Få en oversigt over alle vores gratis forløb

 

Hvad er STX?

Rybners Almene Gymnasium (STX)

På Rybners STX får eleverne faglig fordybelse samtidig med, at de bliver alment dannet. Gymnasiet har stort fokus på at udvikle elevernes faglighed og deres talent inden for naturvidenskab, samfundsfag, sprog og kunst.  

Bliv klogere på Rybners STX

keyboard_arrow_up