OBS! Den version af Internet Explorer, du benytter, er forældet. Vi anbefaler, du gør brug af en nyere browser, så du får den fulde oplevelse, når du besøger Rybners.dk

Kvalitet på Rybners Kursuscenter

På AMU-området følger Rybners Kursuscenter den kvalitetspraksis, som er udmeldt fra Undervisningsministeriet. Herunder også anvendelsen af de systemfælles redskaber til evaluering af skolens AMU-aktiviteter.

Udbudspolitik

Rybners anser dækningen af de regionale behov for efteruddannelse inden for skolens kompetenceområder som yderst afgørende for fremtidens vækst i erhversliv og arbejdsmarked i Sydvestjylland. Her kan du blive klogere på Rybners Kursuscenters udbudspolitik.

Rybners Kursuscenters udbudspolitik


Kursisternes evalueringer

Deltagertilfredshed med Rybners Kursuscenter.

Læs mere


Samarbejde med andre udbydere

Rybners samarbejder med andre AMU-udbydere for at sikre et bredt og varieret efteruddannelsesudbud, der til en hver tid imødekommer efterspørgslen efter AMU-uddannelser.

Nedenfor kan du se oversigter over de AMU-mål, Rybners er godkendt til at udbyde, de AMU-mål Rybners låner ind fra andre skoler, for at imødekomme den lokale efterspørgsel, samt de AMU-mål andre AMU-udbydere låner af Rybners.

Udlånte kurser  |  Lånte kurser  |  Egne kurser

Vis Kvalitet - Kvalitetsudviklingssystem

Formålet med det fælles kvalitetssystem for arbejdsmarkedsuddannelserne er at forbedre skolernes grundlag for en løbende kvalitetsudvikling, sikre efteruddannelsesudvalgene et systematisk grundlag for udvikling og revision af uddannelsesplaner m.v. og tilvejebringe dokumentation for kvaliteten af den samlede uddannelsesindsats i AMU.

Overholdelse af loven om gennemsigtighed og åbenhed forudsætter, at skolen giver adgang til relevante oversigter over evalueringsresultaterne for kursister og virksomheder på skolens hjemmeside.

Nærmere forklaring vedrørende de systemfælles redskaber, spørgsmål og evalueringer finder du på:

www.viskvalitet.dk

keyboard_arrow_up