OBS! Den version af Internet Explorer, du benytter, er forældet. Vi anbefaler, du gør brug af en nyere browser, så du får den fulde oplevelse, når du besøger Rybners.dk

 • Handelsgymnasium

 • Brobygning på Rybners HHX

  Som elev i 8. klasse har du mulighed for at komme i brobygning på Rybners HHX i to til tre dage. Går du i 9. og 10. klasse kan komme i brobygning, som varer mellem to og fem dage.  

  Er HHX den rette uddannelse for dig?

  Formålet med brobygning er at give dig et indblik i ungdomsuddannelsen, så du er bedre rustet til at vælge lige netop den ungdomsuddannelse, der er den rette for dig. I løbet af brobygningen får du mulighed for at opleve, hvad det vil sige at gå på en ungdomsuddannelse. 

  Hvad oplever man i brobygning:

  • Du følger et hold af brobygningselever og får undervisning i HHX-fag (fx økonomi, marked og sprog) 
  • Du møder nogle af skolens elever 
  • Du bliver vist rundt på skolen 
  • Du hører om hverdagen som elev på HHX  

  Undervisningen foregår fra kl. 8.00 til 13.30.  

  Du får både boglig undervisning i klasselokaler og møder elever fra HHX til en snak om, hvordan det er at gå på gymnasiet. Du får et indblik i sværhedsgraden, arbejdsformerne, studiemiljøet og meget mere. 

  Hvad oplever du i brobygning?

  Når du møder om morgenen den første dag, vil du blive mødt af en lærer og tutor, der følger dig til din klasse.

  I klassen møder du de andre brobyggere og får udleveret et program m.m. for de dage, du er i brobygning. Du får en grundig introduktion til gymnasiets opbygning – herunder det ”nye” grundforløb og gymnasiets studieretninger. Herfter bliver du vist rundt på skolen, så du kan få et indtryk af stedet og se faglokaler, kantine, udearealer, bibliotek m.m.

  I løbet af dagene på Rybners HHX vil du:

  • få en forsmag på den faglighed, der kendetegner gymnasiet
  • møde fag, du kender på forhånd, men også fag som er nye for dig
  • få et klart billede af, hvad det vil sige at være gymnasieelev, både fagligt og socialt
  • få et indblik i skolens fantastiske studiemiljø
  • få mulighed for at komme ud i en gymnasieklasse og overvære undervisningen
  • få mulighed for at snakke med gymnasieelever om, hvordan det er at gå i gymnasiet - fagligt som socialt
  • blive introduceret til alle de aktiviteter skolen tilbyder udover den normale undervisning
  • møde gymnasiets rektor og uddannelsesleder

  Tilmelding til brobygning på Rybners HHX

  Som elev i 8., 9. eller 10. klasse er det din skole, der i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) sørger for, at du kan komme i brobygning.  
   
  Kontakt din skole eller UU, hvis du har brug for at vide mere om dine muligheder for brobygning. 

  Afbud

  Hvis du er syg eller forhindret i at møde op til brobygning, skal du melde afbud til os på tlf. 7913 4511 og til din egen skole. 

  Mere information

  Du er altid velkommen til at kontakte skolen. Du kan skrive en mail eller ringe til vores studievejledere.


  Introkurser i 8. klasse

  Som 8. klasses folkeskoleelev i Esbjerg Kommune skal man i foråret besøge to selvvalgte ungdomsuddannelser. Introduktionsforløbet er 2 + 3 dage, og her vil Rybners Handelsgymnasium være et oplagt valg.

  Som elev skal du vælge mindst én erhvervsuddannelse eller en erhvervsgymnasial uddannelse i introugen. Valgskemaet kommer i forbindelse med fællesvejledningen på skolen i efteråret. Introduktionskurser er den eneste mulighed de unge får for at besøge ungdomsuddannelserne i skoletiden.     

  Formålet med introkurserne er, at du:

  • bliver præsenteret for to forskellige ungdomsuddannelser
  • deltager i undervisningen på ungdomsuddannelsen
  • får en oplevelse af miljøet på uddannelsesinstitutionerne
  • bliver udfordret og forberedt på det kommende uddannelsesvalg

  Du kan finde oplysninger om de enkelte introforløb her  

  Læs mere om brobygning i 8. klasse

  Brobygning i 9. og 10. klasse

  Brobygning giver dig bedre mulighed for og motivation til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse. Elever i 9. klasse, som i 8. klasse er vurderet ikke-uddannelsesparate, skal deltage i brobygning til ungdomsuddannelserne i 2-10 dage.

  Skolens leder fastsætter omfanget af brobygningen i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning.

  Elever i 10. klasse skal deltage i brobygning eller kombinationer af brobygning og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv. Den obligatoriske brobygning eller kombination af brobygning og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv udgør 1 uge svarende til 21 timer og tilbydes i forløb på op til 5 dages varighed, herunder i forløb af 3 og 2 dages varighed. Brobygningen skal omfatte mindst en erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasial uddannelse.

  Ved at deltage i et brobygningsforløb får du mulighed for at:

  • opleve studieforløbet på egen hånd
  • deltage i den faglige undervisning
  • få kendskab til generelle og karakteristiske fag
  • gøre egne erfaringer med lektier, metoder, omgangsform, regler m.m.
  • gøre egne erfaringer med det sociale liv og skolekultur
  • møde elever og lærere på stedet
  • få kendskab til krav og muligheder for senere uddannelse

  Du vælger i samråd med dine forældre, din klasselærer og din UU-vejleder dit brobygningsforløb. Oplysninger om de enkelte forløb finder du her

  Tilmeldingen til brobygningsforløb foregår gennem din skole.

  Kontakt vores studievejledning

  Du har sikkert et par spørgsmål. Vi hjælper gerne.

  Kontakt vores studievejledning

  keyboard_arrow_up