OBS! Den version af Internet Explorer, du benytter, er forældet. Vi anbefaler, du gør brug af en nyere browser, så du får den fulde oplevelse, når du besøger Rybners.dk

Mission, vision og strategi 

Vores mission, vision, strategiske fokus og værdier.

Vores mission

Rybners er et kompetenceudviklingscenter med udbud og udvikling af erhvervsrettede og gymnasiale ungdomsuddannelser og efteruddannelser, svarende til elevernes, erhvervslivets og samfundets behov.

target-center


Vores vision

Vi vil  bidrage til vækst ved at tilbyde attraktive uddannelser præget af høj faglighed og stort engagement, så den enkelte elev opnår størst mulig læring.

Vores uddannelser skal udfordre eleverne, gøre dem livsduelige og så dygtige som muligt med sigte på optimale job og karrieremuligheder.

Vi vil være førende med evidensbaseret faglig og pædagogisk udvikling og såvel regionalt som nationalt påvirke uddannelseslandskabet gennem sit eksempel.

target-pathVores strategiske fokuspunkter

Vores nøglestrategier, som udbreder missionen og visionen i praksis, er udtrykt ved vores strategiske fokuspunkter:

 • Rybners tilbyder uddannelser med høj kvalitet på alle parametre

 • Rybners planlægger og gennemfører undervisningen med udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer, potentiale og behov

 • Rybners skaber attraktive uddannelser og fornyelse gennem et tæt samarbejde og dialog med virksomheder, grundskoler, videregående uddannelser og andre uddannelsesinstitutioner

 • Rybners tilbyder uddannelser præget af høj faglighed gennem et godt arbejdsmiljø og engagerede, kompetente og motiverede medarbejdere

 • Rybners skaber attraktive uddannelser og sikrer fornyelse gennem videndeling og samarbejde på tværs af Rybners

   

strategy-split


Vores værdier

Vores vision og strategiske fokuspunkter bygger på fire grundlæggende værdier, der er indbyrdes afhængige og forstærker hinanden:

 • Dynamik og udvikling i et lærings-og arbejdsmiljø med stor omstillingsparathed og fokus på muligheder
 • Troværdighed gennem synlig og handlekraftig ledelse med stor åbenhed og inddragelse af medarbejdere gennem dialog
 • Fokus på kvalitet gennem fælles mål, systematisk evaluering af resultater og økonomisk ansvarlighed
 • Gensidig respekt, udbredt medindflydelse, delegering og loyalitet – med plads til humor

conversation-smile-type

Vores pædagogisk strategi

Den overordnede pædagogiske strategi på Rybners, inspireret af John Hatties forskning og resultater i forhold til forskellige parametres effekt på elevers læring, er beskrevet ved:

 • Synlig læring tydelige læringsmål og systematisk evaluering af elevens læring – elevens egen evaluering såvel som lærernes – som er synlig for eleven

 • Lærerteam samarbejde med fokus på elevernes læring fælles ansvar for kvaliteten i undervisningen, målt ved elevernes læringstilvækst

 • Differentieret undervisning med fokus på elevernes læring varierede undervisningsmetoder og -materialer med udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer og behov

keyboard_arrow_up