OBS! Den version af Internet Explorer, du benytter, er forældet. Vi anbefaler, du gør brug af en nyere browser, så du får den fulde oplevelse, når du besøger Rybners.dk

Brobygning på Rybners STX 

Som elev i 9. og 10. klasse kan du komme i brobygning på Rybners Almene Gymnasium. I 8. klasse kan du komme på introkursus. Formålet med forløbene er, at du prøver at være elev i gymnasiet.

Tilbud om introkursus og brobygning

På din egen skole vil du få tilbuddet om at komme på introkursus og i brobygning. Her kan du så vælge Rybners Almene Gymnasium (STX). Hvornår du får muligheden for at komme i brobygning er forskelligt fra skole til skole.

Du har disse muligheder:

 • I 8. klasse har du mulighed for at komme på introduktionskursus på Rybners STX i to til tre dage.
 • I 9. og 10. klasse har du igen mulighed for brobygning, som varer mellem to og fem dage.

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne.

Hvad oplever du i brobygning?

Når du møder om morgenen den første dag, vil du blive mødt af en lærer og tutor, der følger dig til din klasse.

I klassen møder du de andre brobyggere og får udleveret et program m.m. for de dage, du er i brobygning. Du får en grundig introduktion til gymnasiets opbygning – herunder det ”nye” grundforløb og gymnasiets studieretninger. Herfter bliver du vist rundt på skolen, så du kan få et indtryk af stedet og se faglokaler, kantine, udearealer, bibliotek m.m.

I løbet af dagene på Rybners Almene Gymnasium vil du:

 • få en forsmag på den faglighed, der kendetegner gymnasiet
 • komme til at møde fag, som du kender på forhånd og fag, som er nye for dig
 • få et klart billede af, hvad det vil sige at være gymnasieelev, både fagligt og socialt
 • få et indblik i skolens fantastiske studiemiljø
 • få mulighed for at komme ud i en gymnasieklasse og overvære undervisningen
 • få mulighed for at snakke med gymnasieelever om, hvordan det er at gå i gymnasiet - fagligt og socialt
 • blive introduceret til alle de aktiviteter, skolen tilbyder udover den normale undervisning
 • møde gymnasiets rektor og gymnasiets uddannelsesleder

Tilmelding til brobygning på Rybners STX

Som elev i 8., 9. eller 10. klasse er det din skole, der i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) sørger for, at du kan komme i et introduktionsforløb og brobygning.

Kontakt din skole eller UU, hvis du har brug for at vide mere om dine muligheder.

Undervisningen foregår fra kl. 8.00 til 13.30. Den første dag møder du dog først kl. 8.15.

Afbud

Hvis du er syg eller forhindret i at møde op til brobygning, skal du melde afbud til os på tlf. 76 13 31 10 og til din egen skole.

Mere information

Du er altid velkommen til at kontakte skolen. Du kan skrive en mail eller ringe til vores studievejledere.

Hvis du vil vide mere om dagligdagen på Rybners Almene Gymnasium, kan du fx følge os på vores Facebookgruppe.


Introkurser i 8. klasse

Som 8. klasses folkeskoleelev i Esbjerg Kommune skal man i foråret besøge to selvvalgte ungdomsuddannelser. Introduktionsforløbet er 2 + 3 dage, og her vil Rybners Almene Gymnasium være et oplagt valg.

Som elev skal du vælge mindst én erhvervsuddannelse eller en erhvervsgymnasial uddannelse i introugen. Valgskemaet kommer i forbindelse med fællesvejledningen på skolen i efteråret. Introduktionskurser er den eneste mulighed de unge får for at besøge ungdomsuddannelserne i skoletiden.     

Formålet med introkurserne er, at du:

 • bliver præsenteret for to forskellige ungdomsuddannelser
 • deltager i undervisningen på ungdomsuddannelsen
 • får en oplevelse af miljøet på uddannelsesinstitutionerne
 • bliver udfordret og forberedt på det kommende uddannelsesvalg

Du kan finde oplysninger om de enkelte introforløb her  

Læs mere om brobygning i 8. klasse

 

Brobygning i 9. og 10. klasse

Brobygning giver dig bedre mulighed for og motivation til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse. Elever i 9. klasse, som i 8. klasse er vurderet ikke-uddannelsesparate, skal deltage i brobygning til ungdomsuddannelserne i 2-10 dage.

Skolens leder fastsætter omfanget af brobygningen i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Elever i 10. klasse skal deltage i brobygning eller kombinationer af brobygning og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv. Den obligatoriske brobygning eller kombination af brobygning og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv udgør 1 uge svarende til 21 timer og tilbydes i forløb på op til 5 dages varighed, herunder i forløb af 3 og 2 dages varighed. Brobygningen skal omfatte mindst en erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasial uddannelse.

Ved at deltage i et brobygningsforløb får du mulighed for:

 • opleve studieforløbet på egen hånd
 • deltage i den faglige undervisning
 • få kendskab til generelle og karakteristiske fag
 • gøre egne erfaringer med lektier, metoder, omgangsform, regler m.m.
 • gøre egne erfaringer med det sociale liv og skolekultur
 • møde elever og lærere på stedet
 • få kendskab til krav og muligheder for senere uddannelse

Du vælger i samråd med dine forældre, din klasselærer og din UU-vejleder dit brobygningsforløb. Oplysninger om de enkelte forløb finder du her

Tilmeldingen til brobygningsforløb foregår gennem din skole.

Kontakt vores studievejledning

Du har sikkert et par spørgsmål. Vi hjælper gerne.

Kontakt vores studievejledning

keyboard_arrow_up