OBS! Den version af Internet Explorer, du benytter, er forældet. Vi anbefaler, du gør brug af en nyere browser, så du får den fulde oplevelse, når du besøger Rybners.dk

Kvalitet på Rybners Kursuscenter

På AMU-området følger Rybners Kursuscenter den kvalitetspraksis, som er udmeldt fra Undervisningsministeriet. Herunder også anvendelsen af de systemfælles redskaber til evaluering af skolens AMU-aktiviteter.

Udbudspolitik

Rybners anser dækningen af de regionale behov for efteruddannelse inden for skolens kompetenceområder som yderst afgørende for fremtidens vækst i erhversliv og arbejdsmarked i Sydvestjylland. Her kan du blive klogere på Rybners Kursuscenters udbudspolitik.

Rybners Kursuscenters udbudspolitik


Kursisternes evalueringer

Deltagertilfredshed med Rybners Kursuscenter.

Læs mere

Gennemførelsesprocent

Her kan du finde oplysninger om beståelses- og gennemførelsesprocenter på Rybners Kursuscenter. 

2020

Beståelsesprocent 1. kvartal 2020

2019

Beståelsesprocent 4. kvartal 2019

Beståelsesprocent 3. kvartal 2019

Beståelsesprocent 2. kvartal 2019

Beståelsesprocent 1. kvartal 2019

Vis Kvalitet - Kvalitetsudviklingssystem

Formålet med det fælles kvalitetssystem for arbejdsmarkedsuddannelserne er at forbedre skolernes grundlag for en løbende kvalitetsudvikling, sikre efteruddannelsesudvalgene et systematisk grundlag for udvikling og revision af uddannelsesplaner m.v. og tilvejebringe dokumentation for kvaliteten af den samlede uddannelsesindsats i AMU.

Overholdelse af loven om gennemsigtighed og åbenhed forudsætter, at skolen giver adgang til relevante oversigter over evalueringsresultaterne for kursister og virksomheder på skolens hjemmeside.

Nærmere forklaring vedrørende de systemfælles redskaber, spørgsmål og evalueringer finder du på:

www.viskvalitet.dk

keyboard_arrow_up