OBS! Den version af Internet Explorer, du benytter, er forældet. Vi anbefaler, du gør brug af en nyere browser, så du får den fulde oplevelse, når du besøger Rybners.dk

Hvad vil det sige at være menneske?

I læringsforløbet vil klassen blive introduceret til de samfundsvidenskabelige studieretninger på Rybners Almene Gymnasium.

Tilmeld jer forløbet

Der er flere ting, der kendetegner mennesket. Bl.a. det veludviklede sprog, der gør os i stand til at formulere, hvad vi ønsker, tænker og mener. Derudover besidder mennesket fornuft og følelser ligesom vi kan bearbejde og udnytte meget af den natur, vi er omgivet af. Sideløbende med alt dette er mennesket et fysisk væsen, der indeholder naturlige drifter og instinkter. Mennesket er en organisme, der har for øje at overleve og formere sig.

Og som om dette ikke var nok, kan man også betragte mennesket som et historisk væsen, der er præget af den historiske periode, vi lever i.

I dette forløb skal vi kigge nærmere på, hvad det egentlig vil sige at være menneske og vi skal undersøge, hvad de mest fremtrædende filosoffer har udtalt om netop dette.

Aktiviteter:

Pararbejde, gruppearbejde samt klassedialog og debat

Mål:

  • At eleverne opnår indsigt i filosofiske teorier og tanker
  • At eleverne opnår indsigt i hvad det vil sige at være mennesker
  • At eleverne prøver at debattere og argumentere med udgangspunkt i filosofiske ideer.

Fakta om læringsforløbet 

Varighed
1 lektion. Forløbet varer 1-2 lektioner a 90 minutter.

Emner
Samfund

Fag
Samfundsfag

Målgruppe
8. - 10. klasse

Praktisk info om tilbuddet

Sted: Rybners Almene Gymnasium, Grådybet 73G, 6700 Esbjerg. 

Faciliteter: Mulighed for at spise medbragt mad eller købe mad i kantinen. Mulighed for toiletbesøg. Handicapvenlige forhold.

Antal: 30

Tilmelding. Kontakt Simon

 

Simon Due Overbeck

Uddannelsesleder - STX / Alment Gymnasium

smartphone27575249

mailE-mail

Simon Due Overbeck

Gratis forløb

Gratis forløb for grundskoleelever

Vi udbyder unikke læringsforløb til jeres skole. I vælger selv, hvilke af vores gymnasier og erhvervsuddannelser, I vil have et indblik i.

Få en oversigt over alle vores gratis forløb

 

Hvad er STX?

Rybners Almene Gymnasium (STX)

På Rybners STX får eleverne faglig fordybelse samtidig med, at de bliver alment dannet. Gymnasiet har stort fokus på at udvikle elevernes faglighed og deres talent inden for naturvidenskab, samfundsfag, sprog og kunst.  

Bliv klogere på Rybners STX

keyboard_arrow_up